Hur du kallstartar din TV

Bild av TV med 30 sekunder stoppur bredvid

Kallstart är lite annorlunda än att bara stänga av TV:n och slå på den igen. När du stänger av din TV sätts den egentligeni standby läge,medan kallstart är som att starta om en dator och låter dig fixa de där små felen som kan genereras under användning. Se videon eller följ stegen om du vill veta mer om hur du kallstartar din TV.

1 Sätt igångTV:n
2 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n , tryck och håll ned strömknappen till TV:n slårav och sätts på igen (Samsungs logo kommer att visas). Detta bör ta ca 5 sekunder.
Fjärrkontroll med strömknappen markerad
1 Stäng av din TV.
2 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och vänta 30 sekunder.

Obs: Om det finns flera enheter anslutna till samma uttag som TV:n ska du vänta på att den elektriska laddningen försvinner.

3 Anslut strömkabeln till uttaget igen och sätt på TV:n

Tack för din feedback