Hur rengör jag hyllorna och lådorna i mitt kylskåp?

Det finns många sätt att hålla ditt kylskåp i toppskick, men ett av de viktigaste är att rengöra hyllorna och lådorna. Att rengöra hyllorna och lådorna håller borta dålig lukt och bakterier. Se rengöringsinstruktionerna och ytterligare tips nedan.

Information om hyllorna och lådorna

 

Det finns flera olika typer av hyllor och lådor för kylskåp.

 • Kylskåpshylla
 • Grönsakslåda
 • Vikbar hylla
 • Dörrhylla
information om hyllorna och lådorna

Notera: Kylskåpet och dess delar kan variera beroende på modell och land.

Hur du avlägsnar

Kylskåpshyllan

Steg 1. Se till att öppna motsvarande kylskåpsdörr innan du avlägsnar en hylla.

Steg 2. Avlägsna hyllan genom att hålla i hyllans främre del, lyft den sakta uppåt och skjut ut den.

kylskåpshylla

Notera: 

 • Lyft inte upp hyllan helt när du avlägsnar eller sätter tillbaka den. Detta kan skada den bakre väggen på kylskåpet.
 • De härdade glashyllorna är tunga. Var försiktig när du avlägsnar dem. 
 • Glasbehållare kan skada glashyllornas yta.
 • Produktens verkliga design kan variera beroende på modell. 
Grönsakslådan

Steg 1. Skjut lätt ut den vänstra grönsakslådan.

Steg 2. Grabba grönsakslådan med din ena hand och skjut ut den med din andra hand.

grönsakshylla

Notera: Produktens verkliga design kan variera beroende på modell. 

Den vikbara hyllan

Kylskåp med fransk dörr

Steg 1. Vik upp den främre delen av hyllan.

Steg 2. Lyft den lätt uppåt och dra ut den.

hylla i kylskåp med fransk dörr

Kyl och frys

Steg 1. Lyft upp den främre delen av hyllan och dra sedan ut den.

Steg 2. Lyft upp hyllans ena sida och skjut ut den.

hylla på kyl och frys

Notera: Produktens verkliga design kan variera beroende på modell. 

Dörrhyllan

Steg 1. Avlägsna dörrhyllan genom att greppa den med båda händer.

Steg 2. Lyft den varsamt uppåt och dra ut den.

dörrhylla

Notera: Produktens verkliga design kan variera beroende på modell. 

Plastlisterna på hyllans undersida

När du rengör hyllorna ska du inte glömma plastlisterna på hyllans undersida. Dessa delar är också avtagbara för att göra rengöringen enklare. Separera dem på följande sätt.

 

Steg 1. Ta ur hyllan från kylskåpet, vänd på den och hitta klämmorna som sitter i de bakre högra och vänstra hörnen.

Steg 2. Hitta flikarna som håller klämmorna på plats, som också sitter i de bakre hörnen.

plastlisterna på hyllans undersida

Steg 3. Lyft försiktigt de bakre hörnen ett i taget och tryck sedan på flikarna som håller klämmorna på plats.

Steg 4. När du har avlägsnat de båda klämmorna ska du försiktigt lyfta hyllorna för att separera glaset från plastlisterna.

separera plastlisterna

Notera: 

 • När du trycker på flikarna ska du endast trycka på den sida av fliken som sitter närmast mitten på hyllan.
 • Produktens verkliga design kan variera beroende på modell. 

 

Remarque :

 • På vanliga modeller ska du inte ändra fryshyllornas placering. 
 • Fryshyllorna är av olika längd och om du ändrar deras placering kan du skada produkten när du stänger dörren.
 • Innan du avlägsnar några tillbehör ska du kontrollera att inga livsmedel står i vägen. Om möjlighet finns ska du avlägsna alla livsmedel för att förhindra olyckor.

Hur du rengör

Tillgängligt rengöringsmedel och varningar

När du spiller mat är det allra bäst att torka bort det direkt för att undvika dålig lukt och bakterier.

Det är mycket viktigt att använda ett lämpligt rengöringsmedel för detta ändamål. Vi rekommenderar att använda ett milt rengöringsmedel och varmt vatten eller glasrengöring för att rengöra hyllorna och lådorna. Dessutom ska du använda en ren svamp eller mjuk trasa för att undvika repor.
Vi rekommenderar att torka torrt med en mikrofibertrasa efter rengöring.

Varningar

 • Rengör inte med bensen, lösningsmedel eller blekmedel. Det kan skada vitvarans ytor och orsaka brand.
 • Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel såsom fönsterspray, skurrengöring, lättantändliga vätskor, saltsyra, rengöringsvax, koncentrerade tvättmedel, blekmedel eller rengöringsmedel som innehåller petroleumprodukter på yttre ytor (dörrar och skåp), plastdelar, dörrar och invändiga lister och tätningar. Dessa kan repa eller skada materialet.

 

Notera: 

 • Spraya inte vatten direkt på insidan eller utsidan av kylskåpet. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
 • Använd inte en hårfön för att torka insidan på kylskåpet.
 • Använd inte en blöt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Detta kan orsaka brand eller elektrisk stöt.
 • Rengör inte vitvaran genom att spraya vatten direkt på den.
 • Stick aldrig in fingrar eller andra objekt i dispenseröppningen. Detta kan orsaka person- eller materiell skada.
 • Dra ur vitvarans kontakt från vägguttaget innan du rengör den.
 • Rengör inte glashyllorna eller locken med varmt vatten om de är kalla. 
 • Glashyllorna och locken kan spricka om de utsätts för en snabb temperaturförändring eller påverkan från att stöta i eller tappa dem.
Ytterligare tips för rengöring och utbyte

Rengöringscykel

Vi rekommenderar att rengöra hyllorna och lådorna minst en gång om året. Glöm inte att även rengöra mellan och bakom hyllorna och lådorna när du rengör dem. Här följer några övriga rengörings- och kontrollcykler.

 • Omedelbart: Efter spill 
 • Dagligen: Kontrollera livsmedlens utgångsdatum
 • En gång i veckan: Avlägsna oanvänd is
 • En gång i månaden: Kontrollera spill, smulor eller kladd

 

Hur du byter ut trasiga hyllor och lådor

Du kan köpa och ersätta dina hyllor och lådor om de går sönder. Besök Samsung.com/support och gå till shoppingkategorin. Där hittar du tillgängliga tillbehör som du kan köpa till ditt kylskåp.

Serienumret till ditt kylskåp hittar du om du öppnar den övre vänstra dörren och granskar den främre eller nedre vänstra sidan.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback