Dette skal du gjøre når telefonen din blir varm

Galaxy-telefonen din kan bli varm ved bruk av enheten, men det påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse. Hvis du imidlertid føler ubehag på grunn av at enheten muligens overopphetes, må du slutte å bruke enheten og avkjøle den. Se veiledningen nedenfor som hjelper deg til å holde telefonen ved normal temperatur.

Før du prøver nedenstående anbefalinger, så sjekk om enhetens programvare og tilknyttede apper er oppdatert til den nyeste versjonen. For å oppdatere mobilenhetens programvare, følg disse trinnene:

Trinn 1. Gå til Innstillinger > Programvareoppdatering.

Trinn 2. Trykk på Last ned og installer.

Trinn 3. Følg instruksjonene på skjermen.

Faktorer som kan forårsake at telefonen varmes opp

Hvis Galaxy-telefonen din blir varm under bruk, kan det være flere årsaker til dette. Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem i lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Dessuten kan telefonen din føles varmere å berøre under trådløs lading eller hurtiglading. Følgende er eksempler på situasjoner der enheten kan overopphetes. Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder disse eksemplene kanskje ikke for din modell.

 • Under det opprinnelige oppsettet etter kjøp eller ved gjenoppretting av data.
 • Ved nedlasting av større filer.
 • Ved bruk av apper som krever mer effekt eller ved bruk av apper i lengre perioder.
 • Ved multitasking eller når flere apper kjører i bakgrunnen.
 • Ved bruk av større mengder data til synkronisering med nettskyen, e-post eller andre kontoer.
 • Når enheten er plassert i direkte sollys.
 • Ved bruk av mobile hotspot og internettdeling.
 • Ved bruk av enheten i områder med svakt eller intet signal.
 • Ved lading av batteriet med en skadd USB-kabel.
 • Når enhetens multikontakt er skadd eller eksponert for fremmedmaterialer som væske, støv, metallstøv eller blyantbly.
 • Når du roamer.

Merknad: Resultater og symptomer kan variere avhengig av enheten og modellen som brukes. Visse løsninger gjelder ikke for visse enheter.

Gjør følgende når enheten blir varm

Hvis du føler at telefonen din blir varm, så sjekk metodene nedenfor for å prøve å avkjøle telefonen din.

 • Hold enheten oppdatert med den seneste programvare.
 • Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Omstart enheten
 • Deaktiver Wi-Fi, GPS og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
 • Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
 • Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
 • Reduser lysstyrken på skjermen.
 • Hvis enheten overopphetes eller føles varm i en lengre periode, så ikke bruk den på en stund.
 • En høyere oppdateringsfrekvens fører til jevnere animasjoner og rulling, men bruker mer kraft. Innstill oppdateringsfrekvensen til standardmodus.
 • Hvis du ikke lader batteriet, koble laderen fra enheten, og lukk alle kjørende apper. Vent til enheten avkjøles, og begynn deretter å lade enheten på nytt.
 • Når du bruker en trådløs lader, ikke plasser fremmedlegemer som metallgjenstander, magneter eller kort med magnetstripe mellom enheten og den trådløse laderen.

Hvis du begynner å føle ubehag på grunn av at enheten overopphetes, så slutt å bruke enheten. Når enheten blir varm, kan funksjonene og ytelsen være begrenset, eller enheten kan slå seg av for å avkjøles. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på støttede modeller.

 • Hvis enheten overopphetes eller når en viss temperatur, vil en advarselmelding vises for å forhindre at enheten svikter, hudirritasjon og -skade, samt batterilekkasje. For å senke enhetens temperatur, vil skjermens lysstyrke og ytelseshastigheten bli begrenset, og batteriladingen vil stoppe. Kjørende apper vil lukkes, og alle anropsfunksjoner og andre funksjoner vil bli begrenset, bortsett fra nødanrop, inntil enheten avkjøles.
Forholdsregel overoppheting.
 • Hvis nok en melding vises på grunn av ytterligere økning i enhetens temperatur, vil enheten slås av. Ikke bruk enheten før enhetens temperatur faller til under det spesifiserte nivået. Hvis den andre advarselsmeldingen vises under et nødanrop, så vil ikke anropet bli frakoblet ved en tvungen avslutning.

Merknad:

 • Advarselsmeldingen kan variere avhengig av enhetsmodell.

Din brettbare telefon kan varmes opp på grunn av omgivelsene under følgende forhold. Vær forsiktig så du ikke avkorter batteriets levetid, skader enheten eller forårsaker brann.

 • Ikke oppbevar enheten ved svært lave eller høye temperaturer.
 • Ikke utsett enheten for direkte sollys i lange perioder.
Forholdsregler bruksmiljø.
 • Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i svært varme områder, som for eksempel inni en bil om sommeren.
 • Ikke plasser enheten i områder som kan bli overopphetet, som for eksempel på en elektrisk varmematte.
Forholdsregler bruksmiljø 2.
 • Ikke oppbevar enheten din nær eller i varmeapparater, mikrobølgeovner, kokeutstyr eller høytrykksbeholdere.
 • Ikke bruk en kabel der kledningen er revet av eller skadet, og ikke bruk en lader eller et batteri som er skadet eller fungerer dårlig.
Forholdsregler bruksmiljø 3.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Slik bruker du Samsung Members-appen

Hvis du opplever problemer med dine Samsung-mobiler, nettbrett eller kroppsnære enheter, kan du sende oss et spørsmål i Samsung Members-appen. Finn ut mer om å sende en feilrapport.

Takk for din tilbakemelding