Vilka är det digitala lärandets möjligheter?

Av Samsung Nordic 04.11.2016

Samsung-Innovation-Händer-skriver-på-en-tab-med-en-Samsung-Signage-i-bakgrunden

Lärplattor, interaktiva skärmar och andra tekniska verktyg är vanliga inslag i klassrummen, och lärmiljöerna blir allt mer digitala. Men hur påverkas egentligen själva lärandet och pedagogiken?

Precis som samhället i stort, befinner sig skolan i en omställning till att integrera digital teknik i verksamheten. Men vad får det här för påverkan på inlärning och pedagogik hos elever, lärare och skolledning? Detta vill Samsung undersöka i projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”, med syftet att skapa nya insikter i hur framtidens lärmiljöer kan utformas.


I treårsprojektet som startade 2015, initierat av Samsung, Atea och Gleerups , deltar tretton svenska högstadieklasser från fem skolor runt om i landet. På de deltagande skolorna används digitala läromedel från Gleerups, samt interaktiva whiteboards och lärplattor från Samsung. Parallellt får lärare och skolledare löpande kompetensstöd från Atea.


Målet med initiativet är att generera ny kunskap och insikter om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte och att utforska hur man skapar en lärmiljö som är anpassningsbar för varje elevs förutsättningar. Initiativet följs på nära håll av Åke Grönlund, professor i informatik och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, som dokumenterar projektet genom bland annat observationer, intervjuer och enkäter.

Samsung-Innovation-Man-använder-en-Samsung-Signage

– Hittills har fokus i skolan legat mest på själva tekniken, men detta projekt fokuserar på det viktigaste i skolan, nämligen lärandet. Hur lärare och elever bäst kan nyttja digitala läromedel samt att man får tillgång till den kompetensutveckling som behövs för att driva det förändringsarbete som sker i en digital lärmiljö, säger professor Åke Grönlund.

Vill du veta mer om "Det digitala lärandets möjligheter" kontakta Elin Wallberg, Samsung Corporate Citizenship som du når genom någon av våra kontaktpersoner .