Slik feilsøker du en fjernkontroll som ikke virker

Bilde som viser en hånd som trykker på en knapp på en fjernkontroll.

Det kan være mange årsaker til at fjernkontrollen din ikke virker. De vanligste årsakene er fysisk skade, batteriproblemer, sammenkoblingsproblemer eller problemer med den infrarøde sensoren på fjernkontrollen eller TV-en.

Hvis du har problemer med TV-ens fjernkontroll, så følg trinnene nedenfor for å se om du kan få den til å virke igjen.

Bemerk

 • Hvis du er ute etter å kjøpe en ny fjernkontroll, så gå til siden reservedeler og tilbehør.
 • Hvis du ikke finner brukerveiledningen til TV-en din, så gå til støttesiden vår, og skriv inn modellnummeret.

Trykk på strømknappen mens du peker fjernkontrollen mot TV-en. Sørg for at LED-indikatoren på TV-en blinker. Hvis den ikke blinker, så er batteriene på fjernkontrollen svake.

Batterier som er svake eller som er satt inn feil, er den vanligste årsaken til at en fjernkontroll slutter å virke eller blir ustabil. 

Avhengig av TV-modellen, så er det vanligvis tre typer fjernkontroller. Batteriutskifting varierer en anelse avhengig av hvilken type fjernkontroll du har. For mer informasjon, gå til Slik bytter du batteriene på TV-fjernkontrollen.

1 Åpne batteridekselet på fjernkontrollen. For å få tilgang til batterirommet, skal du vanligvis bare trykke på den bakre knappen på fjernkontrollen og skyve av dekselet.

Bemerk: 

 • Batterirommet på bildet nedenfor kan se annerledes ut enn på fjernkontrollen din. Se i så fall i enhetens brukerveiledning for en nøyaktig referanse.
 • Hvis du er usikker og trenger hjelp med å finne modellen og serienummeret på enheten din, så gå til Samsung Support.
 • Samsung anbefaler å bruke alkaline-batterier. Ikke bland nye og brukte batterier i fjernkontrollen din.
Bilde som viser hvordan du åpner batteridekselet på fjernkontrollen.
2 Ta ut de gamle batteriene.
3 Sett inn nye batterier i fjernkontrollen, og sett batteridekselet på igjen. Sjekk at + og - endene på batteriet stemmer med + og - sporene på fjernkontrollen.
Bilde som viser hvordan du setter batteriene inn i fjernkontrollen.

Bemerk: Samsung anbefaler at man bruker alkaline-batterier og unngår å blande nye og brukte batterier i fjernkontrollen.

Slå av TV-en din og koble den fra stikkontakten. Vent i 30 sekunder før du kobler til TV-en igjen. Prøv å slå på TV-en igjen.

1 Slå av TV-en din og koble den fra stikkontakten.
2 Vent i omkring 30 sekunder.
3 Koble TV-en din til strøm igjen, og prøv å slå den på med fjernkontrollen.

Noen fjernkontroller har et internt oppladbart batteri som kan lades opp ved bruk av en USB-C-kabel koblet til en telefonlader.

Bemerk: USB-C-ladekabelen medfølger ikke.

1 Koble en USB-C-kabel til porten i bunnen av fjernkontrollen. Koble den andre enden av USB-C-kabelen til en telefonlader eller til en av USB-portene på TV-en (TV-en må være PÅ).
2 LED-lampen på forsiden av fjernkontrollen tennes når ladingen starter og slukkes når ladingen er fullført.
Bilde som viser hvordan du kobler en lader til porten på fjernkontrollen, og den tente lampen foran på fjernkontrollen når den lader.

Ikke vær bekymret hvis du har mistet fjernkontrollen din. Med SmartThings kan du gjøre telefonen din til en TV-fjernkontroll.

Bemerk: For å bruke denne funksjonen, må du ha lastet ned SmartThings-appen på smarttelefonen din.

For mer informasjon om SmartThings-appen.

Følg trinnene nedenfor for å bruke smarttelefonen din som fjernkontroll.
 

 • Koble smarttelefonen og TV-en din til samme Wi-Fi-nettverk.
 • Åpne SmartThings-appen på smarttelefonen din.
 • Velg Enheter > Legg til enhet > Velg TV > Velg TV-modell > Trykk på TV > Velg din TV.
 • En PIN-kode kan vises på TV-skjermen, denne skal angis i SmartThings-appen.
 • Trykk på Ferdig > Navngi enheten > Trykk på Ferdig.
   

En standard fjernkontroll vises deretter på smarttelefonskjermen, og du kan begynne å bruke den. 

Bilde som viser en smarttelefon som brukes som fjernkontroll.

Koble til din smarte fjernkontroll

Smart-fjernkontroller bruker Bluetooth til å kommunisere med TV-en. Hvis fjernkontrollen din ikke er koblet sammen med TV-en, vil den kanskje bare ha begrensede funksjoner.

Sammenkoblingsmetoden kan variere fra TV-modell til TV-modell. Sammenkobling innebærer å trykke på to knapper på fjernkontrollen samtidig mens du peker fjernkontrollen mot TV-en.

Sørg for at fjernkontrollen er tett på TV-en og peker mot den infrarøde sensoren. Trykk på og hold inne Retur og Avspill/Pause-knappene i tre sekunder, og deretter slipp. Sammenkoblingsmeldinger dukker opp på TV-skjermen. 

TV-skjerm med tilkoblingsmeldinger.

Finn smart-fjernkontrollen din nedenfor for å se hvilke knapper du må bruke.

Bemerk: Plasseringen av den infrarøde sensoren varierer avhengig av TV-modellen. Den er ofte plassert samme sted som Samsung-merket, men på visse modeller kan den være et annet sted. For å finne plasseringen, se i brukerveiledningen. Denne kan lastes ned fra Samsung.com.

Bilde som viser ulike Samsung smart-fjernkontroller.

Bemerk: Bildet over viser alle Samsungs smart-fjernkontroller. Hvis du ikke finner en fjernkontroll som ligner din nedenfor, så referer til brukerveiledningen din. Denne kan lastes ned fra Samsung.com.

For å sammenkoble 2013 smart-fjernkontrollen, må du fjerne batteridekselet og trykke på sammenkoblingsknappen under.

Bilde som viser 2013 smart-fjernkontrollen med sammenkoblingsknappen uthevet nedenfor.

Solcellefjernkontrollen er et økovennlig alternativ og er både økonomisk og lett å bruke.

Hvis batterinivået er lavt, kan det hende at fjernkontrollen ikke virker korrekt eller at den reagerer tregt. Lær mer om hvordan du enkelt lader solcellefjernkontrollen din.

Følg trinnene nedenfor for å koble din Samsung Smart-TV til solcellefjernkontrollen.

1 Slå på TV-en og trykk på en knapp på fjernkontrollen for å koble den til TV-en automatisk. Hvis den ikke automatisk kobler til eller frakobles under bruk, prøver du metoden under.
2 Når TV-en er slått på, trykker og holder du inne Retur-knappen og Spill/Pause-knappen i mer enn 3 sekunder.
3 Sammenkobling av TV-en og fjernkontrollen begynner. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette sammenkoblingen.
Bilde som viser en TV og knappene som skal holdes inne på fjernkontrollen til sammenkoblingsprosessen.

For å lære mer om hvordan du bruker solcellefjernkontrollen din best mulig, gå til Slik lader og bruker du Samsung SolarCell-fjernkontrollen.

Hvis noen gjenstander blokkerer den infrarøde sensoren på TV-en, kan det hende at fjernkontrollen ikke virker eller at den har begrenset rekkevidde. Plasseringen av den infrarøde sensoren varierer avhengig av TV-modellen. Den er ofte plassert samme sted som Samsung-merket, men på visse modeller kan den være et annet sted. Referer til brukerveiledningen til TV-en din. Denne kan lastes ned fra Samsung.com. Sørg for at det ikke er noen gjenstander som blokkerer den infrarøde sensoren til TV-en. 

Bilde som viser plasseringen av den infrarøde sensoren på forskjellige TV-er.

Elektronisk utstyr kan også forstyrre signalet fra fjernkontrollen din, begrense dets rekkevidde eller hindre fjernkontrollen i å fungere skikkelig. Hvis du har noen elektroniske enheter som lys, radioer eller mobilenheter rundt TV-en din, så prøv å slå dem av midlertidig eller å flytte dem unna for å se om fjernkontrollen fungerer bedre. Hvis fjernkontrollen fungerer skikkelig nå, er det best å flytte enhetene til en permanent posisjon lengre unna TV-en.

Du kan sjekke det infrarøde signalet ved å bruke et hvilket som helst digitalkamera, inklusiv det på mobiltelefonen din. Slå på kameraet, og pek fronten på fjernkontrollen mot kameralinsen. Trykk og hold inne strømknappen på fjernkontrollen mens du ser på mobiltelefonens eller digitalkameraets skjerm. Du vil se et blinkende lys fra fjernkontrollen.

Bilde som viser hvordan du sjekker det infrarøde signalet på fjernkontrollen med kameraet på smarttelefonen din.

Hvis du ikke kan se noe blinkende lys fra fjernkontrollen og du allerede har utskiftet batteriene, så betyr det at det er et annet problem med fjernkontrollen.

Hvis du fortsatt opplever problemer, så kan Samsung smart-fjernkontroller produsert fra 2016 og senere tilbakestiles til fabrikkinnstillinger. Hvis fjernkontrollen din ser ut som den nedenfor, så trykk på og hold inne knappene i de uthevede posisjonene inntil indikatorlampen slutter å blinke. Når fjernkontrollen din er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil den automatisk koble sammen neste gang en knapp trykkes inn, forutsatt at fjernkontrollen er innenfor TV-ens rekkevidde og pekes mot den infrarøde sensoren.

Bemerk: Disse trinnene gjelder kun for Samsung smart-fjernkontroller.

Bilde som viser knappene man skal trykke på og holde inne for å tilbakestille fjernkontrollen.

Hvis fjernkontrollen din fortsatt ikke virker, må du kanskje kjøpe en ny.

Hvis TV-en din fortsatt har en gjeldende Samsung-garanti, så kontakt Samsung kundeservice for hjelp. 

Bemerk: Hvis du vil kjøpe en ny fjernkontroll, så kan du finne dem på siden reservedeler og tilbehør.

Var du på utkikk etter noe annet?

Slik lader og bruker du Samsung SolarCell-fjernkontroll.

Bruke smarttelefonen din som en TV-fjernkontroll.

Slik utskifter du batteriene i fjernkontrollen til TV-en din.

For mer informasjon om garantien på produktet ditt, gå til Samsung Support.

For å laste ned brukerveiledningen til enheten din, gå til Nedlastingssenteret på Samsung Support.

 

Mange opplevde feil kan du rette opp selv.
Prøv gjerne feilsøkingsverktøyet vårt før du bestiller service. Her er praktiske råd og tips om hvordan du feilsøker produktet.

Takk for din tilbakemelding