Slik starter du de nye Game Bar-funksjonene

Den nye Samsung TV som ble lansert i 2021, introduserer Game Bar som viser all informasjonen du trenger for å overvåke spillprestasjonen din, inklusiv inndataforsinkelse, FPS (bilder per sekund), HDR (High Dynamic Range), VRR (variabel oppdateringsfrekvens) og lydutgang, og gir enkel tilgang til å optimere spillfunksjonene. Spillere kan få glede av forskjellige alternativer for alle spillpreferanser.

Slik starter du Game Bar

Når spillmodus er PÅ eller AUTO, så trykk på og hold inne knappen Spill/Pause på Samsung-smartkontrollen for å starte Game Bar.

Trykk på spill/pause på fjernkontrollen.
Nye spillinjefunksjoner.

Kontroller lett spillinnstillingene, overvåking og innstillingene for spillforbedrer ved å bruke Spillinje.

① Inndataforsinkelse

Vis inndataforsinkelsen til spillet. Når Motion Plus for spill er av eller VRR på eller 4K@120Hz-spill, kjører spillet med den minste inndataforsinkelsen.

② FPS (bilder per sekund)

Vis bildefrekvens per sekund i sanntid. Bildefrekvensen endres når VRR er aktiv.

③ HDR (High Dynamic Range)

Vist som på når HDR-spill spilles. For å aktivere HDR, må brukeren slå på HDR i spillenheten som for eksempel på spillkonsollen eller PC-en.

④ VRR (variabel oppdateringsfrekvens)

Vis den tilsvarende verdien når Freesync eller VRR-funksjonen er aktiv. TV-en er klar til Freesync eller VRR-funksjonen. TV-en støtter Freesync Premium Pro, Freesync Premium, Freesync og VRR. For å sette på Freesync eller VRR, må brukeren slå på Freesync/VRR i spillenheten som for eksempel på spillkonsollen eller PC-en.
VRR/Freesync er deaktivert når Motion Plus for spill er på.

⑤ Lydutgang

Vis lydenheten som lyden kommer ut fra. (F.eks. TV-høyttaler, lydplanke, hodetelefoner osv.)

⑥ Skjermproporsjon

Du kan endre skjermproporsjonen fra standard 16:9-innstillingen til Ultrabred (21:9 eller 32:9).

⑦ Skjermposisjon

Når du bruker Ultrabred (21:9 eller 32:9), kan du trykke på retningsknappene Opp/Ned på TV-ens fjernkontroll for å flytte skjermen opp eller ned.

⑧ Spillmodus-innstillinger

  • Spillmodus: Vis spillmodus. Spillmodus blir slått på automatisk når en konsoll oppdages.
  • Surround-lyd Forbedre spillyden for å gi intelligent, scenebasert 3D surround-lyd for en svært omsluttende spillopplevelse.
  • Dynamisk svart equalizer: Identifiser raskt fiender og elementer på skjermen ved å øke synligheten av objekter som lurer i mørket.  Basert på sceneanalyse i sanntid forbedres mørke detaljer og klarhet. Kontroller nivåene av mørke detaljer med 5 trinn.
  • Motion Plus-innstillinger for spill: Forbedre sceneflyt for å optimere spill med rask bevegelse som RPG og adventurespill. Når Motion Plus for spill er på, slås VRR/Freesync av. Når VRR/Freesync er på fra en ekstern enhet, er Motion Plus for spill av.
    Inndataforsinkelsen minimeres når Motion Plus for spill er av. Når Motion Plus for spill er på, blir, flyter spillet bedre ved å skyte inn flere bilder.  

⑨ Feilsøk

Når det oppstår et problem under bruk av spillinjen, kan du gå til feilsøkguiden og finne en løsning.

Bruk Ultrawide GameView™ på Pc-en din (Ultra Wide Game)

2021 Samsung TV-er støtter Ultrawide GameView på PC-spill.
Spillere kan lett endre skjermens størrelsesforhold fra 16:9 til 21:9 eller 32:9 via Game Bar. Samsungs Game Bar støtter raskt og enkelt Ultrawide GameView™ på 2021 TV-er.

Ultrawide GameView™ gir et bredere synsfelt som var usynlig i et 16:9 konvensjonelt størrelsesforhold. Ultrawide GameView gir en mer omsluttende og mer informativ visning av spillet så man kan se utkanten av en slagmark der fiender kan være på lur.
Ultrawide GameView blir ofte referert til som en fantastisk funksjon som gir spillerne friheten til å tilpasse følelsen av spillets oppløsning til spillsjangeren og personlige preferanser. Spillere scorer ofte høyere når de spiller førstepersons skytespill i ultrabredt størrelsesforhold og opplever en større tilfredsstillelse.

Super Ultrawide GameView™

TV skjermproporsjon.

Du kan lett få glede av Super Ultrawide GameView™ på PC-en din ved å følge instruksjonene nedenfor.
Instruksjonene nedenfor beskriver hvordan du får en 21:9 oppløsning. 32:9 oppløsning har de samme instruksjonene.

Trinn 1. Start Game Bar med et langt trykk på Spill/Pause-knappen.

Trinn 2. Trykk én gang på fjernkontrollknappen på Skjermproporsjon for å endre spillinjens skjermproporsjon til 21:9.

Trinn 3. Game Bar viser følgende popup-melding for å tilpasse Game Bars skjermproporsjon så oppløsningen vises korrekt.

“Når man endrer skjermproporsjonen til 21:9, vil innstiling av PC-ens skjermoppløsning til 2560 x 1080 eller 3840 x 1600 én gang endre skjermproporsjonen til 21:9."

Trinn 4. I henhold til Game Bars popup-melding, endre PC-ens oppløsning til den anbefalte oppløsningen. PC-ens oppløsning kan justeres i PC-ens Skjerm-meny ved å klikke på høyreknappen på musen. 

Hvis du endrer oppløsningen på PC-en din for første gang, kan du endre skjermproporsjonen via Game Bar på TV-en neste gang.

De støttede oppløsningene kan variere avhengig av modellen eller HDMI-porten som er koblet til PC-en.

 

Table 1
Skjermproporsjon for Game Bar
Oppløsning angitt på PC-en
21:9

3840 x 1600 (60 Hz)

2560 x 1080 (60 Hz)

2560 x 1080 (120 Hz)

32:9

3840 x 1080 (60 Hz)

3840 x 1080 (120 Hz)

Trinn 5. Du kan se skjermproporsjonen 21:9 på PC-en din.

21:9 skjermproporsjon på PC.

Trinn 6. Start et spill som støtter 21:9 ultrabred oppløsning, og nyt det.

Spill startet på 21:9 skjerm.

Merknad: Super Ultrawide GameView støttes kun på PC-spill og kun på spill som støtter ultrabred visning. 

For å passe sammen med nivået på øynene, kan spillere justere skjermposisjonen opp og ned ved hjelp av opp- og ned-knappene til den respektive kanalen på Samsung-smartkontrollen.

Slik feilsøker du hvis skjermproporsjonen ikke endres automatisk

Til visse spill må du endre oppløsningen i spillinnstillingene du spiller med for å tilpasse dem til skjermproporsjonen. Visse spill endrer skjermproporsjonen automatisk, men visse spill endrer ikke skjermproporsjonen automatisk, noe som gjør det nødvendig å endre skjermproporsjonen i spillet.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

Takk for din tilbakemelding