Hur använder jag fjärrkontrollen till min luftkonditionering?

Med fjärrkontrollen till din Samsung-luftvärmepump  kan du njuta av olika lägen och funktioner. Varje tryck ger dig en fantastiskt sval och bekväm tillvaro. Dessa instruktioner gäller för flera olika modeller. Din luftvärmepumpsexakta egenskaper och funktioner kan skilja sig från de som beskrivs häri. Läs den medföljande produkthandboken för ytterligare instruktioner och funktioner.

Information om fjärrkontrollen

Ta en titt på grundfunktionerna på fjärrkontrollen till din Samsungluftvärmepump. Med fjärrkontrollen kan du hantera olika funktioner för att göra din tillvaro ännu svalare och bekvämare. 

fjärrkontroll till luftkonditionering

Notera: Fjärrkontrollens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.

Fjärrkontrollens huvudfunktioner

Hur du ställer in funktionen

Steg 1. För att kontrollera temperaturen i varje läge, trycker du på temperaturknappen (+, -). 

Steg 2. Välj och ändra temperaturläget till ”Auto”, ”Cool” (kalluft), ”Heat” (varmluft), ”Dry” (avfuktning) eller ”Fan” (fläkt).

Tips

 • Auto, Cool, Heat: Justera med 1 ℃ från 16 ℃ till 30 ℃.
 • Dry: Justera med 1 ℃ från 18 ℃ till 30 ℃.
 • Fan:  Ingen temperaturkontroll.
temperaturknappar

Notera:

 • Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.
 • Fjärrkontrollens lägsta temperaturinställning kan variera beroende på land.

Med autoläget kan du styra den kraftfulla kallufts- eller värmefunktionen och automatiskt uppnå önskad temperatur. När skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen minskar, kontrollerar luftvärmepumpenfläktens hastighet och luftflödets riktning.

 • När rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen producerar luftvärmepumpenautomatiskt kall luft.
 • När rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen producerar luftvärmepumpenautomatiskt varm luft.       
autoläget (auto)

Notera: Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.

Hur du ställer in funktionen

Steg 1. Tryck på knappen för de olika lägena och välj ”Cool” (kalluft). 

Steg 2. När du har valt kalluftsläget kan du även välja önskad funktion, temperatur och fläkthastighet. 

Tips

 • För att uppnå en svalare temperatur snabbare ska du välja en lägre temperatur och en snabbare fläkthastighet. 
 • För att spara energi ska du välja en högre temperatur och en långsammare fläkthastighet. 
 • När rumstemperaturen närmar sig den inställda temperaturen saktar kompressormotorn ned för att spara energi.
 • För ökad komfort är det rekommenderat att hålla temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften inom 5 ℃.  
kalluftsläget (cool)

Notera: Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.

Avfuktningsläget fungerar som en avfuktare genom att avlägsna fukt från inomhusluften. Detta är användbart vid regnigt och fuktigt väder.

Utomhusenheten kommer snabbt och automatiskt att slås på och av för maximal avfuktning enligt temperaturskillnaden mellan den aktuella och önskade temperaturen. Därför kan det hända att inomhusenheten producerar kall luft när utomhusenheten är igång.

Tips

 • Tryck på knappen för de olika lägena och välj ”Dry” för att använda funktionen på en fjärrkontroll.
 • Det korrekt inställda temperaturintervallet för avfuktning är 24 ℃ till 26 ℃. 
 • Om du tycker att den aktuella luftfuktigheten är för hög ska du ställa in en lägre temperatur. 
avfuktningsläget

Notera:

 • Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.
 • Avfuktningsläget ska inte användas som uppvärmning. 

Luftvärmepumpensfläktläge kan användas som en golvfläkt, vilket gör rummet svalare utan att värma upp eller kyla ned det.

fläktläget (fan)

Notera: Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.

Du kan även justera luftflödets riktning. Tryck på knappen ”Airflow” (luftflöde) och välj önskad riktning på luftflödet. Dessutom kan du hålla kvar luftflödet i samma riktning genom att stoppa de vertikala luftflödesbladens rörelse.

justera luftflöde

Tips

 • Om du justerar de vertikala luftflödesbladen manuellt kan det hända att de inte stängs helt när du slår avluftvärmepumpen. 
 • Använd alltid fjärrkontrollen för att justera luftflödesbladen. 
 • Flytta inte bladen manuellt. Detta kan göra att de inte fungerar korrekt efteråt. 
 • Du kan inte kontrollera det vertikala luftflödets riktning i kalluftsläget när ”good’sleep”-funktionen är på.  

 

Notera:

 • Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.
 • Vissa fjärrkontroller har knappar för luftflödesfunktionerna, men det kan hända att funktionerna inte stämmer överens med produktmodellerna.

Med hjälp av displayens belysningsfunktionen kan slå du på och stänga av belysningen på inomhusenhetens display.

Tryck på ”Alternativ”-knappen på fjärrkontrollen och välj ”Display”. Tryck sedan på inställningsknappen.

 

Tips

 • Trots att du inte kan ändra det aktuella läget eller funktionen när displayens belysningsfunktion är på, kommer displayens belysning att slås på igen när produkten startas om.
 • QMD 2020:s nya produkt ändrar det aktuella läget eller funktionen när displayens belysningsfunktion är på. Displayens belysning slås sedan på i fem sekunder och stängs sedan av igen.
 • För att stänga av displayens belysningsfunktion kan du använda ovanstående metod igen eller stänga av och slå på produkten.
 • Displayens belysningsfunktion är specialutformad för vissa begränsade modeller, men kan variera beroende på modell. 

Den tidsinställda på/av-funktionen är mycket praktisk när du vill stänga av luftvärmepumpenefter en viss tid. Du kan ställa in varaktigheten innan du slår på eller stänger avluftvärmepumpen, vilket kommer hjälpa dig att använda luftvärmepumpenmer ekonomiskt.

Hur du ställer in funktionen

Steg 1. Tryck på strömknappen för att slå på luftvärmepumpenoch tryck på timerknappen för att välja ”På”-funktionen.
Steg 2. Tryck på valknappen för att ställa in önskad tid och tryck sedan på knappen ”SET”.
Steg 3. Tryck på strömknappen för att slå på luftvärmepumpenoch tryck på timerknappen för att välja ”Av”-funktionen
Steg 4. Tryck på valknappen för att ställa in önskad tid och tryck sedan på knappen ”SET”.

tidsinställd på/av-funktion

Tips

 • Om du vill stänga av den tidsinställda på/av-funktionen ska du ställa in varaktigheten på 0,0.
 • Du kan ställa in varaktigheten på 0,5–24 timmar.
 • Du kan inte ställa in samma tid för både den tidsinställda på- och av-funktionen. 
 • När du startar den tidsinställda på/av-funktionen kommer timern att visas på inomhusenhetens display.
tidsinställd varaktighetsinställning

Notera: Kontrollpanelens verkliga design kan variera beroende på vilken modell du har.

För mer effektiv användning

 • Vi rekommenderar att hålla ett 10 m avstånd mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen.
 • För bättre och stabilare elektronisk kommunikation ska du använda fjärrkontrollen i inomhusenhetens riktning.  

Byta ut fjärrkontrollens batterier

 • När batteriet nästan är urladdat kommer ikonen att visas på fjärrkontrollens display. Inomhusenheten visar även låg batterinivå på displayen.
 • Fjärrkontrollen kräver två 1,5 V AAA-batterier.
batteribyte

Varningar

 • Slå inte, skaka inte, tappa inte och försök inte att ta isär fjärrkontrollen.
 • Vi rekommenderar att avlägsna batterierna från fjärrkontrollen när fjärrkontrollen inte används under en längre tid.
 • När fjärrkontrollens batterier har bytts ut kommer alla lägen att återställas. 
 • Håll batterierna utom räckhåll för spädbarn när du byter ut dem. Om ett spädbarn äter ett batteri ska du omedelbart uppsöka läkare.

 

Tack för din feedback