Samsung health monitor

Samsung Health Monitor

Žena v strednom veku sa pri pohľade na hodinky Galaxy usmieva a chystá sa urobiť gesto prstom. Žena v strednom veku sa pri pohľade na hodinky Galaxy usmieva a chystá sa urobiť gesto prstom.
Displej hodiniek Galaxy Watch zobrazuje výsledky meraní krvného tlaku, srdcového tepu a varovanie, aby používateľ nepoužíval tieto merania na svojpomocnú diagnostiku. Displej hodiniek Galaxy Watch zobrazuje výsledky meraní krvného tlaku, srdcového tepu a varovanie, aby používateľ nepoužíval tieto merania na svojpomocnú diagnostiku.

Skontrolujte si krvný tlak a EKG kedykoľvek a kdekoľvek hodinkami Galaxy Watch.

Žena si kontroluje krvný tlak prenosným digitálnym monitorom tlaku. Žena si kontroluje krvný tlak prenosným digitálnym monitorom tlaku.
Smartfón Galaxy a hodinky ukazujú priebeh merania krvného tlaku. Hodinky vľavo merajú krvný tlak a srdcový tep. Smartfón Galaxy vpravo čaká na prebiehajúce meranie a radí používateľovi, aby sedel bez pohybu a relaxoval. Smartfón Galaxy a hodinky ukazujú priebeh merania krvného tlaku. Hodinky vľavo merajú krvný tlak a srdcový tep. Smartfón Galaxy vpravo čaká na prebiehajúce meranie a radí používateľovi, aby sedel bez pohybu a relaxoval.

Aplikácia Samsung Health Monitor vyžaduje kalibráciu pomocou manžetového zariadenia na meranie krvného tlaku, aby hodinky Galaxy Watch mohli merať krvný tlak a zobrazovať na smartfóne výsledky a historické grafy.

Starší pár, obaja v bielom oblečení. Obaja sa pozerajú na smartfón Galaxy, ktorý muž drží, a niečo kontrolujú. Starší pár, obaja v bielom oblečení. Obaja sa pozerajú na smartfón Galaxy, ktorý muž drží, a niečo kontrolujú.
Dva prekrývajúce sa displeje smartfónu Galaxy zobrazujú výsledky merania aplikácie Samsung Health Monitor vrátane sínusového rytmu, krvného tlaku, srdcového tepu a ďalších. Dva prekrývajúce sa displeje smartfónu Galaxy zobrazujú výsledky merania aplikácie Samsung Health Monitor vrátane sínusového rytmu, krvného tlaku, srdcového tepu a ďalších.

Údaje krvného tlaku a EKG sa automaticky ukladajú v telefóne, aby ste k nim mohli získať prístup a jednoducho ich monitorovať a spravovať. Môžete ich tiež zdieľať vo formáte PDF s lekárom alebo rodinou.

Usmievavý pár mladšieho stredného veku. Muž sedí na pohovke, drží svoj Galaxy a pozerá na displej. Žena stojí za ním a pozerá cez rameno na displej Galaxy s rukami na jeho ramenách. Usmievavý pár mladšieho stredného veku. Muž sedí na pohovke, drží svoj Galaxy a pozerá na displej. Žena stojí za ním a pozerá cez rameno na displej Galaxy s rukami na jeho ramenách.
Hodinky Galaxy Watch zobrazujú výsledky merania elektrokardiogramu (EKG) s upozornením v dolnej časti: „Aplikácia nikdy nedeteguje infarkt“. Hodinky Galaxy Watch zobrazujú výsledky merania elektrokardiogramu (EKG) s upozornením v dolnej časti: „Aplikácia nikdy nedeteguje infarkt“.

Hodinky Galaxy Watch merajú EKG a vo výsledkoch zisťujú prípadný nepravidelný srdcový rytmus, na ktorý upozornia.

Nájdite hodinky Galaxy Watch, ktoré vyhovujú vašim potrebám

Zmerajte si krvný tlak pomocou hodiniek Galaxy Watch

Aplikácia na meranie krvného tlaku umožňuje sledovať krvný tlak. Aplikácia prostredníctvom vnútorného fotopletyzmografického (PPG) snímača v hodinkách Galaxy Watch meria systolický a diastolický tlak, ako aj pulz. Aplikácia na meranie krvného tlaku je k dispozícii v hodinkách Galaxy Watch3 a Galaxy Watch Active2 a bude k dispozícii v novších modeloch.

Ako si zmeriam krvný tlak?

Spôsob použitia

1. Nastavenie aplikácie Samsung Health MonitorPred použitím aplikácie Samsung Health Monitor

Pred meraním krvného tlaku monitorom Samsung Health Monitor si musíte nastaviť profil a nakalibrovať hodinky Galaxy Watch.

1) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch podporujú aplikáciu Samsung Health Monitor.

* Podporované hodinky: Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 a neskôr vydané modely Galaxy Watch a Active (okrem modelov Galaxy Fit)

2) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch sú spárované cez Bluetooth so smartfónom Galaxy.

3) Pripojte hodinky Galaxy Watch k aplikácii Galaxy Wearable v smartfóne, aby sa softvér aktualizoval na najnovšiu verziu.

4) Ak je v hodinkách Galaxy Watch nainštalovaná aplikácia Samsung Health Monitor, otvorte ju a postupujte podľa pokynov na nastavenie na obrazovke.


Nastavenie profilu


1) Otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor na hodinkách a podľa pokynov stiahnite aplikáciu Samsung Health Monitor do telefónu.

2) Aktivujte aplikáciu Samsung Health Monitor v telefóne. Prečítajte si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a vyjadrite s nimi súhlas. Potom si nastavte profil.

3) Nakalibrujte hodinky podľa pokynov v aplikácii.

2. Kalibrácia hodiniek Galaxy WatchBezpečnostné opatrenia pred použitím

Presnejšiu kalibráciu zaistíte týmto postupom:

1) 30 minút pred kalibráciou nekonzumujte alkohol ani kofeín, nefajčite, necvičte ani sa nekúpte.

2) Uistite sa, že máte suché ruky a zápästia, bez nadmerného potenia alebo pleťového mlieka.

3) Kalibráciu vykonajte v interiéri a na pokojnom mieste.

4) Postavte k stolu pohodlnú stoličku.

5) Posaďte sa do kresla s pevnou oporou chrbta, nemajte skrížené nohy a chodidlá majte rovno na zemi.

6) Ruky a predlaktia si oprite o stôl.

7) Pred začatím kalibrácie odpočívajte v tejto polohe najmenej 5 minút.

8) Po spustení kalibrácie sa nehýbte a nehýbte ani rukami, nerozprávajte, kým manžetový monitor krvného tlaku vykonáva meranie.

9) Pri meraní dýchajte normálne. Nepokúšajte sa prehĺbiť ani spomaliť dych.

Kalibrácia hodiniek Galaxy Watch

1) Manžetu na meranie krvného tlaku si nasaďte na nadlaktie.

2) Nechajte si hodinky Samsung Galaxy Watch na zápästí druhej ruky. Uistite sa, že remienok hodiniek Galaxy Watch prilieha k zápästiu, ale nie príliš tesne.

3) Smartfón Galaxy položte na stôl, na dosah ruky.

4) Na smartfóne Galaxy otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.* Poznámka: Na vykonanie kalibrácie, urobte počas 30 minút celkovo 3 merania. Aby boli vaše merania krvného tlaku presné, budete musieť každých 28 dní prekalibrovať.
Výberom „Prekalibrovať“ z ponuky na displeji môžete prekalibrovať kedykoľvek bez ohľadu na cyklus.

* Poznámka: Na vykonanie kalibrácie, urobte počas 30 minút celkovo 3 merania. Aby boli vaše merania krvného tlaku presné, budete musieť každých 28 dní prekalibrovať.
Výberom „Prekalibrovať“ z ponuky na displeji môžete prekalibrovať kedykoľvek bez ohľadu na cyklus.

3. Meranie krvného tlaku hodinkami Galaxy Watch

Merania po príprave

Po kalibrácii hodiniek Galaxy Watch pomocou manžetového zariadenia na meranie krvného tlaku na nadlaktí môžete začať používať aplikáciu Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch na meranie krvného tlaku. Manžetové zariadenie nebudete potrebovať až do ďalšej kalibrácie o 28 dní.


Postup presnejšieho merania krvného tlaku::


1) Hodinky Galaxy Watch noste na rovnakom zápästí, ako pri kalibrácii, a skontrolujte, že popruh Galaxy Watch prilieha k zápästiu, nie však príliš tesne.

2) 30 minút pred meraním nekonzumujte alkohol ani kofeín, nefajčite, necvičte ani sa nekúpte.

3) Uistite sa, že máte suchú ruku a zápästie a nenachádza sa na nich priveľa potu ani pleťového mlieka.

4) Merajte v interiéri a na pokojnom mieste.

5) Postavte k stolu pohodlnú stoličku.

6) Posaďte sa do kresla s pevnou oporou chrbta, nemajte skrížené nohy a chodidlá majte rovno na zemi.

7) Ruky a predlaktia si oprite o stôl.

8) Pred začatím merania odpočívajte v tejto polohe najmenej 5 minút.

9) Po spustení merania sa nehýbte a nehýbte ani rukami, nerozprávajte, kým hodinky Galaxy Watch vykonávajú meranie.

10) Pri meraní dýchajte normálne. Nepokúšajte sa prehĺbiť ani spomaliť dych.

* Pri pohybe alebo ak je slabý signál pri meraní sa na displeji hodiniek zobrazí chybová správa.

* Pri pohybe alebo ak je slabý signál pri meraní sa na displeji hodiniek zobrazí chybová správa.

4. Prehľad meraní krvného tlaku

Na hodinkách Galaxy Watch

Po úspešnom zmeraní krvného tlaku aplikáciou Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch zobrazia hodinky Galaxy Watch a smartfón Galaxy nasledujúce výsledky:

· Systolický krvný tlak (TK)
· Diastolický krvný tlak (TK)
· Pulz (srdcový tep)

Nemeňte svoje lieky ani dávkovanie na základe týchto čísel. Vždy sa najskôr poraďte s lekárom.

· Rozsah merania:
  systolický tlak 70 – 180 mmHg, diastolický tlak 40 – 120 mmHg
· Rozsah kalibrácie:
  systolický tlak 80 – 170 mmHg, diastolický tlak 50 – 110 mmHg


Na vašom smartfóne Galaxy


Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi hodinkami Galaxy Watch a smartfónom Galaxy použitým na kalibráciu hodiniek Galaxy Watch sa výsledky merania synchronizujú s aplikáciou Samsung Health Monitor na smartfóne Galaxy. Tieto informácie môžete poskytnúť lekárovi pri vyšetrení alebo konzultácii.

* Osoby so systolickým a diastolickým krvným tlakom v 2 kategóriách sa zaraďujú do vyššej kategórie krvného tlaku.

* Osoby so systolickým a diastolickým krvným tlakom v 2 kategóriách sa zaraďujú do vyššej kategórie krvného tlaku.

Čo potrebujete vedieť pred používaním aplikácie na meranie krvného tlaku:

1. Aplikácia na meranie krvného tlaku by sa nemala používať na žiadne diagnostické účely v súvislosti s hypertenziou ani inými ochoreniami srdca. Aplikácia na meranie krvného tlaku nenahrádza tradičné spôsoby diagnózy a liečby kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi.

2. Aplikáciu na meranie krvného tlaku nepoužívajte, ak trpíte niektorým z týchto ochorení:
– arytmia,
– predchádzajúce zlyhanie srdca alebo infarkt,
– ochorenie periférnych ciev alebo porucha krvného obehu,
– ochorenie chlopne (ochorenia súvisiace s aortálnou chlopňou),
– kardiomyopatia,
– iné známe srdcovo-cievne ochorenie,
– konečné štádium ochorenia obličiek (ESRD),
– cukrovka,
– neurologická porucha (napr. chvenie),
– porucha zrážanlivosti krvi (prípadne ak užívate predpísané lieky na riedenie krvi),
– tetovanie na zápästí, na ktorom budete nosiť hodinky Galaxy Watch.

3. Aplikácia na meranie krvného tlaku používa optické signály získané zo snímača v hodinkách Galaxy Watch, pričom na výpočet krvného tlaku potrebuje kvalitný signál. Kvalitu signálu môžu ovplyvniť rôzne činitele, napríklad čistota snímača hodiniek alebo optické vlastnosti miesta merania.

4. NEMEŇTE si lieky ani ich dávkovanie bez toho, aby ste sa najskôr poradili s lekárom.

Návod na použitie (krvný tlak):

 • Na používanie aplikácie Samsung Health Monitor sú potrebné hodinky Galaxy Watch (modely Galaxy Watch4 a neskôr vydané modely)* a smartfón Samsung Galaxy (verzia operačného systému Android N alebo vyššia). Z dôvodu obmedzení krajín pri získavaní schválenia/registrácie ako zdravotníckej pomôcky funguje aplikácia Samsung Health Monitor len v hodinkách a smartfónoch zakúpených v krajinách, kde je táto služba v súčasnosti k dispozícii. Služba však môže byť obmedzená/nedostupná, keď používatelia cestujú do krajín bez služieb a vykonajú obnovenie továrenského nastavenia telefónu alebo aplikáciu Samsung Health Monitor vymažú a znova nainštalujú.
 • * Služba je dostupná na hodinkách Galaxy Watch Active2 a Watch3 len vo vybraných krajinách. Pozrite si nižšie uvedený zoznam.
 • Aplikácia na meranie krvného tlaku Samsung Health Monitor je dostupná v 71 krajinách/regiónoch** (od konca januára 2023)
  Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Belgicko, Bolívia, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čile, Dánsko, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Hong Kong, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Južná Afrika, Kanada, Kokosové (Keelingove) ostrovy, Kórea, Kostarika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mayotte, Nemecko, Nikaragua, Nórsko, ostrov Norfolk, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Rusko, Salvádor, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Venezuela, Vianočný ostrov, Vietnam – dostupné s hodinkami Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch3 , Galaxy Watch4 a neskoršie vydanými modelmi (okrem Galaxy Fit)
 • Macao, Luxembursko, Malajzia, Malta, Filipíny, Thajsko – dostupná s hodinkami Galaxy Watch4 a novšími modelmi (okrem Galaxy Fit)
 • ** Služba nie je dostupná na iných/zahraničných územiach alebo v iných regiónoch, pokiaľ nie je uvedená pri príslušnej krajine.
 • Aplikácia na meranie krvného tlaku Samsung Health Monitor je „zdravotníckym zariadením“ v krajinách, kde sa vyžaduje a získava registrácia/schválenie. Upozorňujeme, že dostupnosť aplikácie na meranie krvného tlaku sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Použite po prečítaní krokov 1 až 4 v častiach „Opatrenia pred použitím“ a „Ako používať“.
 • Aplikácia na meranie krvného tlaku Samsung Health Monitor nie je určená na žiadne diagnostické účely týkajúce sa hypertenzie alebo iných srdcových ochorení ani pre používateľov mladších ako 22 rokov. Používatelia by nemali interpretovať výsledky ani na ich základe nerobiť klinické opatrenia bez toho, aby ste sa najskôr poradili s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Aplikácia na meranie krvného tlaku nie je určená na nahradenie tradičných metód diagnostiky alebo liečby.
 • Obrázky zariadenia a obrazovky sú simulované a slúžia len na ilustračné účely.

Vyhotovte si elektrokardiogram pomocou hodiniek Galaxy Watch

Elektrokardiogram (EKG) je test, ktorý meria elektrickú činnosť srdca, pričom informácie sa zaznamenávajú v grafe. EKG predstavuje v súčasnosti najlepší spôsob, ako zistiť nepravidelný rytmus. Aplikácia Samsung Health Monitor na meranie EKG zisťuje signály EKG (podobné jednozvodovému EKG) pomocou snímača EKG v hodinkách Galaxy Watch a určuje, či je prítomná fibrilácia predsiení alebo normálny sínusový rytmus. Aplikácia Samsung Health Monitor na meranie EKG vytvára, zaznamenáva, ukladá a exportuje údaje EKG.

Ako si zmeriam elektrokardiogram (EKG) aplikáciou Samsung Health Monitor?

Spôsob použitia

1. Spárovanie hodiniek s aplikáciou Galaxy Wearable

Ak chcete používať meranie EKG s touto aplikáciou, musíte spárovať hodinky Galaxy Watch* s telefónom Galaxy, a to následujúcim spôsobom.

1) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch podporujú aplikáciu Samsung Health Monitor.

* Podporované hodinky: Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 a neskôr vydané modely Galaxy Watch a Active (okrem modelov Galaxy Fit)

2) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch sú spárované cez Bluetooth so smartfónom Galaxy.

3) Pripojte hodinky Galaxy Watch k aplikácii Galaxy Wearable v smartfóne, aby sa softvér aktualizoval na najnovšiu verziu.

4) Ak je v hodinkách Galaxy Watch nainštalovaná aplikácia Samsung Health Monitor, otvorte ju a postupujte podľa pokynov na nastavenie na obrazovke.

2. Bezpečnostné opatrenia pred použitím

1) Hodinky Galaxy Watch noste pevne na zápästí.

2) Uistite sa, že nemáte príliš suché zápästie (oblasť kože, ktorá je v kontakte so snímačom hodiniek).

3) Tesne pred meraním aspoň 5 minút intenzívne necvičte.

4) Pri meraní seďte v kresle s pevnou podporou chrbta a s rukami a lakťami pohodlne spočívajúcimi na stole.

5) Pri meraní nehýbte rukami a prstami ani nerozprávajte.

3. Záznam EKG pomocou hodiniek

1) Otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch.

2) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch máte pevne na zápästí.

3) Položte si predlaktie pohodlne na stôl a prst opačnej ruky priložte na 30 sekúnd na horné tlačidlo hodiniek Galaxy Watch. Kým hodinky Galaxy Watch uskutočňujú meranie, zostaňte nehybný a nerozprávajte. Po dokončení záznamu sa na hodinkách zobrazia výsledky EKG. Poznámka: počas záznamu nestláčajte horné tlačidlo. Stlačením horného tlačidla počas nahrávania sa záznam zastaví.

4) Posúvaním nahor a nadol zobrazíte výsledok EKG. Ak máte netypické príznaky, ťuknite na Pridať a na displeji Symptómy sa posúvajte po zozname a ťuknite na každý príznak, ktorý pociťujete. Potom ťuknutím na Uložiť pridajte symptómy do správy EKG a vráťte sa na obrazovku Výsledky.

5) Ťuknutím na tlačidlo Hotovo sa vráťte na obrazovku Štart. Správu EKG si môžete prezrieť v aplikácii Monitor EKG v telefóne. (Upozorňujeme, že synchronizácia si vyžaduje spárovanie hodiniek a telefónu cez Bluetooth.)

4. Kontrola správ EKG na zariadení Galaxy

Po ukončení merania EKG sa dáta synchronizujú so spárovaným smartfónom Galaxy, kde nájdete PDF súbor s dátami merania.

1) Výsledok analýzy EKG sa ihneď po meraní odošle z hodiniek Galaxy Watch do smartfónu Galaxy.

2) V aplikácii v telefóne môžete načítať podrobné výsledky prenesené z hodiniek Galaxy Watch a zobraziť výsledky klasifikované takto:

∙ Sínusový rytmus: sínusový rytmus znamená, že srdce bije v pravidelnom rytme. K tomu dochádza, keď horné a dolné srdcové komory pracujú synchronizovane. Výsledok so sínusovým rytmom je založený len na danom zázname EKG a neznamená, že srdce bije neustále rovnomerne. Výsledok so sínusovým rytmom nie je zárukou, že netrpíte arytmiou alebo iným ochorením. Ak sa necítite dobre, bez ohľadu na výsledok kontaktujte lekára.

∙ Fibrilácia predsiení: fibrilácia predsiení (AFib) znamená, že srdce bije v nepravidelnom rytme. K tomu dochádza, keď horné srdcové komory nepracujú synchronizovane s dolnými komorami. AFib je najbežnejšou formou nepravidelného srdcového rytmu. Ak sa nelieči, môže viesť k vzniku krvných zrazenín, mŕtvici, zlyhaniu srdca a iným zdravotným problémom.

∙ Nejednoznačný: nejednoznačný výsledok znamená, že záznam EKG sa nepodarilo klasifikovať. Môže sa to stať v týchto prípadoch:
– srdcový tep bol počas zaznamenávania nižší ako 50 úderov za minútu,
– srdcový tep bol počas zaznamenávania vyšší ako 100 úderov za minútu, pričom rytmus nebol AFib,
– srdcový rytmus bol AFib a srdcový tep bol vyšší ako 120 úderov za minútu,
– srdcový rytmus nebol sínusový ani AFib.

Ak sa tento výsledok opakuje, kontaktujte lekára.

∙ Slabý záznam: výsledok Slabý záznam znamená, že aplikácia Samsung Health Monitor nedokázala analyzovať údaje. K slabému záznamu zvyčajne dochádza, pretože ste sa počas zaznamenávania pohli alebo hodinky Galaxy Watch neboli v dostatočnom kontakte s pokožkou zápästia alebo prsta.

Ak sa tento výsledok opakuje, prečítajte si časť Riešenie problémov v dokumente Návod na použitie.

Čo potrebujete vedieť pred používaním aplikácie na meranie EKG:

1. Aplikácia na meranie EKG by sa nemala používať na žiadne diagnostické účely. Aplikácia na meranie EKG nedokáže diagnostikovať ochorenia srdca ani hľadať príznaky infarktu.

2. Aplikácia na meranie EKG nenahrádza tradičné spôsoby diagnózy ani liečby kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Ak sa domnievate, že máte akútny zdravotný problém, ihneď kontaktujte miestnu záchrannú službu.

3. NEMEŇTE si lieky ani ich dávkovanie bez toho, aby ste sa najskôr poradili s lekárom.

4. NEINTERPRETUJTE merania aplikácie na meranie EKG ani na ich základe nerobte klinické opatrenia bez toho, aby ste sa najskôr poradili s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

5. NEPOUŽÍVAJTE aplikáciu na meranie EKG, ak máte implantovaný kardiostimulátor, implantovaný srdcový defibrilátor alebo iné implantované elektronické zariadenia.

6. NEPOUŽÍVAJTE aplikáciu na meranie EKG, ak máte zistenú arytmiu inú ako fibriláciu predsiení.

Návod na použitie (EKG)

 • Na používanie aplikácie Samsung Health Monitor sú potrebné hodinky Galaxy Watch (modely Galaxy Watch4 a neskôr vydané modely)* a smartfón Samsung Galaxy (verzia operačného systému Android N alebo vyššia). Z dôvodu obmedzení krajín pri získavaní schválenia/registrácie ako zdravotníckej pomôcky funguje aplikácia Samsung Health Monitor len v hodinkách a smartfónoch zakúpených v krajinách, kde je táto služba v súčasnosti k dispozícii. Služba však môže byť obmedzená/nedostupná, keď používatelia cestujú do krajín bez služieb a vykonajú obnovenie továrenského nastavenia telefónu alebo aplikáciu Samsung Health Monitor vymažú a znova nainštalujú.
 • * Služba je dostupná na hodinkách Galaxy Watch Active2 a Watch3 len vo vybraných krajinách. Pozrite si nižšie uvedený zoznam.
 • Aplikácia na meranie EKG Samsung Health Monitor ECG je dostupná v 72 krajinách/regiónoch** (od konca januára 2023)
 • Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Belgicko, Bolívia, Brazília, Bulharsko, Cyprus, Česko, Čile, Dánsko, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Hong Kong, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Island, Izrael, Južná Afrika, Kanada, Kokosové (Keelingove) ostrovy, Kórea, Kostarika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mayotte, Nemecko, Nikaragua, Nórsko, ostrov Norfolk, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Rusko, Salvádor, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Venezuela, Vianočný ostrov, Vietnam – dostupné s hodinkami Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch3 , Galaxy Watch4 a neskoršie vydanými modelmi (okrem Galaxy Fit)
 • Macao, Luxembursko, Malajzia, Malta, Filipíny, Thajsko – dostupná s hodinkami Galaxy Watch4 a novšími modelmi (okrem Galaxy Fit) 
 • ** Služba nie je dostupná na iných/zahraničných územiach alebo v iných regiónoch, pokiaľ nie je uvedená pri príslušnej krajine.
 • Aplikácia na meranie EKG Samsung Health Monitor ECG je „zdravotníckym zariadením“ v krajinách, kde sa vyžaduje a získava registrácia/schválenie. Upozorňujeme, že dostupnosť aplikácie ECG sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Použite po prečítaní krokov 1 až 4 v častiach „Opatrenia pred použitím“ a „Ako používať“.
 • Aplikácia na meranie EKG Samsung Health Monitor ECG nie je určená pre používateľov so známymi arytmiami inými ako fibrilácia predsiení ani pre používateľov mladších ako 22 rokov. Používatelia by nemali interpretovať výsledky ani na ich základe nerobiť klinické opatrenia bez toho, aby ste sa najskôr poradili s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom. Aplikácia na meranie EKG (ECG) nie je určená na nahradenie tradičných metód diagnostiky alebo liečby.
 • Obrázky zariadenia a obrazovky sú simulované a slúžia len na ilustračné účely.
 

Galaxy S23 Ultra

Pohľad zozadu a spredu na smartfón Galaxy S23 Ultra. Pohľad zozadu a spredu na smartfón Galaxy S23 Ultra.
 

Aplikácie a služby

Smartfón Galaxy zobrazuje rôzne ikony aplikácií a služieb. Na oboch stranách smartfónu môžete vidieť osoby používajúce zariadenia Galaxy a v pózach spojených s aplikáciami a službami Galaxy. Smartfón Galaxy zobrazuje rôzne ikony aplikácií a služieb. Na oboch stranách smartfónu môžete vidieť osoby používajúce zariadenia Galaxy a v pózach spojených s aplikáciami a službami Galaxy.