Well Connected

I takt med att samhället digitaliseras och våra liv blir alltmer upp-och ihopkopplade är vårt uppdrag att verka för att teknologin stärker människors välmående och hälsa. Samsung Well Connected är vårt sätt att bidra till en långsiktig samhällsutveckling för ett hållbart, hälsosamt och intelligent uppkopplat liv i Norden.