PERSONVERNERKLÆRING KUNDESERVICE

privacy

 

 

 

GENERELT

Gjeldende fra 25. Mai 2018 (Oppdatert 18. Mars, 2019)

 

Omfang

 

Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 27, PO Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, Org. nummer: 556445-4345, “Samsung”, “vi” “oss”, “vår”) vet hvor viktig personvern er for våre kunder og brukere, og vi etterstreber å gi klare opplysninger om hvordan vi samler inn, bruker, meddeler, overfører og lagrer dine personopplysninger.


Denne personvernerklæringen gjelder for Samsung kundeservice i Norden, der Samsung er behandlingsansvarlig.


For å lese mer om Samsungs europeiske- og globale datasikkerhetstiltak og praksis, vennligst se Samsungs globale personvernerklæring på http://www.samsung.com/no/info/privacy/. Her kan du lese om hvordan Samsung Electronics Co., Ltd. samler inn, bruker, deler, overfører og lagrer dine personopplysninger.


Viktige punkter i personvernerklæringen


Nedenfor finner du et sammendrag av de viktigste punktene i vår personvernerklæring. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine, klikk på overskriftene eller fortsett lesningen nedenfor.


1.Hvordan vi samler inn opplysninger
2.Opplysninger vi samler inn og bruk av opplysningene (formal og behandlingsgrunnlag)
3.Lagringstid for opplysninger
4.Deling av opplysningene dine
5.Overføring av opplysninger til utlandet
6.Sikker oppbevaring av opplysningene dine
7.Dine rettigheter
8.Kontakt oss


Generelt kan du ta kontakt med oss via flere kanaler der vi vil samle inn personopplysninger om deg, ditt produkt, eller tjenester du bruker avhengig av hva slags support du trenger og hva slags relevant informasjon du gir oss i løpet av denne prosessen. Vi bruker kun de personopplysningene som er nødvendig for å håndtere din forespørsel og vi forsikrer oss om at alle involverte tredjeparter er samarbeidspartnere som vi stoler på. Vi bruker også dine personopplysninger for å sikre høy kvalitet på tjenestene våre og at du er fornøyd med den hjelpen du får.  Fordi vi er den del av et globalt selskap, kan det hende vi trenger å dele dine personopplysninger med selskaper som er eid eller kontrollert av Samsung Electronics Co., Ltd. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig, dette er også beskrevet ytterligere i denne personvernerklæringen.


Kontakt oss


Data controller
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

 

Samsung har kontorer i hele Europa, slik at vi kan sikre at dine forespørsler blir behandlet av et personvernteam som holder til i din region.


Den enkleste måten å kontakte oss er via vår personvernside: http://www.samsung.com/request-desk


Du kan også kontakte oss på:


European Data Protection Officer:
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

Oppdateringer


Du bør dessuten se etter oppdateringer av personvernerklæringen regelmessig. Hvis vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi på forhånd informere deg om endringer som vi anser som viktige ved å legge ut et varsel i de aktuelle tjenestene eller ved å sende deg en e-post der dette er hensiktsmessig. Den nyeste oppdaterte versjonen av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig her. "Ikrafttredelsesdatoen" øverst viser når personvernerklæringen sist ble oppdatert.


1. HVORDAN VI SAMLER INN OPPLYSNINGER
Når du tar kontakt med vårt kundeserviceteam samler vi inn personopplysninger om deg sånn at vi kan hjelpe deg med din forespørsel. Det er flere kanaler du kan bruke for å sende oss forespørsler. Du kan kontakte oss
-ved å ringe kundeservice;
-ved å sende oss en epost;
-ved å besøke en av våre forhandlere eller autoriserte service partnere og spørre dem om hjelp med din forespørsel; eller
-ved å benytte vår chat-funksjon.


Hvordan vi behandler dine personopplysninger avhenger av hvilken kanal du velger for å ta kontakt med oss.


Når du ringer vår kundeservice kan du spørre om hjelp til en rekke ulike spørsmål. Når du besøker en av våre forhandlere eller autoriserte service partnere, kan du spørre om hjelp relatert til Samsung produkter eller tjenester, for eksempel en reparasjon eller reklamasjon. Når du sender oss en epost eller benytter vår chat-funksjon, vil våre ansatte på kundeservice håndtere din henvendelse. Du kan lese mer om hvordan vi beskytter dine personopplysninger i Samsung chat-funksjonen her http://www.samsung.com/no/info/privacy/


Vår kundeservice, forhandler eller autoriserte service partner vil logge informasjonen som du oppgir i det relevante Samsung-systemet som er nødvendig for å hjelpe deg med din forespørsel.

 

Avhengig av hva som er formålet med dine forespørsel vil vår kundeservice, forhandler eller autoriserte service partner videresende informasjonen eller ta kontakt med våre samarbeidspartnere, for å hjelpe deg med å for eksempel bestille en reparasjon hos en autorisert service partner, kontakte en transport-partner for å transportere ditt produkt, eller hjelpe til med en reklamasjon.


2.OPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BRUK AV OPPLYSNINGENE (FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG)


Generelt

 

Via den kanalen som du har valgt å bruke for å kontakte oss, samler vi inn den informasjonen om deg og din forespørsel som er nødvendig for å hjelpe deg, og for å tilby service og support for ditt produkt eller den tjenesten du har benyttet deg av. Avhengig av din forespørsel vil vi for eksempel samle inn
-ditt navn og kontaktdetaljer (adresse, epost, telefonnummer);
-informasjon om ditt produkt (produkt eller serienummer) eller kjøp (forhandler, kjøpsdato); og
-all annen informasjon du gir oss, for eksempel informasjon du har gitt i forbindelse med generelle spørsmål relatert til Samsung produkter, tjenester og kampanjer, og spesifikk informasjon som er gitt for å løse særlige problemer (bestillinger i nettbutikken, tilbakebetaling e.l.) slik dette er spesifisert under.


Når du gir oss informasjon relatert til et produkt vil vi behandle denne informasjonen for å forsikre oss om at du har rett på tjenester og service under garantien, hvis vi anser at garantien gjelder for deg. Vi vil også samle inn informasjon om din bestilling der din forespørsel gjelder bestillinger gjort i nettbutikken. Vi behandler disse personopplysningene basert på vår berettigete interesse, fordi vi mener at våre kunder ikke bare kjøper et produkt men også kundeservicen som følger med. Samsungs berettigede interesse består i å gi verdifull kundeservice som bidrar til å styrke Samsungs gode rykte. Dette er en viktig faktor for kunder i deres kjøpsvurdering, da kunder forventer at en velrenommert produsent som Samsung tilbyr verdifull kundeservice til sine kunder.
Avhengig av din forespørsel vil vi også bruke opplysninger du tidligere har oppgitt til oss eller våre samarbeidspartnere (Samsung eStore, Samsung datterselskap og Samsung nettsidene) for å hjelpe deg.


Særlige tilfeller
I saker der vi tilbyr tilbakebetaling, kan vi spørre deg, via den kanalen som du har valgt for å kontakte oss, om tilleggsinformasjon for å kunne gjennomføre betalingen, dette vil vi informere deg om separat. For å sikre etterlevelse av produktansvarsreglene og relevante forskrifter, kan vi samle inn relevant og nødvendig informasjon for dette formålet, dette vil vi også etterspørre separat.


Kundesenter
Når du ringer vårt kundesenter tar vi opp samtalen så vi kan bruke den til opplæring slik at vi kan sikre at vi kan levere den best mulige kundeservicen, og for å kunne verifisere eventuelle oppfølgingsspørsmål og krav. Vennligst ta kontakt med oss via en av våre andre kanaler, via chat eller epost for eksempel, hvis du ikke ønsker at samtalen skal bli tatt opp. Vi behandler data basert på vår berettigede interesse som består i å sikre kvaliteten og korrektheten av kundesenter-tjenesten som vi tilbyr til våre eksisterende kunder.


Kundetilfredshet
Vi samler inn informasjon om din mening og tilfredshet med den servicen du har fått fra Samsung ved å kontakte deg, hvis du ikke har motsatt deg slik kontakt. Vi bruker denne informasjonen og annen informasjon relatert til din forespørsel for å sikre kvaliteten av tjenestene vi og våre samarbeidspartnere tilbyr. Vi behandler personopplysninger for disse formålene basert på vår berettigede interesse, som består av at vi må følge opp eksisterende kunder for å sjekke at de har fått god service, for dermed å kunne forbedre vår service.


Sikkerhet
Vi bruker de nødvendige personopplysningene for å forsikre oss om at våre produkter og tjenester er av den høyeste kvalitet og er trygge og sikre for å beskytte våre kunders sikkerhet. Dette er den berettigede interessen vi har når vi bruker personopplysninger for disse formålene. I ekstraordinære tilfeller kan vi kontakte deg om din sikkerhet hvis det er påkrevd etter gjeldende lovverk.


***


Hvis du ikke oppgir de nødvendige etterspurte personopplysningene vil vi ikke være i stand til å hjelpe deg med din forespørsel eller klage. Du kan velge hvilken kanal du ønsker å bruke for å kontakte oss og oppgi de nødvendige personopplysninger. Du kan velge om du vil oppgi informasjon om din kundetilfredshet.


3.LAGRINGSTID FOR OPPLYSNINGER


-Når du sender inn en generell forespørsel som ikke er relatert til et lovregulert område (for eksempel garanti, eller produktansvar) beholder vi dine personopplysninger for en begrenset periode for å kunne hjelpe deg
-Når du sender inn en forespørsel, som relaterer seg til garantitjenester, beholder vi dine personopplysninger kun så lenge det er tillatt etter garantien, forbrukerkjøpsloven og gjeldende foreldelsesregler i ditt land. Når vi samler inn personopplysninger som relaterer seg til produktansvar eller produktsikkerhet beholder vi disse opplysningene kun så lenge det er tillatt etter, eller er nødvendig i forhold til, slike regler i ditt land.
-Vi sletter alle opptak av samtaler etter en periode på 90 dager og vi beholder informasjonen om din kundetilfredshet i ett år. Emailkorrespondanse beholder vi kun så lenge det er tillatt etter garantireglene, forbrukerkjøpsloven eller foreldelseslovene i ditt land.
-Hvis du ønsker å lese mer om sletterutinene til Samsung Electronics Co., Ltd. som drifter de globale Samsung systemene, vennligst les Samsungs globale personvernerklæring: http://www.samsung.com/no/info/privacy/.


4.DELING AV OPPLYSNINGENE DINE


Vi deler din informasjon kun der det er helt nødvendig for å hjelpe deg med din forespørsel, internt innen vår virksomhet, til de relevante teamene, sånn som for eksempel teamene på kundeservice, juridisk, finans, salg og markedsføring og eStore. Vi kan også dele dine opplysninger til de enhetene listet opp under, i den grad det vil være nødvendig for å hjelpe deg med din forespørsel eller klage, begrenset til formålet som følger av denne personvernerklæringen.


• Tilknyttede selskaper. Opplysninger om deg kan bli delt med Samsungs tilknyttede selskaper for de formål som er beskrevet i personvernerklæringen. Begrepet "tilknyttede selskaper" viser til selskaper som er tilknyttet Samsung Electronics Co., Ltd. gjennom felles eierskap og/eller kontroll. Våre tilknyttede selskaper inkluderer selskaper som har navnet Samsung Electronics. Filialer kan også omfatte andre selskaper med felles eierskap og/eller kontroll.
For å lese mer om Samsung Electronics Co., Ltds retningslinjer for personvern og de globale systemene vi bruker, vennligst se Samsungs globale Personvernerklæring: http://www.samsung.com/no/info/privacy/.


• Tjenesteleverandører. Vi kan også dele dine opplysninger med nøye utvalgte selskaper som yter tjenester for eller på vegne av oss for eksempel selskaper som hjelper oss med reparasjoner, kundekontaktsentre og kundepleieaktiviteter:

-Opptak av samtaler er kun delt med leverandører av Samsungs kundesenter tjenester og til Samsungs samarbeidspartnere på kundesenter relaterte tjenester;

-Der transport er relevant for din forespørsel kan vi kontakte de relevante logistikk partnerne våre som innebærer en begrenset overføring av visse personopplysninger;

-Kun hvis det er nødvendig for å løse din forespørsel relatert til et produkt eller en tjeneste, vil vi dele informasjon med leverandøren av våre kundesentertjenester for å logge og administrere din forespørsel, med vår autoriserte service partnere for å gjennomføre en reparasjon eller andre partnere som tilbyr tilleggstjenester som tekniske returer, swap eller tilbehørs administrering:

-IT leverandører som bistå oss med å vedlikeholde lokale kundeservice systemer: og

-Vi kan bruke andre samarbeidspartnere (sånn som leverandører av betalingstjenester, forsikringsselskaper, eksterne rådgivere) for særlige forespørsler som vi vil informere deg om separat


Disse selskapene er forpliktet etter kontrakt til kun å behandle dine personopplysninger i henhold til det formålet som følger av å levere tjenester på våre vegne.


Andre parter når gjeldende lover og regler krever det, og når det er nødvendig for å beskytte tjenestene våre.


Det kan forekomme at vi videreformidler opplysninger om deg til andre parter:

•for å overholde lover og regler, eller for å etterkomme rettslige beslutninger (for eksempel beslutninger om bevissikring eller andre rettslige pålegg)
•for å bekrefte eller håndheve etterlevelse av retningslinjene som regulerer tjenestene våre
•for å beskytte rettighetene-, eiendomsretten til- eller sikkerheten til Samsung og tilknyttede selskaper, forretningspartnere og kunder.


Andre parter i forbindelse med selskapstransaksjoner.
Vi kan videreformidle opplysninger om deg til en tredjepart som del av en fusjon eller overdragelse, et oppkjøp eller salg, eller ved konkurs.

 

5.OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL UTLANDET


Behandling og løsning av din forespørsel eller klage vil involvere overføring av dine personopplysninger til Samsung Electronics Co., Ltd. (Korea). Vi vil i samsvar med gjeldende lovgivning treffe egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger forblir beskyttet. Slike tiltak omfatter bruken av standardkontraktklausuler for å beskytte overføringen av data utenfor EØS. For mer informasjon, eller for å få en kopi av gjeldende avtaler, vennligst kontakt oss ved å besøke vår personvernside: https://www.samsung.com/request-desk

 

6.SIKKER OPPBEVARING AV OPPLYSNINGENE DINE


Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger alvorlig, og har implementert en rekke fysiske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene som vi samler inn i forbindelse med våre tjenester. Du må likevel være klar over at ingen nettsteder, internett-overføringer, datamaskinsystemer eller trådløse tilkoblinger er fullstendig sikre, selv om vi gjennomfører alle nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger.


7.DINE RETTIGHETER


Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi henter inn, at vi korrigerer unøyaktigheter i dine personopplysninger, å nekte behandling av dine personopplysninger, be om at den begrenses og be om tilgang til-, sletting av- eller overføring av dine personopplysninger (data portabilitet). I henhold til lovene i bestemte jurisdiksjoner, kan vi imidlertid nekte å behandle forespørsler som gjentas et urimelig antall ganger, som krever uforholdsmessige tekniske tiltak, er i strid med andres personvern, er svært vanskelige å ivareta eller forespørsler om tilgang som ikke er hjemlet i nasjonal lovgivning. Dersom du ønsker å be om tilgang til dine personopplysninger, kan du besøke GDPR Support http://www.samsung.com/request-desk


8.KONTAKT OSS


Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss her:


Data controller
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

 

Samsung har kontorer i hele Europa, slik at vi kan sikre at dine forespørsler blir behandlet av et personvernteam som holder til i din region.
Den enkleste måten å kontakte oss er via vår personvernside: http://www.samsung.com/request-desk


Du kan også kontakte oss på:


European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


Du kan sende klage til det relevante tilsynsorgan dersom du mener at behandlingen vår av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktopplysninger om alle offentlige tilsynsorganer i EU her

(http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finner du ikke det du leter etter? Vi er her for å hjelpe

Online

Live Chat


Vi er her døgnet rundt for deg og dine Samsung-produkter.

Ring

21629099Generell Support

Vi er her døgnet rundt for deg og dine Samsung-produkter.
For hvitevarer vil våre eksperter hjelpe deg
Mandag til fredag 08:00 til 18:00

Vær oppmerksom på at hvis du ønsker å bestille en service må du kunne oppgi serienummer og modellkode. Uten disse kan vi ikke legge inn en serviceforespørsel.

21552807Kampanjesupport

Vi er her døgnet rundt for deg og dine Samsung-produkter.

Har du spørsmål om pågående kampanjer, vennligst besøk vores Kampanjside for mer informasjon.

B2B Support

Mandag til fredag | 08.00 til 17.00
Lunsjstengt | 12:00 til 13:00

Vennligst besøk suportsidene vedrende bedrift

21629097Samsung Shop

Mandag til Fredag | 07:00 til 21.00
Lørdag | 08:00 til 17.00
Søndag | 08:00 til 17.00

Black Friday gjør at behandlingstiden er litt lengre enn vanlig, men vi behandler forespørselen din så snart som mulig.

* For alle printer relaterte spørsmål vennligst gå til HP website .

Personlig Support

Autoriserte Service Partnere


Finn ditt nærmeste Samsung support senter.

Fjernsupport


Dra nytte av fordelene med fjernsupport for TV, mobiltelefoner og nettbrett.

Kontakt Oss