Co zrobić jeżeli pralka jest głośna lub wibruje

Pralki Samsung posiadają wiele funkcji oraz programów, które pozwalają na osiągnięcie najlepszych rezultatów oraz maksymalnej wydajności.


Przez różnorodność posiadanych materiałów oraz różnych typów rzeczy do prania, wybór odpowiedniego cyklu programu, wagi rzeczy oraz detergentu jest niezwykle ważny przy każdym praniu.


Przeczytaj i sprawdź jak zminimalizować hałas oraz wibracje spowodowane pracą pralki podczas cyklu prania. 

Sprawdź powierzchnię na której pracuje urządzenie

Nierówna powierzchnia jest jednym z najczęstszych powodów nadmiernych wibracji oraz hałasu.


Dla najlepszego działania, pralka powinna być zamontowana na równym i stabilnym podłożu. Drewniane podłogi, powinny zostać wzmocnione w celu zminimalizowania wibracji. Dywany oraz miękkie podłoże nie mają dobrej amortyzacji od wibracji i mogą powodować przemieszczanie się pralki podczas cyklu prania. 


Zamontowanie pralki w miejscu gdzie jest śliska lub nierówna powierzchnia, może skutkować wibracjami oraz hałasem wydobywającym się z urządzenia. 

Pralka samsung stojąca na nierównej powierzchni
Usuwanie śrub transportowych
Usuń śruby transportowe z pralki

Kiedy pralka jest dostarczana, przychodzi z dopasowanymi śrubami, mającymi na celu utrzymanie bębna w jednym miejscu, tak aby nie ruszał się podczas transportu. Śruby te muszą zostać usunięte przed użyciem produktu. 

1 Odkręć wszystkie śruby transportowe z tyłu, za pomocą dołączonego klucza.
2 Wyciągnij wszystkie śruby transportowe, i zachowaj je, na wypadek potrzeby transport pralki w przyszłości. W zależności od posiadanego modelu, urządzenie może posiać od 3 do 5 śrub.
3 Wypełnij otwory za pomocą dołączonych zaślepek.

W celu weryfikacji, czy na pewno żadna śruba nie została pominięta, otwórz drzwi pralki i obróć bębnem w jedną, i drugą stronę. Jeżeli bęben swobodnie się obraca, oznacza to, że śruby zostały usunięte.

Dostosuj nogi pralki

Dostosuj nogi pralki, żeby wyrównać poziom urządzenia.


Jeżeli pojawiają się zbyt intensywne dźwięki lub wibracje, sprawdź cztery dostępne poziomy ustawienia nóg, żeby dokładnie dopasować je do podłoża. Jeżeli pralka nadal nie będzie wyrównana, podnieś ją delikatnie i dostosuj najniższy poziom ustawienia nóżek.


Jeżeli pralka nadal nadmiernie wibruje po dostosowaniu nóżek, spróbuj dostosować je ponownie podczas gdy pralka wibruje.


Jeżeli pomimo dostosowania nóżek pralka nadal nadmiernie wibruje, spróbuj ustawić je ponownie podczas gdy pralka będzie wibrowała. Ustawiaj nóżki do momentu, zredukowania poziomu wibracji, następnie dokręć nakrętkę zabezpieczającą, poprawi to poziom instalacji pralki oraz zredukuje przyszłe hałasy spowodowane wibracjami. 


Kroki powinny zostać powtórzone jeżeli pralka przemieści się lub poziom wibracji wzrośnie.


W pralkach Samsung występują dwa typy nóżek poziomujących:

Uwaga: Jeżeli pralka jest montowana na stabilnej, wypoziomowanej powierzchni, zaleca się wkręcenie tylnych nóg do maksimum i wyregulowanie przednich nóg, w celu uzyskania idealnego poziomu. 

1 Typ nóżek:

1 Wypoziomuj pralkę obracając wykręcaną nóżkę do wewnątrz lub zewnątrz, jak pokazano na zdjęciu niżej.
Wypoziomuj pralkę obracając wykręcaną nóżkę w pralce Samsung
2 Kiedy pralka będzie już wypoziomowana, dokręć nakrętkę zabezpieczającą za pomocą śrubokręta.
Dokręć nakrętkę zabezpieczającą przy użyciu śrubokręta w pralce Samsung

2 Typ nóżek:

1 Odkręć nakrętkę zabezpieczającą, obracając ją w lewo za pomocą klucza.
Odkręć nakrętkę zabezpieczającą przy użyciu klucza w pralce Samsung
2 Wypoziomuj pralkę przekręcając wykręcaną nóżkę, do wewnątrz lub zewnątrz przy użyciu dłoni.
Obróć wykręcaną nóżkę za pomocą dłoni w pralce Samsung
3 Zablokuj nóżkę przykręcając nakładkę w prawo przy użyciu klucza.
Użyj klucza żeby dokręcić nakrętkę w celu zabezpieczenia nóżki w pralce Samsung
Kalibracja

Dzięki kalibracji pralka może wykonać dokładny pomiar wagi. Niektóre pralki wykonują automatyczną kalibrację przy pierwszym uruchomieniu, pozostałe wymagają przeprowadzenia ręcznej kalibracji. 

Uwaga: Następujące modele wymagają ręcznej kalibracji:
WF80F5, WF70F5, WF60F4, WF71F5, WF61F4, WF72F5, WF62F4, WF7AF5, WF6AF4 

Przed uruchomieniem kalibracji upewnij się, że bęben pralki jest pusty.


W celu ręcznego uruchomienia kalibracji, wykonaj następujące kroki: 

1 Wyłącz, a następnie włącz pralkę.
2

Naciśnij jednocześnie Temp. oraz Opóźnione zakończenie i przytrzymaj je przez 3 sekundy, żeby uruchomić tryb kalibracji. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas wiadomość „CB”.

3

Naciśnij przycisk Start/Pauza, żeby uruchomić cykl Kalibracji.

4 Bęben będzie obracał się w prawo i w lewo, przez około 3 minuty.
5 Kiedy cykl zostanie zakończony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „0” a pralka wyłączy się automatycznie.
6 Pralka jest teraz gotowa do użycia.

Jeżeli pralka nadal wibruje, po sprawdzeniu blokady nóżek oraz ustawieniu ich w odpowiedniej pozycji, ponownie uruchom kalibrację pralki.


Kroki powinny zostać powtórzone za każdym razem jeżeli pralka przemieściła się lub poziom wibracji wzrósł. 

Wyważenie wsadu

Upewnij się że ładunek pralki jest odpowiednio wyważony. Jeden ciężki przedmiot tj. mata łazienkowa lub para jeansów może powodować nadmierny hałas lub wibracje, a nawet uszkodzenie pralki. Jeżeli pralka wykryje nadmierne dźwięki oraz wibracje z powodu złego wyważenia prania, przestanie się obracać, a program zostanie wyłączony. W zależności od modelu pralki, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu (UB), w celu poinformowania Cię o nierównomiernie rozłożonym wsadzie, lub program zostanie zatrzymany.


Hałas pralki zwiększa się podczas niektórych etapów program prania, ponieważ obciążenie jest równomiernie rozkładane, w celu przygotowania do wirowania. 

Sprawdź czy pralka nie jest przeładowana

Nadmierny hałas oraz wibracje mogą być także spowodowane przez przeładowanie pralki.


Waga ładunku jaki można umieścić pralka jest zależna od jej pojemności. Maksymalna pojemność pralki pojawia się w prawym, górnym rogu panelu kontrolnego. Najbardziej popularne modele mają pojemność 7 kg/8 kg/ 9 kg. 


Upewnij się także, że wybrany został odpowiedni program, dostosowany do prania jakie zostało umieszczone w środku. Sprawdź instrukcję obsługi, gdzie znajdziesz informację o poprawnym ładunku dla każdego program oraz całkowita masa mokrego prania, nieprzekraczająca maksymalnej pojemności pralki. 


Możesz zważyć swoje pranie, żeby uzyskać dokładną wartość lub oszacować je.


Upewnij się, że nie dociskasz prania do dna. Ubrania powinny być rzucone luźno. Jeżeli pranie będzie dociskane w celu zwiększenia jego ilości w bębnie, może dojść do przeładowania. 


Ogólne wskazówki:
 

  • Małe załadowanie pralki jest wtedy, kiedy zawartość wynosi ok. 1/3 pojemności.
  • Średnie załadowanie pralki jest wtedy, kiedy zawartość wynosi ok. 1/2 pojemności.
  • Duże załadowanie pralki jest wtedy, kiedy zawartość wynosi ok. 3/4 pojemności. 

Dziękujemy za twoją opinię