Hur du rengör luftreningsfiltret

Samsungs luftrenare ger dig ren och frisk luft dagligen. Rengör luften i ditt hem genom att avlägsna damm, allergener och annat. Men för att bevara den friska luften måste du rengöra luftreningsfiltret regelbundet. Läs och följ instruktionerna nedan för att rengöra dina filter.

Information om filtren

 

Samsungs luftrenare använder ett reningssystem i flera lager bestående av ett förfilter, luktborttagningsfilter och absolutfilter.

 • Förfilter (A): Förfiltret fångar upp stora dammpartiklar, såsom pollen och päls från husdjur.
 • Luktborttagningsfilter (B): Avlägsnar skadliga gaser såsom kolmonoxid och otrevlig lukt såsom matos och badrumslukt.
 • Absolutfilter (C): Absolutfiltret kan fånga upp till 99,97 % av 0,3㎛ stora dammpartiklar från t.ex. cigarettrök.

Av dessa filter är endast förfiltret tvättbart. Luktborttagningsfiltret och absolutfiltret kan inte tvättas och måste därför bytas ut periodvis.

 

luftreningsfilter

Notera:  

 • Modell AX80K7580WFD har testats för toluen-, xylen-, bensen-, etylbensen-, styren- och formaldehydgaser på Nationella testinstitutet i Sydkorea.
 • Absolutfiltret har en dammuppsamlingseffektivitet på 99,97 % baserat på partikelstorlek 0,26㎛ som specificeras i 42 CFR del 84. Testat på Nationella testinstitutet i Sydkorea.
Filtrens lager

Kontrollera vilken typ av luftreningsfilter du har innan du rengör dem. Det finns två olika filtersystem: 2-i-1- eller separerad typ. Om systemet är av 2-i-1-typ behöver du bara ersätta ett filter. På den separerade typen behöver du ersätta båda filtren.

Notera att förfiltret är det enda filter som är tvättbart. Luktborttagningsfiltret och absolutfiltret kan inte tvättas och måste därför bytas ut periodvis.

Filter av 2-i-1-typ

Denna typ av filter kombinerar ett luktborttagningsfilter och dammuppsamlingsfilter.

2-i-1-typ

Filter av separerad typ (baksidan på produkten)

Denna typ har konfigurerat de inre filtren separat.

separerad typ

Notera: Luftrenaren och dess delar kan variera beroende på vilken modell du har.

Avlägsna och rengöra förfiltret

2-i-1-typ

Avlägsna förfiltret

Steg 1. Börja med att avlägsna den främre panelen för att avlägsna förfiltret. Tryck på produktens ovansida och tryck den främre panelen framåt.

Steg 2. Avlägsna förfiltret.

Figure montrant comment démonter le panneau avant pour placer le préfiltre

Rengöra och torka filtret

 • Om du ser några dammansamlingar ska du börja med att avlägsna de stora dammpartiklarna med en dammsugare och sedan skölja filtret med ljummet vatten.
 • Att rengöra förfiltret med en borste eller ett liknande verktyg kan skada filtrets mycket fina fibrer.
 • Låt filtren torka på en skuggig plats borta från solljus.
 • Sätt först tillbaka förfiltret och sedan frampanelen. För först in kroken och tryck sedan på panelens ovansida.
 • Vi rekommenderar att rengöra filtret varannan veckan om det används dygnet runt.
rengöra förfiltret

Notera: Om du rengör förfiltret med en borste eller ett liknande verktyg kan det skada filtrets fina fibrer.

Separerad typ

Avlägsna förfiltret

Steg 1. Öppna den bakre panelen. Placera fingrarna i de två skårorna på ovansidan av den bakre panelen och tryck den sedan framåt.

Steg 2. Avlägsna förfiltret.

avlägsna förfilter av separerad typ

Rengöra och torka filtret

 • Om du ser några dammansamlingar ska du börja med att avlägsna de stora dammpartiklarna med en dammsugare och sedan skölja filtret med ljummet vatten.
 • Att rengöra förfiltret med en borste eller ett liknande verktyg kan skada filtrets mycket fina fibrer.
 • Låt filtren torka på en skuggig plats borta från solljus.
 • Vi rekommenderar att rengöra filtret varannan veckan om det används dygnet runt.
 rengöra och torka förfiltret

Notera: 

 • Frekvensen för rengöringen och utbytet av filtret kan variera beroende på miljön det används i.
 • Se till att avlägsna vinylförpackningen innan du använder ett ersättningsfilter eller ett nytt filter.
Rengöringscykel för förfilter

För att fortsätta njuta av frisk luft ska förfiltret rengöras efter en viss period. Få ut mesta möjliga av din luftrenare genom att underhålla den regelbundet.

 

Som sagt måste även luktborttagningsfiltret och filtret ersättas regelbundet. Se våra rekommenderade rengörings- och utbytescykler nedan.

 • Förfilter: Varannan vecka om det används dygnet runt.
 • Luktborttagningsfilter och absolutfilter: Var 6:e till 12:e månad om det används dygnet runt.

Notera: Frekvensen för rengöringen och utbytet av filtret kan variera beroende på miljön det används i.

Tips för att ersätta filtret

Nollställ påminnelsen om att byta ut filtret

När du har bytt ut luktborttagningsfiltret eller absolutfiltret ska du återställa påminnelsen om att byta ut filtret genom att trycka på ”Filter 3 sec”-knappen. Om återställningen lyckas kommer produkten automatiskt att meddela dig när det är dags att byta ut det nästa gång. Metoden för att återställa påminnelsen om att byta ut filtret är enligt följande.

 • Om du hör ett pip när produkten är igång som uppmanar dig att byta ut filtret, ska du trycka på ”Filter 3 sec”-knappen i 3 sekunder eller mer för att återställa.
 • Om filtret har bytts ut före aktiveringen av ”Filter 3 sec”-knappen ska du återställa påminnelsen genom att trycka på ”Filter 3 sec”-knappen i 3 sekunder eller mer.

Påminnelse om att byta ut filter av 2-i-1-typ

Stäng av påminnelse om att byta ut filter

Påminnelse om att byta ut filter av separerad typ

Figure montrant bouton Filter 3 sec

Notera: 

 • Filtrets rengörings- och utbytescykler kan variera beroende på miljön det används i.
 • Påminnelsen om att byta ut filtret fungerar eventuellt inte korrekt om du fortsätter att använda gamla filter utan att byta ut dem eller utför återställningen utan filtret.

 

Hur du köper ersättningsfilter

Om lampan för att byta ut filtret lyser röd och du hör ett pip, kan det betyda att filtren behöver bytas ut. Luktborttagningsfiltret och absolutfiltret kan inte tvättas och måste därför bytas ut regelbundet.

Besök Samsungs webbplats för att köpa filtren. Där hittar du ersättningsfilter som är lämpliga för din produkt.

 

Kontrollera tiden för att byta ut filtret på SmartThings-appen

Med Samsungs SmartThings-app kan du snabbare och enklare kontrollera tiden för att byta ut filtret. Med SmartThings-appen kan du kontrollera inomhusluftens renhet och slå på och stänga av tiden. Du kan även använda den för att återställa påminnelsen om att byta ut filtret och få mer information om ersättningsfiltren. Hämta SmartThings-appen från Play Store och App Store.

 

ansluta med SmartThings

Notera: SmartThings-appen är eventuellt inte tillgänglig för surfplattor som inte stödjer SmartThings-appen, samt smartphones som har en tidigare OS-version än de rekommenderade versionerna (Android OS 6.0 eller senare (med minst 2 GB RAM)).

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback