Må jeg fjerne beskyttelsesfilmen på TV-en min?

Hvis du er usikker på beskyttelsesfilmen på TV-skjermen din, så illustrerer denne korte videoen om du må fjerne den og hvordan det gjøres.

Må jeg fjerne beskyttelsesfilmen på TV-en min? Må jeg fjerne beskyttelsesfilmen på TV-en min?
Transkripsjon: Må jeg fjerne beskyttelsesfilmen på TV-en min?

Hvis TV-en din har en beskyttelsesfilm, bør den ha en flik i et av disse to hjørnene

Og en strekkode på skjermen

Slå på TV-en i et par timer slik at panelet blir varmt

Trekk fliken jevnt i denne retningen

Hold fast på TV-en for å unngå at den faller

Hvis fliken mangler og det bare er en strekkode på skjermen

Bruk en bit tape til å løsne beskyttelsesfilmen

Hvis TV-en din ikke har en strekkode på skjermen, så betyr det at den ikke har noen beskyttelsesfilm

Ikke forveksle polarisasjonsfilteret på skjermen din med beskyttelsesfilmen

Dette lille merket på polarisasjonsfilteret er ikke en luftboble

Det er et merke som brukes i produksjonsprosessen

 

SAMSUNG

Takk for din tilbakemelding