Hur du gör om luftkonditioneringen låter

Om du hör ett ovanligt ljud eller vibrationer från luftkonditioneringen, läs vidare om möjliga orsaker och hur du kan lösa problemet. Om det onormala ljudet fortsätter, kontakta Samsung support.

Inomhusenhet – Orsaker och lösningar

Inomhusenhet.

Orsak

Lösning

Knäppning / Skrammel / Rasslande

- När inomhusenheten inte är nivellerad.

- När något utomstående föremål slår mot inomhusenheten.

- Om det finns lösa delar inuti apparaten.

- Installera inomhusenheten på en plan och jämn plats.

- Ta bort eventuella föremål som slår mot apparaten, t.ex. gardiner, dekorationsföremål.

- Kontakta Samsung support.

Klickande

- När du startar och stänger av luftkonditioneringen.

- Det är en normal att luftkonditioneringen ger ifrån sig de här ljuden vid start och stopp. Att ljudet är konstant eller kontinuerligt är dock inte typiskt. Kontakta i så fall Samsung support.

Surrande

- När luftfiltret är igentäppt av damm.

- Rengör luftkonditioneringsfiltret eller byt ut filtret. 

Ljud från gas- eller vattenflöden

- När kylvätskan cirkulerar inuti apparaten.

- När vatten bildas inuti apparaten under drift.

- Det är en normal del luftkonditioneringens funktion.

Gnissel

- När vissa luftkonditioneringsapparater börjar fungera.

- När inomhusenhetens fläktmotor är i dåligt skick.

- Det är ett normalt ljud när luftkonditioneringen börjar fungera.

- Kontakta ett Samsungs servicecenter om fläktmotorn i inomhusenheten är i dåligt skick.

Kontinuerligt pip

- Om ett tekniskt problem finns eller när du ger ett kommando flera gånger.

- Kontrollera att fjärrkontrollknappen inte är intryckt. Om knappen är intryckt ska du lossa den.

- Återställ displayen genom att trycka på temperaturknapparna "+" och "-" på kontrollpanelen samtidigt och håll dem intryckta i 3 sekunder.

- Om pipet fortsätter, kontakta Samsung support.

Höga visselljud eller tjut

- När kylvätskan läcker eller trycket i kompressorn är för högt.

- Stäng av luftkonditioneringen omedelbart och kontakta Samsung support.

Ljud från utomhusenheten - Orsaker och lösningar

Utomhusenhet.

Obs: Om ljud uppstår i utomhusenheten, koppla ur den och koppla tillbaka den igen efter 30 sekunder.

Orsak

Lösning

Skrammel/Rassel

- När utomhusenheten inte är nivellerad.

- När det finns ett främmande föremål i ingången eller inuti utomhusenheten.

- Installera utomhusenheten på en plan och jämn plats.

- Stäng av enheten och ta bort gallret för att se om det finns några främmande föremål där.

Ljud från gas- eller vattenflöden

- När kylvätskan cirkulerar inuti apparaten.

- När vatten bildas inuti apparaten under drift.

- Det är en normal del av apparatens funktion.

Ljud från motorn eller kompressorn

- När utomhusenhetens kompressor arbetar för att producera värme eller kyla inomhus.

- Det är en normal del av apparatens funktion.

Tack för din feedback