Hur du ställer in temperaturen på din kyl och frys

Hur du ställer in temperaturen på din kyl och frys

Det är viktigt att ställa in rätt temperatur på din kyl och frys för att bevara och hålla din mat färskare längre. De rekommenderade temperaturinställningarna för livsmedelsförvaring är:

  • Kylskåp: +2 °C
  • Frysskåp: -18 °C

Observera: Den optimala temperaturinställningen för varje del beror på rumstemperaturen. Den rekommenderade temperaturen som anges ovan är baserad på en rumstemperatur på 25 °C.

Kontrollpanel

Den exakta kontrollpanelen på ditt kylskåp beror på vilken modell du har.

Kontrollpanel på kylskåp

1- Kylskåpets indikeringslampa

Visar den aktuella och önskade temperaturen för kylskåpet.

 

Ikonen som visar en regndroppe anger att Power Cool-funktionen är på.

 

Ikonen som visar ett paraply anger att Vacation-funktionen är på.

2 - Frysskåpets indikatorlampa

Visar den aktuella och önskade temperaturen för frysskåpet.

 

Frys-ikonen anger att Power Freeze-funktionen är på.

3 - Indikatorlampa som anger att dörren är öppen

Denna indikatorlampa blinkar och avger ett varningsljud om dörren är öppen i mer än 2 minuter.

4 - Knappar

När displayen är avstängd trycker du bara på valfri knapp för att slå på den.

 

Tryck på O för att välja kylen eller frysen, och < eller > för att välja önskad temperatur eller funktion för den valda delen.

Ställa in temperatur

1 Tryck på valfri knapp för att slå på displayen.

Observera: Detta steg gäller inte för vissa modeller.

2 Tryck på 0 för att välja kylen eller frysen.

  • Den valda delens indikatorlampa kommer att blinka.
  • Grader Celsius-symbolen (°C) kommer inte att blinka.
3 Tryck på < eller > för att välja önskad temperatur eller funktion
4 Vänta i 5 sekunder för att bekräfta ditt val. Den valda delens indikatorlampa kommer att sluta blinka efter bekräftelse.

Tack för din feedback