Slik feilsøker du TV-skjermen som blir mørkere når den er koblet til en PC

Du kan bruke TV-skjermen som PC-skjerm ved å koble til med kabler, som for eksempel HDMI, eller ved å bruke skjermdelingsfunksjonen. Hvis TV-skjermen er for mørk når den er koblet til en PC og grafikkort, så prøv følgende løsninger.

Juster Windows HDR-innstilling

Lysstyrken på skjermen kan bli mørkere når du slår på HDR-funksjonen på PC-en. Dette problemet oppstår kun når SDR (standard dynamisk rekkevidde) konverteres til HDR (høy dynamisk rekkevidde). Dette er fordi en skjerm tolker HDR- og SDR-signaler forskjellig. 

 

<Juster innstillingen for utseendet til SDR-innhold>

Følg trinnene nedenfor når SDR-innhold og apper fremstår for mørkt på en HDR-kapabel TV.

Trinn 1. Klikk på Windows Start-knappen, og velg deretter Innstillinger.

Trinn 2. Velg System og velg deretter Skjerm.

Windows HDR innstillinger 1.

Trinn 3. Hvis du har flere skjermer koblet til PC-en din, så velg TV-en under Reorganiser skjermene dine.

Trinn 4. Klikk på Windows HD fargeinnstillinger.

Windows HDR innstillinger 2.

Trinn 5. Under utseendet til SDR-innhold drar du i glidebryteren for å få den rette balansen for lysstyrken mellom HDR- og SDR-innhold.

Windows HDR innstillinger 3.

<Sjekk at inngangssignal pluss (Input Signal Plus) innstillingene er på>

Input Signal Plus i TV-menyen bør bli slått på for å anvende den justerte Windows HD fargeinnstillingen.

Trinn 1. Gå til Innstillinger på TV-en din.

Innngangssignal innstillinger 1.

Trinn 2. Velg Generelt, og velg deretter Ekstern enhetsadministrasjon.

Inngangssignal innstillinger 2.

Trinn 3. Velg inngangssignal pluss (Input Signal Plus).

Inngangssignal innstillinger 3.

Trinn 4. Slå på HDMI-porten som er koblet til PC-en din.

Inngangssignal innstillinger 4.

Merknad: Denne innstillingen kalles HDMI UHD farge i 2018 og eldre modeller.

Juster lysstyrkeinnstillingene på TV-en

Lysstyrkeinnstillingen på TV-en justerer hele nivået av lysstyrken. Følg trinnene nedenfor for å justere lysstyrkeinnstillingen på TV-en din.

Trinn 1. Gå til Innstillinger på TV-en.

Trinn 2. Velg Bilde og velg deretter Ekspertinnstillinger.

Trinn 3. Velg Lysstyrke, og juster den lysere.

Merknad: Enhetsskjermbildene og menyen er bare et eksempel på engelsk, men de er også tilgjengelige på ditt språk.

Takk for din tilbakemelding