Verificarea cantităţii de apă furnizate în tăviţa de gheaţă.

1 Ridicaţi capacul dispozitivului de produs gheaţă și scoateţi-l încet.
2 Când apăsaţi butonul de testare timp de 3 secunde, containerul pentru cuburi de gheaţă se umple cu apă de la robinetul de alimentare cu apă.

Verifi caţi pentru a vă asigura că este corectă cantitatea de apă (vezi ilustraţia de mai jos). 


Dacă nivelul apei este prea mic, cuburile de gheaţă vor fi mici. 


Aceasta este o problemă de presiune a apei de la conductele principale de apă, nu o problemă a frigiderului. 

Verifi carea cantităţii de apă furnizate în tăviţa de gheaţă

Va dura câteva minute pentru ca apa să atingă nivelul corect după ce apăsaţi butonul de testare. 


Nu apăsaţi butonul de testare continuu când tăviţa este plină cu gheaţă sau cu apă. 


Apa se poate revărsa se poate surveni blocarea gheţii.

 
Când recipientul nu este instalat, dispozitivul de produs gheaţă nu funcţionează. 


Când indicatorul Ice Off (Gheaţă oprită) clipește pe panoul de afi șare, reintroduceţi recipientul și/sau asiguraţi-vă că acesta este instalat corect.

Vă mulţumim pentru apreciere!