Hva gjør jeg når posisjonsinformasjonen er unøyaktig på min Samsung smarttelefon?

For Samsung smarttelefoner som kjører Android 10 OS, kan posisjonsinformasjonen vises unøyaktig hvis GPS-signalet er blokkert, posisjonsinnstillinger er deaktivert eller hvis du ikke bruker den beste posisjonsmetoden. 
 

For å løse dette problemet er det anbefalt at du sjekker den aktuelle GPS-signalinnstillingen først og deretter sjekker de andre innstillingene som er skissert nedenfor.

Sjekk GPS-signalinnstillingene på mobilenheten din

Nå GPS-en er riktig aktivert på mobilenheten din, virker den inne i et hus eller en bygning. Imidlertid, på grunn av potensielle forhindringer som kan blokkere forbindelsen til satellitter, anbefales det ikke å bruke denne funksjonen mens du er innendørs.
 

GPS-signalet på mobilenheten din fungerer best i områder der signaler kan mottas. For å kommunisere bra med satellitter, kreves det et direkte åpent utsyn mot himmelen. Vær oppmerksom på følgende tilfeller der GPS-signal kan forsvinne.
 

• GPS-signalinnstillinger er slått av.
• Enhetenes skjerm har blitt slått av.
• Mobilenheten blir holdt på en måte som blokkerer antennen. Dette tilfellet oppstår især for Galaxy Z Flip når den er foldet sammen.
• Mobilenheten er i et område med høye bygninger som blokkerer direkte utsyn mot himmelen.
• Forhindret utsyn mot satellitter på grunn av dårlige værforhold. Hvis du befinner deg utendørs med klart utsyn mot himmelen, og mobilenheten din fortsatt ikke kan gi nøyaktig posisjonssinformasjon, så sjekk og endre tillatelsesinnstillingene på appene som bruker GPS-signal, endre strømmodusen til mobilenheten din og sjekk om apper som bruker GPS, er i dvalemodus.

Innstilling 1. Endre appens tillatelsesinnstillinger på apper som sporer GPS-signal

Gå til Innstillinger Apper, og følg trinnene som er beskrevet nedenfor, og se på bildene for ytterligere hjelp.
Trinn 1. Fra listen over apper velger du en app som bruker GPS-signal, som for eksempel Google Maps.
Trinn 2. Trykk på Tillatelser.

Skjermdump av appliste og tillatelse-meny

Trinn 3. Tykk på Posisjon.
Trinn 4. Fra listen velger du Tillat hele tiden.

Skjermdump for å innstille posisjonstillatelser for app

Merknad:

• Ifølge  Googles nye politikk om posisjon fra Android 10 Q OS, må hver applikasjon som bruker GPS-informasjonen, tillate posisjonstilgang.
• Sjekk om du har den nyeste versjonen av hver app. Hvis ikke, oppdater til den nyeste versjonen.
• Vi anbefaler å sjekke om samme symptom opptrer når du bruker andre GPS-applikasjoner.

Innstilling 2. Endre strømsparemodusen på mobilenheten din

Hvis mobilenheten din er strømsparende eller hvis enhetens skjerm er skrudd av, vil apper som bruker GPS-signal kanskje ikke gi data i realtid. Endre innstillingene for strømmodusen til høy ytelse eller optimert.

Trinn 1
. Gå til Innstillinger Enhetsvedlikehold.
Trinn 2. Trykk på Batteri-ikonet.
Trinn 3. Trykk på Strømmodus.
Trinn 4. Velg enten strømmodusen Maksimal strømsparing eller Optimalisert som du vil bruke på mobilenheten din.

Innstilling 3. Sjekk om applikasjonen som bruker GPS-signal, har blitt lagt til listen over apper i dvale

Hvis du har tilføyd målappen som bruker GPS-signal til listen over apper i dvalemodus på mobilenheten din, kan du ikke motta oppdateringer eller varslinger knyttet til målappen fordi den ikke kjører i bakgrunnen. For å fjerne målen fra listen over apper i dvale, følg trinnene som er beskrevet nedenfor.

Trinn 1.
 Gå til Innstillinger Enhetsvedlikehold.
Trinn 2. Trykk på Batteri-ikonet.
Trinn 3. Trykk på Appstrømstyring.
Trinn 4. Trykk på Apper i dvalemodus.
Trinn 5. Trykk på Søppel-ikonet som befinner seg i oppe i høyre side.
Trinn 6. Velg målappen som trenger posisjonsinformasjon, og trykk på Fjern.
 

Hvis det samme problemet vedvarer selv etter at du har oppdatert enheten til den nyeste programvareversjonen og prøvd metodene som er nevnt ovenfor, så kontakt og besøk nærmeste autoriserte Samsung servicesenter med enheten din.

Merknad: Skjermdumpene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding