Slik stiller du inn Always On Display

Always On Display kan vises på flere måter. Du kan velge blant metodene beskrevet nedenfor.

Bemerk: Always On Display er ikke innstilt på konstant visning som standard på visse modeller med Android-versjonen 9.0. Standardinnstillingen din vil kreve "trykk for å vise" for å se dette noen sekunder.

1 Gå til "Innstillinger".
2 Trykk på "Låseskjerm".
3 Trykk på "Always On Display".
4 Skyv "Always On Display"-bryteren til høyre for å aktivere.
Skyv Always On Display-bryteren for å aktivere
5 Rull ned og trykk på "Visningmodus".
Trykk på Visningsmodus
6 Velg ønsket visningsmodus:
  • Trykk for å vise: AOD vises noen sekunder når du trykker på skjermen.
  • Vis alltid: AOD vises alltid.
  • Vis som planlagt: AOD vises i henhold til tidene du angir. Trykk på "Angi tidsplan" for å redigere starttid og sluttid.
Velg ønsket visningsmodus
7 Trykk på bakoverpilen for å lagre endringene.

Bemerk: Hvis du har aktivert "middels" eller "maksimal" strømsparemodus, vil Always On Display være deaktivert. Strømsparemodus må slås av for å kunne bruke Always On Display.

For å endre stilen på AOD-klokken, følg disse trinnene:

1 Gå til "Innstillinger".
2 Trykk på "Låseskjerm".
3 Trykk på "Klokkestil.
4 Velg "Always On Display".
5 Velg ønsket "Type" klokke blant de forskjellige stilene og utformingene. Du kan også laste opp dine egne bilder eller GIF-er.
Velg ønsket klokketype
6 Trykk på "Farge" for å velge ønsket klokkefarge.
Trykk på farge for å velge klokkefarge
7 Trykk på "Ferdig" for å lagre endringene.

Takk for din tilbakemelding