Upplev dina Galaxy Buds Pro med brusreduceringsläge

Med Galaxy Buds Pro kan du fokusera mer på musiken och slippa yttre brus, och den nya funktionen för röstdetektering gör det enklare och bekvämare att kontrollera brusreduceringen. 

Innan du prövar de rekommenderade lösningarna nedan ska du kontrollera att din enhets programvara och de relaterade apparna är uppdaterade till den senaste versionen. Uppdatera din mobila enhets programvara i följande ordning.  

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.

Steg 2. Tryck på Hämta och installera.

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Aktivera läget för brusreducering på Buds Pro

Galaxy Buds Pro har två lägen för brusreducering: Aktiv brusreducering och bakgrundsljud. Läget för aktiv brusreducering blockerar yttre ljud från omgivningen. Du kan använda detta läge när du vill slippa bli distraherad, till exempel när du lyssnar på musik.

Med läget för bakgrundsljud kan du däremot höra de omgivande ljuden tydligt, så att du snabbt kan upptäcka potentiellt farliga situationer eller höra en annan persons röst vid samtal. Brusreduceringslägena kan aktiveras på flera olika sätt.

Metod 1. Använda hörlurarnas tryck-och-håll-funktion

För att aktivera brusreducering eller läget med bakgrundsljud trycker du helt enkelt på en av hörlurarna och håller den intryckt. Du kommer då att höra en ljudsignal som indikerar att läget för brusreducering har aktiverats.

Tryck-och-håll-funktion Galaxy Buds Pro

Varje gång du ”trycker-och-håller” en hörlur växlar du mellan läget för aktiv brusreducering och läget för bakgrundsljud. Som standard aktiveras först brusreduceringsläget när du trycker och håller.

Du kan även välja en förinställd tryck-och-håll-funktion för vardera hörluren för att snabbt och bekvämt aktivera andra funktioner.

Så förinställer du tryck-och-håll

Steg 1. Öppna appen Galaxy Wearable och välj inställningen för tryck-och-håll

Steg 2. Välj dina önskade kommandon för var och en av hörlurarna (växla bruskontroll, Bixby, höj och sänk volym, Spotify).

Tryck-och-håll-funktion i Galaxy Wearables-appen

Metod 2. Använda Galaxy Wearable-appen

För att aktivera lägena för bruskontroll via appen Galaxy Wearable öppnar du appen och trycker sedan på läget aktiv brusreducering eller läget för bakgrundsljud. Du hör då ljudsignalen som indikerar att funktionen har aktiverats.

För att justera nivån av aktiv brusreducering väljer du något av alternativen Hög eller Låg. För bakgrundsljud justerar du nivån genom att dra i volymreglaget.

Funktionen för bruskontroll i Galaxy Wearables-appen

Metod 3. Använda Galaxy Buds Pro-widgeten

Om du lägger till de nya Galaxy Buds Pro-widgetarna på din startskärm kan du även aktivera och inaktivera läge för bruskontroll med hjälp av snabbkontrollen. Tryck på den vänstra ikonen för snabbkontroll så kan du sedan växla mellan aktiv brusreducering, bakgrundsljud eller avstängning.

Alternativet för bakgrundsljud i Galaxy Buds Pro-widgeten

Läs mer om Buds Pro-widgeten på ”Använda nya widgetar för Galaxy Buds Pro” på Samsung Support.

Observera:

  • Om mikrofonen (den yttre mikrofonen då hörlurarna används) och dess yta är helt täckt kan feedback förekomma när funktionen för aktiv brusreducering aktiveras.
  • Du kan aktivera bruskontroll bara när du har båda hörlurarna i öronen.

Funktionen för röstdetektering upptäcker din röst automatiskt

När du börjar tala medan du lyssnar på musik detekterar Galaxy Buds Pro automatiskt din röst och sänker musikens volym så att du kan höra den andra personen tydligt. När din röst inte har detekterats under en viss tidsperiod återgår hörlurarna automatiskt till den föregående inställningen. (Du kan manuellt ställa in en tidsperiod på 5, 10 eller 15 sekunder.)

  • Röstdetektering på ANC: ANC av + Musik ner + Bakgrundsljud på (mikrofonen fokuserad på samtalspartnerns röst)
  • Röstdetektering i läget för bakgrundsljud: Musik ner 

Observera: 

  • Funktionen för röstdetektering upptäcker rösten med hjälp av röstsensorerna som finns inne i de båda hörlurarna. Denna funktion är kanske inte tillgänglig om bara en hörlur används.
  • I situationer där vibrationer kan förekomma, till exempel när du borstar tänderna, hostar eller harklar dig kan hörlurarna uppfatta detta som din röst.
  • För att inaktivera läget för bakgrundsljud manuellt vid samtal trycker-och-håller du en hörlur eller inaktiverar röstdetekteringen i Galaxy Wearable-appen.
Aktivera röstdetektering

Steg 1. Öppna appen Galaxy Wearable, tryck på Röstdetektering och tryck sedan på aktiveringsknappen.

Steg 2. Välj hur lång tid det ska ta innan läget Bakgrundsljud inaktiveras automatiskt.

Funktionen för röstdetektering i Galaxy Wearables-appen

Observera: Enhetens skärmbilder och meny kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Tack för din feedback