Hur du nivellerar ditt kylskåp

Hur du nivellerar ditt kylskåp

För att spara energi och förhindra potentiella kylningsproblem, oljud eller läckor, bör ditt kylskåp stå plant. Kylskåpet kan nivelleras med hjälp av de främre fötterna som har en speciell skruv (nivelleringsskruv) för nivelleringsändamål. Följ nedanstående steg för att nivellera ditt kylskåp och göra mindre justeringar.

Observera:

  • Lyft alltid nivelleringsfötterna in mot kylskåpet och lyft upp dem från golvet innan du flyttar kylskåpet. Detta förhindrar att du skadar golvet.
  • Kylskåpet måste nivelleras på ett plant, hårt golv. Underlåtenhet att göra detta kan skada kylskåpet eller orsaka personskada.
1 Töm kylskåpet. Kontrollera att inga livsmedel finns kvar i kylskåpet.
2 Hämta följande nödvändiga verktyg:
  • Ett vattenpass för att kontrollera att ditt kylskåp står plant.
  • En skruvmejsel med platt huvud för att kunna vrida fötterna.
  • En stjärnskruvmejsel kan behövas om en sockel behöver tas bort.
3 Lokalisera nivelleringsfötterna på den främre delen av kylskåpets undersida. Det finns två nivelleringsfötter för att nivellera kylskåpet och hålla det på plats. Det finns även fyra svängbara hjul för att kunna förflytta kylskåpet.
  • För side-by-side-kylskåp med dubbla dörrar och modeller med fyra dörrar ska båda dörrarna öppnas för att lättare komma åt nivelleringsfötterna.
  • Om kylskåpet har ett hölje på den främre foten måste detta avlägsnas för att lättare komma åt nivelleringsfötterna. Detta kan variera beroende på modell, då vissa höljen inte behöver avlägsnas för att komma åt fötterna. Avlägsna höljet på den främre foten genom att lossa skruvarna med en stjärnskruvmejsel. Lyft sedan upp det nedifrån och skjut ut det.
Sockeln avlägsnas från kylskåpet
4 Sätt i en skruvmejsel med platt huvud i en av skårorna i sidan på en av nivelleringsfötterna. Det spelar ingen roll vilken av dem du justerar först. Använd skruvmejseln som en hävarm för att rotera nivelleringsfötterna medurs och höja dem. Detta kommer att lyfta sidan på kylskåpet.
Nivelleringsfötterna justeras med en skruvmejsel med platt huvud
5 Upprepa stegen på den andra sidan tills kylskåpet står stadigt.
Nivelleringsfötterna justeras med en skruvmejsel med platt huvud
6 Gör några små justeringar för att säkerställa att kylskåpet står plant.

Använd ett vattenpass för att säkerställa att kylskåpet står jämnt på både vänster och höger sida. Kontrollera sedan om den står plant fram och bak. Av säkerhetsskäl ska du försöka justera så att den främre sidan är lite högre än den bakre sidan. På de flesta plana ytor bör fötterna vara nedsänkta såpass att de främre hjulen lyfter från golvet.

Kontrollera att huvuddelen står jämnt, inte dörrarna (dessa kan justeras separat).

Om kylskåpet inte står plant ska du överväga vilken av sidorna som står högst. Rotera nivelleringsfötterna på denna sida åt höger och kontrollera sedan nivelleringen igen. Fortsätt att göra justeringar tills kylskåpet står plant.

7 Montera tillbaka höljet på den främre foten om du avlägsnade det. Ditt kylskåp står nu plant och är redo att användas.

Tack för din feedback