Så installerar du din kyl/frys

Bilden visar ett Samsung-kylskåp med öppen dörr

Du har precis köpt ett nytt Samsung-kylskåp och du vill använda det så snart som möjligt. Men på grund av säkerhetsåtgärder från myndigheterna är hemleveranser begränsade och du måste installera det själv. Oroa dig inte – installationen är inte svår. Läs vidare för att ta reda på hur.

1 Välja rätt plats.

  • Installera ditt kylskåp på en plan, horisontell yta som är hård och slät och som kan bära vikten av ett fullt kylskåp.
  • Ställ inte kylskåpet nära apparater som producerar mycket värme eller där temperaturen kan sjunka under 5°C.
  • Överväg nödvändigt ventilationsutrymme. Håll ett avstånd på 5 cm på båda sidorna och 10 cm till apparatens fram- och baksida från väggar eller andra föremål. Glöm inte att kontrollera om dörrarna kan öppnas utan problem.
  • Se den bifogade användarhandboken om du vill vända dörrarnas öppningsriktning.
2 Justera nivelleringsfötterna.

Ditt kylskåp måste stå plant och ordentligt förankrat i golvet för att undvika buller och vibrationer. Använd nivelleringsfötterna så att kylskåpet inte vacklar.

  1. Sätt i en skruvmejsel med platt huvud i en av skårorna i foten.
  2. Vrid den åt höger för att höja kylskåpet och åt vänster för att sänka det.
  3. Upprepa på den andra foten tills kylskåpet står plant.
Bilden visar en skruvmejsel som justerar nivelleringsfötterna på ett kylskå
3 Strömförsörjning och jordning.

Sätt i den medföljande kontakten i ett jordat uttag. Du får varken använda en förlängningssladd och/eller ansluta jordledningen till plaströr, gasrör eller varmvattenrör.

4 Andra saker att kontrollera.

De flesta företag transporterar kylskåp stående. Om ditt kylskåp har legat under en längre tid, ska du vänta 4 timmar innan du sätter på det. Detta förhindrar att oljan/kylmedlet skadar systemet.

Vi rekommenderar följande temperaturinställningar:
 

  • Kyldel: ca 4°C.
  • Frysdel: ca -20°C.

Kontrollera slutligen att dörren öppnas och stängs utan problem, och att belysningen inuti kylskåpet tänds automatiskt när dörren öppnas.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback