Jak zarządzać ustawieniami aplikacji

Zarządzaj swoimi pobranym i preinstalowanymi aplikacjami.  

1 Na ekranie aplikacji, wybierz “Ustawienia”.
2 Wybierz “Aplikacje”.
3 Rozwiń menu, dotykając strzałki skierowanej do dołu.
4 Wybierz “Wszystkie aplikacje”, “Włączono” lub “Wyłączono”, żeby określić które aplikacje chcesz zobaczyć.

Możesz także dotknąć ikony więcej opcji, żeby zarządzać swoimi aplikacjami.
Sortuj po rozmiarze: Sortuj aplikacje po rozmiarze lub nazwie.
 

 • Domyślne aplikacje: Wybierz lub zmień aplikacje, używane domyślnie do określonych funkcji, jak poczta, czy przeglądanie internetu.
 • Uprawnienia aplikacji: Kontroluj, które aplikacje mają pozwolenie na używanie określonych funkcji, na Twoim urządzeniu.
 • Pokaż aplikacje systemowe: Pokaż lub ukryj aplikacje systemowe (w tle). 
 • Dostęp specjalny: Wybierz, które aplikacje mogą mieć specjalne pozwolenie na dostęp na Twoim urządzeniu.
 • Zeruj preferencje aplikacji: Zresetuj opcję, która została zmieniona. Istniejące dane aplikacji nie zostaną usunięte.
   

Źeby zarządzać indywidualnymi ustawieniami aplikacji, wybierz odpowiednią aplikację z listy oraz jedną z dostępnych opcji: 
 

 • Odinstaluj/ Zablokuj: Odinstaluj lub zablokuj aplikację. Niektóre preinstalowane aplikacje, mogą zostać jedynie zablokowane, nie odinstalowane.
 • Wymuś zatrzymanie: Zamknij aplikację, która nie działa poprawnie. 
 • Sieć komórkowa: Sprawdź dane dotyczące zużycia.
 • Bateria: Sprawdź zużycie baterii, od ostatniego pełnego naładowania.
 • Domyślna pamięć: Zarządzaj zużyciem miejsca aplikacji.
 • Pamieć: Sprawdź zużycie pamięci. 
 • Powiadomienia: Konfiguruj powiadomienia z aplikacji.
 • Zezwolenia: Sprawdź zezwolenia nadane aplikacjom, żeby mieć dostęp do informacji o urządzeniu.
 • Ustawianie jako domyślnej: Ustaw aplikację, jako domyślną dla danej kategorii aplikacji (np. przeglądarka). 

Uwaga: Opcje mogą się różnić w zależności od aplikacji.

Dziękujemy za twoją opinię