Slik bruker du funksjonen Multi Window med Android-versjon 9.0

Funksjonen Multi Window lar deg åpne og bruke to apper samtidig ved å dele skjermen. Denne funksjonen, som også kalles delt skjerm, er forenklet under operativsystemet Android versjon 9.0. Med en Galaxy S9 som eksempel vil vi forklare hvordan man enkelt kan bruke funksjonen Multi Window.

Slik velger du appene som skal brukes i visningen Multi Window

Bemerk: Appene som velges, må støtte funksjonen Multi Window.

1

Trykk på ikonet Nylig brukte apper (nede til venstre).

Trykk på ikonet Nylig brukte apper
2 Trykk på det aktuelle app-ikonet over vinduet for ønsket app.
Trykk på det aktuelle app-ikonet over appen
3 Trykk på "Åpne i delt skjerm-visning".
Trykk på Åpne i delt skjerm-visning
4 Appen vil feste seg til øvre del av skjermen, men vil ikke være klar til bruk.
Appen vil feste seg til øvre del av skjermen

Bemerk: Hvis du vil endre valg av første app for visning i Multi Window, trykk på kryssikonet (X) øverst på skjermen og velg en ny app.

5 Sveip til venstre eller høyre for å finne den andre appen du vil åpne, og trykk på den.
Sveip til venstre eller høyre for å finne den andre appen
6 Den andre appen vil vises i nedre halvdel av skjermen, og den første i den øvre halvdelen.
Den andre appen vil vises i nedre halvdel av skjermen
7 Du kan nå bruke og arbeide med begge appene.

Det blå området i skillelinjen mellom appene viser om øvre eller nedre app er aktiv.

  • Hvis den blå linjen er over den grå linjen, er appen i øvre halvdel aktiv.
  • Hvis den blå linjen er under den grå linjen, er appen i nedre halvdel aktiv.

Hvis du trykker og holder merket midt på skillelinjen, kan du flytte den opp eller ned for å endre størrelsen på den valgte appen. 

Flytt skillelinjen opp eller ned

Hvis du flytter hele delingen opp eller ned, går du til helskjermmodus og forlater funksjonen Multi Window.

Takk for din tilbakemelding