Hur du installerar din Jet Bot

Samsungs Jet Bot kommer med allt du behöver. Det finns dock några saker att kontrollera innan du använder din Jet Bot första gången. Strömbrytaren på sidan av enheten ska vara påslagen och Jet Bot måste vara fulladdad innan du startar. Följ installationsstegen nedan för att börja använda din Jet Bot .

Kontrollera din Jet Bot

När du har packat upp Jet Bot måste du kontrollera enheten innan den används för första gången. Följ stegen nedan för kontroll av enheten nedan. Du bör dessutom se till att Jet Bot är fulladdad innan du använder den för första gången. 

avlägsna den vita packningen avlägsna den vita packningen

Steg 1. Öppna Jet Bot:s övre lock och avlägsna den vita packningen. (Endast Jet Bot, Jet Bot +)

Om du har en Jet Bot AI +-modell tar du bort klistermärket som sitter på strömbrytaren på sidan av produkten.


Kontrollera enhetens insida Kontrollera enhetens insida

Steg 2. Kontrollera att motorfiltret och finfilter är insatta i enheten. Om det inte finns någon dammbehållare inuti, sätt in dammbehållaren före användning.

Det finns 2 olika typer av filter i Jet Bot.
(Jet Bot-modellen innehåller motorfiltret i dammbehållaren, medan Jet Bot AI +-modellen innehåller ett fint dammfilter inuti dammbehållaren).

kontrollera strömbrytaren kontrollera strömbrytaren

Steg 3. Ta bort den gula packningen som sitter på strömbrytaren på sidan av Jet Bot och tryck på strömbrytaren för att slå på Jet Bot.

Hur du kommer igång med din Jet Bot

När du har kontrollerat enheten installerar du Clean Station för att ladda Jet Bot. Clean Station är både laddningspunkt och dockningsstation för Jet Bot.

kabelanslutning kabelanslutning

Steg 1. Anslut den medföljande strömkabeln till dockningsstationen. Placera nätsladden i fästspåret på baksidan av dockningsstationen.

korrekt placering av Clean Station korrekt placering av Clean Station

Steg 2. Placera Clean Station på en plan yta utan hinder, nära eluttaget. Placera inga föremål närmare än 0,5 meter på varje sida eller inom 1 meter framför Clean Station.

anslut kabeln till eluttaget anslut kabeln till eluttaget

Steg 3. Anslut kabeln till eluttaget. Statuslampan, på stationens övre del, kommer under en kort stund lysa vitt när strömmen slås på.

Obs: 

  • Observera att strömmen till Clean Station bör vara påslagen. 
  • Om Clean Station inte är strömförsörjd kommer Jet Bot inte kunna hitta dockningsstationen och kommer därför inte kunna ladda automatiskt. 
Placera Jet Bot på dockningsstationen Placera Jet Bot på dockningsstationen

Steg 1. Placera Jet Bot manuellt på dockningsstationen för att starta laddningen.

Kontrollera att den gröna lampan på statusindikatorn lyser Kontrollera att den gröna lampan på statusindikatorn lyser

Steg 2. Statusindikatorn lyser grön när laddningen är klar.

Kontrollera det gröna ljuset på indikatorn Kontrollera det gröna ljuset på indikatorn

Steg 1. Kontrollera att statusindikatorn lyser grönt.

Se till att strömbrytaren är påslagen Se till att strömbrytaren är påslagen

Steg 2. Se till att strömbrytaren på sidan av enheten är påslagen för att börja använda din Jet Bot.

Tryck på startknappen Tryck på startknappen

Steg 3. Tryck på ▷∥ knappen på Jet Bots ovansida för att påbörja rengöringen.

Obs: 

  • Strömbrytaren måste vara påslagen innan du använder apparaten.
  • Jet Bot har ingen fjärrkontroll. Enheten har endast funktionerna Start, Stopp och Uppladdning.
  • För att använda flera praktiska funktioner kan du ansluta Jet Bot till SmartThings-appen på din smartphone.

Hur du använder SmartThings-appens olika funktioner 

 

Lär dig mer om hur du bäst nyttjar Jet Bots olika funktioner med SmartThings-appen här:

'Hur du ansluter Jet Bot till SmartThings?'

'Hur du använder din Jet Bot med SmartThings?'

 

Obs: 

  • Tillgängliga funktioner kan variera beroende på land, tjänsteleverantör, nätverksmiljö eller produkt.
  • Innan du provar app-anslutningen bör du se till att enhetens programvara och relaterade appar är uppdaterade till den senaste versionen.
  • Skärmbilderna i det här innehållet kan variera beroende på enhetsmodell.

Tack för din feedback