Jak używać aplikacji Mój sejf na telefonie?

Aplikacja Mój sejf pozwala na przechowywanie prywatnych plików, zdjęć oraz aplikacji w oddzielnym, zabezpieczonym folderze. Zarządzaj elementami w folderze, przenieś lub usuń odpowiednie treści, w celu ochrony Twoich danych i prywatnych plików, oraz aplikacji.

Możesz także utworzyć podwójne konta dla jednej aplikacji, żeby podzielić swoją zawartość, np. na prywatną oraz służbową, na jednym urządzeniu. 

Po zainstalowaniu aplikacji Mój sejf na telefonie pojawi się ikona uruchamiająca aplikację.
Jak zarządzać Bezpiecznym Folderem

Wyszukaj aplikację "Mój sejf" na liście swoich aplikacji, lub skorzystaj z opcji wyszukiwania, wówczas w górnym oknie aplikacji Szukacz, wpisz: "Mój sejf". 
Po uruchomieniu aplikacji i ustaleniu początkowej konfiguracji, tj. ustalenie hasła, możesz wybrać jedną z dostępnych opcji:
 

  • Kliknij “Dodaj aplikacje”- wyszukaj lub pobierz nową aplikację i umieść ją w folderze "Mój sejf"
  • Kliknij “Dodaj pliki”- dodaj prywatne pliki, które chcesz umieścić w bezpiecznym folderze. 
     

Możesz także dostosować ikonę oraz nazwę folderu:

1 Dotknij ikony “Więcej opcji” (trzy kropki).
2 Wybierz “Dostosuj”.
3 Wprowadź nową nazwę aplikacji.
4 Wybierz nową ikonę aplikacji.
Jak ukryć bezpieczny folder na ekranie głównym

Możesz ukryć Bezpieczny Folder(Mój sejf) za pomocą ustawień.

1 Otwórz “Ustawienia”.
2 Wybierz “Biometria i zabezpieczenia”.
Następnie wybierz „Biometria i zabezpieczenia” z listy opcji, jakie pokazały się na ekranie.
3 Wybierz “Mój Sejf”.
W tym miejscu pokaże się nowa opcja związana z aplikacją Mój sejf. W tym miejscu możesz wprowadzić metodę odblokowywania dostępu.
4 Wprowadź metodę odblokowania.
5 Przesuń suwak przy “Pokaż mój sejf”, w celu dezaktywacji.
6 Dotknij “Ukryj”.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię