Hur du ställer in temperaturen på din kyl och frys

1Optimal Fresh-sektionen i kylskåpet visar temperaturen på kylskåp och frys.

Det är viktigt att ställa in rätt temperatur på ditt kylskåp och din frys för så lång hållbarhet som möjligt på dina livsmedel. Om din mat verkar bli dålig snabbt är det en tydlig indikation på att du bör justera temperaturen.

2Foto av kylskåpshyllor med frukt, grönsaker och andra produkter

Den rekommenderade temperaturen för förvaring av livsmedel är:

  • Kylskåp: +2 °C
  • Frys: -18 °C

 

Var du placerar maten i kylskåpet kan också påverka hur länge maten håller. Läs bruksanvisningen för mer information om du är osäker.

Observera: Den optimala temperaturen för varje fack beror på rumstemperaturen. Den rekommenderade temperaturen ovan är baserad på en rumstemperatur på 25 °C.

Kontrollpanel

Den exakta kontrollpanelen på ditt kylskåp beror på vilken modell du har.

Så här ställer du in temperaturen på Family Hub-modellerna

3Fridge Manager-appen på ett Family Hub kylskåp som visar temperaturen i kylskåp och frys. 3Fridge Manager-appen på ett Family Hub kylskåp som visar temperaturen i kylskåp och frys.

Öppna appen Fridge Manager där du kan se de aktuella temperaturerna i kylskåp och frys.

4Bild av skärmen för att justera temperaturen i kylskåp och frys i appen Fridge Manager 4Bild av skärmen för att justera temperaturen i kylskåp och frys i appen Fridge Manager

För att justera temperaturen trycker du bara på pilarna uppåt eller nedåt upprepade gånger tills du når önskad temperatur. Tryck sedan på Spara.

Observera: På Family Hub-kylskåp med version 6.0 kan du använda SmartThings-appen för att justera temperaturen.

Så här ställer du in temperaturen på modeller med knappar för kylskåp och frys
5Valen för Kylskåp och Frys markerade på skärmen. 5Valen för Kylskåp och Frys markerade på skärmen.

Tryck på knappen Fridge eller Freezer upprepade gånger tills du når önskad temperatur.

Beroende på modell kan kylskåpet ha en Power Cool och Power Freeze-funktion.

  • För att aktivera den här funktionen trycker du på knappen Fridge/Freezer upprepade gånger tills Power Cool/Power Freeze tänds.
Så här ställer du in temperaturen på modeller med pilknappar
6Skärm på kylskåpsmodell med pilknappar. 6Skärm på kylskåpsmodell med pilknappar.
1 Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen.

Observera: Det här steget kanske inte behövs för vissa modeller.

2 Tryck på 0 för att välja kylskåp eller frys.

  • Ett ljus för kylskåp eller frys börjar då blinka.
  • Gradersymbolen (°C) blinkar inte.
3 Tryck på < eller > för att välja önskad temperatur eller funktion.
4 Vänta i 5 sekunder för att bekräfta ditt val. Ljuset slutar att blinka när det är bekräftat.

För mer information om din specifika modell eller för att ladda ner bruksanvisningen, gå till Samsung Support.

I användarmanualen finns svaren på många frågor samt information om underhåll och hur man löser enklare fel, om du inte finner information i artikeln för just din produkt hittar du användarmanualen här.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback