Co to jest funkcja Timeshift?

Funkcja Timeshift to funkcja, za pomocą której można tymczasowo nagrać bieżący program. Używając tej funkcji można wstrzymać lub wznowić program emitowany na żywo a także przewinąć go w tył lub w przód. Funkcja ta dostępna jest tylko dla kanałów cyfrowych i działa maksymalnie przez 90 min. Zaleca się podłączenie do TV dysku twardego o prędkości 5400 obr/min. Dyski typu RAID nie są obsługiwane. Ze względu na ochronę praw autorskich nagrane programy mogą być odtworzone tylko na odbiorniku TV, na którym dokonano tych nagrań.

Dziękujemy za twoją opinię