Så här återställs nätverksinställningarna på Galaxy S21

Om ditt Wi-Fi är instabilt ska du följa stegen i denna video för att återställa nätverksinställningarna på din Galaxy S21. 

Så här återställs nätverksinställningarna på Galaxy S21 Så här återställs nätverksinställningarna på Galaxy S21

Gå till ”Inställningar”

Välj ”Allmän hantering”

Välj ”Återställ”

Välj ”Återställ nätverksinställningar”

Välj ”Återställ inställningar”

Välj ”Återställ” för att bekräfta

 

Du behöver registrera ditt Wi-Fi på nytt

Gå till ”Inställningar”

Välj ”Anslutningar”

Välj ”Wi-Fi”

Välj det Wi-Fi-nätverk du var ansluten till

Ange lösenordet igen

Välj ”Anslut”

 

SAMSUNG

Tack för din feedback