Slik utskifter du batteriene i fjernkontrollen til TV-en din

Det er typisk 3 typer fjernkontroll avhengig av TV-modellen. Batteriutskiftingsprosedyren er litt forskjellig avhengig av typen fjernkontroll. 

Samsung Smart fjernkontroll

Det er typisk to typer Samsung Smart fjernkontroll

<Type 1>

Trinn 1. Skyv opp baksidedekselet i retning av pilen i bunnen av fjernkontrollen. Grip fjernkontrollen med to hender som vist i illustrasjonen nedenfor. Skyv den deretter fremover med tomlene dine.

Fjernkontroll batteri deksel 1.

Trinn 2. Sett inn batteriene (1,5 V AA type). Sørg for at de positive og negative endene peker i riktig retning.

Trinn 3. Lukk bakdekselet igjen.

Fjernkontroll batteri deksel 2.

<Type 2>

Trinn 1. Trykk på pilknappen øverst bakpå Samsung Smart-fjernkontrollen. Hoveddelen vil sprette litt ut fra dekselet.

Trinn 2. Snu fjernkontrollen, og skyv deretter fjernkontrollens hoveddel oppover inntil batterirommet vises.

Trinn 3. Hvis det er batterier i fjernkontrollen, trykk på høyre og venstre pilknapper på begge sider av batterirommet for å fjerne de eksisterende batteriene.

Trinn 4. Sett inn to nye batterier (1,5 V AAA-type) i batterirommet, og sørg for at batterienes polariteter (positiv, negativ) peker korrekt. Skyv deretter hoveddelen til fjernkontrollen inntil den nesten er i sin opprinnelige posisjon.

Trinn 5. Snu fjernkontrollen, trykk og hold inne knappen øverst bakpå, og skyv deretter hoveddelen til fjernkontrollen ned og på plass.

Fjernkontroll batteri deksel 3.

Samsung standard fjernkontroll

Trinn 1. Trekk forsiktig i batteridekselets innsnitt, og ta deretter dekselet helt av når det løsner.

Trinn 2. Sett inn 2 AAA-batterier, og sørg for å sette de positive og negative polartietene korrekt.

Trinn 3. Plasser batteridekselet på fjernkontrollen, og sett dekselet inn i fjernkontrollen.

Trinn 4. Skyv batteridekselet inn i rekkefølgen vist over slik at dekselet er fullstendig festet til fjernkontrollen.

Fjernkontroll batteri deksel 4.

Sjekk de positive og negative endene av batteriene

Når du utskifter batterier, så sørg for at polaritetene på batteriene samsvarer med symbolene i batterirommet. Batteriretningen er angitt i batterirommet til fjernkontrollen.

Merknad: Alkalinebatterier anbefales for lengre batterilevetid.

Takk for din tilbakemelding