Ladda mina Galaxy Buds

Galaxy Buds är utformade för att vara bekväma, mångsidiga och redo att användas när du är det. För att alltid hålla dina Galaxy Buds i toppform är det viktigt att se till att de är ordentligt laddade. Nedan kan du lära dig hur du laddar dina Galaxy Buds och övervakar laddningsstatusen, så att du alltid får ut det mesta av dina Buds.  

Vy över Galaxy Buds i deras etui.
Buds-etui med laddningsport och USB-kabel.

Använd följande steg för att ladda batteriet i dina Galaxy Buds:

1 Ditt Galaxy Buds-etui är också laddaren, så placera först öronsnäckorna i laddningsetuiet. Placera inte öronsnäckorna i laddningsetuiet om de är våta eller smutsiga.
2 Stäng laddningsetuiet och anslut USB-kabeln till laddningsporten, eller placera laddningsetuiet på en trådlös laddare. Både öronsnäckorna och etuiet laddas samtidigt.

Obs! Laddningshuvudet för anslutning av USB-kabeln till ett vägguttag ingår inte. Använd endast Samsung-laddningsenheter tillsammans med dina Galaxy Buds. Samsung-tillbehör är tillverkade för din enhet för att maximera batteritiden. Användning av andra tillbehör kan orsaka skador som eventuellt inte omfattas av garantin.

När du laddar kan du märka att enheten och laddaren är varma. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller funktion. Om detta händer, ta bort enheten från laddaren och vänta tills den har svalnat. 

Obs! Demontera, modifiera eller reparera inte din enhet. Placering av föremål som kort med magnetband, inklusive kreditkort, telefonkort, lösenböcker och boardingkort bredvid enheten eller laddaren kan orsaka skador på laddarens eller enhetens magnetfält.

När du ansluter öronsnäckorna och laddningsetuiet blinkar LED-indikatorerna med vissa färger för att indikera batterinivån. 

Exempelvy över Samsung Buds i etuiet med öronsnäckans batteri och laddningsetuiets indikatorer markerade.
  • Grönt: Fulladdad.
  • Rött: Laddar.
  • Blinkar rött: Laddningsfel. Återanslut etuiet och öronsnäckorna. Om felet uppstår igen, kontakta ett Samsung-servicekontor för service.

Obs! Du kan kontrollera batterinivån för etui och öronsnäckor i Galaxy Wearable-appen.

Med trådlös PowerShare kan du ladda dina Galaxy Buds trådlöst med en kompatibel Samsung-smartphone. Vissa funktioner är inte tillgängliga på din smartphone när du delar ström. 

Exempelvy över Galaxy Buds laddning på smartphone.

Följ dessa steg för att ladda dina Galaxy Buds trådlöst med trådlös PowerShare:

1 Aktivera funktionen trådlös PowerShare på din telefon.
2 Placera telefonen med framsidan nedåt och placera den kompatibla enheten på baksidan av telefonen för att ladda. Ett uppmanande ljud eller en vibration kommer att uppkomma när laddningen påbörjas.

Du kan också aktivera det trådlösa PowerShare-läget från din enhets inställningar. Följ dessa steg:

1 Öppna dina Inställningar.
2 Bläddra ner och tryck på ”Batteri- och enhetsvård”.
3 Tryck på alternativet ”Batteri”.
4 Välj alternativet ”Trådlös strömdelning”.
5 ”Aktivera” aktiveringsknappen.

Obs! Trådlös PowerShare fungerar med de flesta Qi-certifierade enheter och kräver minst 30 % batteri för att dela ström (du kan ändra miniminivån och justera den mellan 30 % och 90 %). Laddningshastighet och verkningsgrad varierar beroende på enhet. Trådlös PowerShare kanske inte fungerar med vissa tillbehör, lock eller andra av tillverkarens enheter. Ta bort eventuella lock från respektive enhet om du har problem med att ansluta eller laddningen är långsam.

För bästa resultat när du använder trådlös PowerShare:

  • Ta bort eventuella tillbehör eller lock innan du aktiverar den här funktionen. Trådlös PowerShare kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av tillbehör eller lock på enheten.
  • Placeringen av den trådlösa laddningsspolen kan variera beroende på enhet, så du kan behöva justera placeringen av dina enheter för att skapa en anslutning. När laddningen påbörjas kommer ett meddelande eller en vibration att uppkomma för att indikera att anslutningen lyckades. Flytta eller använd inte någon av enheterna under laddning.
  • Samtalsmottagning eller datatjänster kan påverkas beroende på din nätverksmiljö.
  • Laddningshastighet eller -effektivitet kan variera beroende på enhetens förhållanden eller omgivande miljöer.
  • Använd inte hörlurar när du laddar enheter med trådlös PowerShare.

Tack för din feedback