Samsung Health Monitor

Samsung Health Monitor

Žena v strednom veku sa pri pohľade na hodinky Galaxy usmieva a chystá sa urobiť gesto prstom.
Displej hodiniek Galaxy Watch zobrazuje výsledky meraní krvného tlaku, srdcového tepu a varovanie, aby používateľ nepoužíval tieto merania na svojpomocnú diagnostiku.

Skontrolujte si krvný tlak a EKG kedykoľvek a kdekoľvek hodinkami Galaxy Watch*.

*Funkcia je dostupná u modelov Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

Žena si kontroluje krvný tlak prenosným digitálnym monitorom tlaku.
Smartfón Galaxy a hodinky ukazujú priebeh merania krvného tlaku. Hodinky vľavo merajú krvný tlak a srdcový tep. Smartfón Galaxy vpravo čaká na prebiehajúce meranie a radí používateľovi, aby sedel bez pohybu a relaxoval.

Samsung Health Monitor kalibruje hodinky Galaxy Watch* s manžetovým monitorom krvného tlaku, aby bolo možné vykonať presné meranie.

*Funkcia je dostupná u modelov Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

Starší pár, obaja v bielom oblečení. Obaja sa pozerajú na smartfón Galaxy, ktorý muž drží, a niečo kontrolujú.
Dva prekrývajúce sa displeje smartfónu Galaxy zobrazujú výsledky merania aplikácie Samsung Health Monitor, vrátane sínusového rytmu, krvného tlaku, srdcového tepu a ďalších.

Údaje krvného tlaku sa automaticky ukladajú do aplikácie na uľahčenie monitorovania a správy. Môžete ich aj zdieľať vo formáte PDF s lekárom alebo rodinou.

Usmievavý pár mladšieho stredného veku. Muž sedí na pohovke, drží svoj Galaxy a pozerá na displej. Žena stojí za ním a pozerá cez rameno na displej Galaxy s rukami na jeho ramenách.
Hodinky Galaxy Watch zobrazujú výsledky merania elektrokardiogramu (EKG) s upozornením v spodnej časti: „Aplikácia nikdy nedeteguje infarkt“.

Hodinky analyzujú výsledky merania EKG a upozorňujú na prípadnú nepravidelnú srdečnú funkciu.

  • KRVNÝ TLAK
  • Meranie EKG

KRVNÝ TLAK

Ako si skontrolujem krvný tlak?

Spôsob použitia

V hornej časti je otázka veľkým písmom: „Ako zmerať svoj krvný tlak?“ Pod otázkou je text „Ako sa používa“ a pod ním štyri ikony. Zľava doprava sú to „Nastavenie“, „Kalibrácia hodiniek Galaxy Watch“, „Kontrola krvného tlaku hodinkami Galaxy Watch“ a „Kontrola krvného tlaku“.

1. Nastavenie aplikácie Samsung Health MonitorPred použitím aplikácie Samsung Health Monitor

Pred meraním krvného tlaku monitorom Samsung Health Monitor si musíte nastaviť profil a nakalibrovať hodinky Galaxy Watch.

1) Skontrolujte, či sú hodinky Galaxy Watch kompatibilné s aplikáciou Samsung Health Monitor.

2) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch sú spárované cez Bluetooth so smartfónom Galaxy, ktorý sa bude používať na meranie krvného tlaku.

3) Ak je v hodinkách Galaxy Watch nainštalovaná aplikácia Samsung Health Monitor, otvorte túto aplikáciu a postupujte podľa pokynov na nastavenie na obrazovke.


Nastavenie profilu

1) Stiahnite si aplikáciu Samsung Health Monitor z obchodu Galaxy Store.

2) Dokončite nastavenie svojho profilu a dajte súhlas s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov.

3) Vyberte možnosť Krvný tlak a hodinky Galaxy Watch nakalibrujte.

Prvý krok pri monitorovaní krvného tlaku: „Nastavenie“. Nastavenie hodiniek Galaxy Watch Aplikácia Samsung Health Monitor. Text odporúča inštaláciu aplikácie na monitorovanie krvného tlaku. Pod ciferníkom hodiniek sú dve ikony aplikácií: vľavo Galaxy Store a vpravo Samsung Health Monitor.

2. Kalibrácia hodiniek Galaxy WatchBezpečnostné opatrenia pred použitím

Presnejšiu kalibráciu zaistíte týmto postupom:

1) 30 minút pred kalibráciou nekonzumujte alkohol ani kofeín, nefajčite, necvičte ani sa nekúpte.

2) Uistite sa, že máte suché ruky a zápästia, bez nadmerného potenia alebo pleťového mlieka.

3) Kalibráciu vykonajte v interiéri a na pokojnom mieste.

4) Postavte k stolu pohodlnú stoličku.

5) Posaďte sa do kresla s pevnou oporou chrbta, nemajte skrížené nohy a chodidlá majte rovno na zemi.

6) Ruky a predlaktia si oprite o stôl.

7) Pred začatím kalibrácie odpočívajte v tejto polohe najmenej 5 minút.

8) Po spustení kalibrácie sa nehýbte a nehýbte ani rukami, nerozprávajte, kým manžetový monitor krvného tlaku vykonáva meranie.

9) Pri meraní dýchajte normálne. Nepokúšajte sa prehĺbiť ani spomaliť dych.

Druhý krok pri monitorovaní krvného tlaku: „Kalibrácia hodiniek Galaxy Watch“. V hornej časti hodiniek Galaxy Watch je čiernobiely obrázok ukazujúci, ako správne nosiť hodinky Galaxy Watch. Zariadenie Galaxy vpravo zobrazuje podrobnejšiu fotografiu ukazujúcu správne nosenie hodiniek Galaxy Watch. Hodinky Galaxy Watch vľavo dolu ukazujú, že sa automaticky kontroluje krvný tlak. Zariadenie Galaxy Vpravo ukazuje fotografiu muža, ktorý si správne nasadzuje prenosný digitálny monitor krvného tlaku.

Kalibrácia hodiniek Galaxy Watch

1) Manžetu na meranie krvného tlaku si nasaďte na nadlaktie.

2) Nechajte si hodinky Samsung Galaxy Watch na zápästí druhej ruky. Skontrolujte, či remienok hodiniek Galaxy Watch prilieha k zápästiu, nie však príliš tesne.

3) Smartfón Galaxy položte na stôl, na dosah ruky.

4) Na smartfóne Galaxy otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

* Poznámka: Pri kalibrácii postupujte podľa pokynov aplikácie a vykonajte celkom 3 merania do 30 minút. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame absolvovať 3 merania za jedno sedenie. Na zabezpečenie presnosti meraní krvného tlaku je potrebná rekalibrácia každých 28 dní. Výberom ponuky Rekalibrovať na displeji môžete kedykoľvek vykonať rekalibráciu.

Druhý krok pri monitorovaní krvného tlaku: „Kalibrácia hodiniek Galaxy Watch“. V hornej časti hodiniek Galaxy Watch je čiernobiely obrázok ukazujúci, ako správne nosiť hodinky Galaxy Watch. Zariadenie Galaxy vpravo zobrazuje podrobnejšiu fotografiu ukazujúcu správne nosenie hodiniek Galaxy Watch. Hodinky Galaxy Watch vľavo dolu ukazujú, že sa automaticky kontroluje krvný tlak. Zariadenie Galaxy Vpravo ukazuje fotografiu muža, ktorý si správne nasadzuje prenosný digitálny monitor krvného tlaku.

* Poznámka: Pri kalibrácii postupujte podľa pokynov aplikácie a vykonajte celkom 3 merania do 30 minút. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame absolvovať 3 merania za jedno sedenie. Na zabezpečenie presnosti meraní krvného tlaku je potrebná rekalibrácia každých 28 dní. Výberom ponuky Rekalibrovať na displeji môžete kedykoľvek vykonať rekalibráciu.

3. Meranie krvného tlaku hodinkami Galaxy Watch

Merania po príprave

Po kalibrácii hodiniek Galaxy Watch manžetovým monitorom krvného tlaku na ramene, schváleným MFDS, ste pripravený použiť na meranie krvného tlaku monitor Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch. Manžetový monitor nemusíte znova 28 dní použiť až do ďalšej kalibrácie.


Postup presnejšieho merania krvného tlaku:

1) Hodinky Galaxy Watch noste na rovnakom zápästí, ako pri kalibrácii, a skontrolujte, že remienok Galaxy Watch prilieha k zápästiu, nie však príliš tesne.

2) 30 minút pred meraním nekonzumujte alkohol ani kofeín, nefajčite, necvičte ani sa nekúpte.

3) Uistite sa, že máte suché ruky a zápästia, bez nadmerného potenia alebo pleťového mlieka.

4) Merajte v interiéri a na pokojnom mieste.

5) Postavte k stolu pohodlnú stoličku.

6) Posaďte sa do kresla s pevnou oporou chrbta, nemajte skrížené nohy a chodidlá majte rovno na zemi.

7) Ruky a predlaktia si oprite o stôl.

8) Pred začatím merania odpočívajte v tejto polohe najmenej 5 minút.

9) Po spustení merania sa nehýbte a nehýbte ani rukami, nerozprávajte, kým hodinky Galaxy Watch vykonávajú meranie.

10) Pri meraní dýchajte normálne. Nepokúšajte sa prehĺbiť ani spomaliť dych.

* Pri pohybe alebo ak je slabý signál pri meraní, na displeji hodiniek sa zobrazí chybová správa.

Tretí krok pri používaní monitorovania krvného tlaku: „Meranie krvného tlaku zariadením Galaxie“. Vľavo hore na hodinkách Galaxy Watch je text „Na hodinkách stlačte Merať“. Hodinky Galaxy Watch v pravom dolnom rohu zobrazujú dokončené merania krvného tlaku a dolu je „Po zmeraní sa na displeji hodiniek zobrazí systolický a diastolický krvný tlak a pulz“.

* Pri pohybe alebo ak je slabý signál pri meraní, na displeji hodiniek sa zobrazí chybová správa.

4. Kontrola meraní krvného tlaku

Na hodinkách Galaxy Watch

Po úspešnom zmeraní krvného tlaku aplikáciou Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch zobrazia hodinky Galaxy Watch a smartfón Galaxy nasledujúce výsledky:

· Systolický krvný tlak (TK)
· Diastolický krvný tlak (TK)
· Pulz (srdcový tep)

Nemeňte svoje lieky ani dávkovanie na základe týchto čísel. Vždy sa najskôr poraďte s lekárom.

· Systolický: 70 – 180
· Diastolický: 40 – 120


Na smartfóne Galaxy

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi hodinkami Galaxy Watch a smartfónom Galaxy, použitým na kalibráciu hodiniek Galaxy Watch, sa výsledky merania synchronizujú s aplikáciou Samsung Health Monitor na smartfóne Galaxy. Tieto informácie môžete zdieľať s lekárom na kontrolu alebo konzultáciu.

Štvrtý krok pri používaní monitorovania krvného tlaku: „Kontrola meraní krvného tlaku“. Vľavo sa na displeji Galaxy zobrazujú pokyny na kontrolu meraní na hodinkách Galaxy Watch, ako aj na smartfóne Galaxy.

Návod na použitie (Krvný tlak): IFU

※ Táto aplikácia si vyžaduje hodinky Galaxy Watch a zariadenie Galaxy.
– Podporované hodinky: Galaxy Watch Active2 a vyššie, Galaxy Watch3 a vyššie
– Podporované smartfóny: Smartfón Galaxy s verziou Android N OS alebo vyššou

※ Táto aplikácia sa môže použiť len na merania vo veku nad 22 rokov. Používatelia mladší ako 22 rokov si môžu zobraziť iba časť aplikácie.

* Určený licencovaný názov položky a účel použitia:
Je to mobilná aplikácia na nepriame (neinvazívne) meranie krvného tlaku v kapilárnych cievach zápästia optickým snímačom (PPG) použitím pomôcky na vyšetrenie krvného tlaku alebo na kontrolu pulzných vĺn (inteligentné hodinky). Zobrazuje krvný tlak a pulz.

* Pozor: tento výrobok je „zdravotnícka pomôcka“. Prosíme vás, aby ste si pred použitím prečítali kroky „Ako používať“ kroky 1 až 4.

* Aplikácia má tento rozsah hodnôt krvného tlaku BP:
– Rozsah merania – systolický: 70 ~ 180 mmHg, diastolický: 40 ~ 120 mmHg
– Rozsah kalibrácie – systolický: 80 ~ 170 mmHg, diastolický: 50 ~ 110 mmHg

Meranie EKG

Ako si zmeriam elektrokardiogram (EKG) aplikáciou Samsung Health Monitor?

Spôsob použitia

V hornej časti je otázka veľkým písmom: „Ako zmerať svoj elektrokardiogram (EKG)?“ Pod otázkou je text „Ako sa používa“ a pod ním tri ikony. Zľava doprava sú to „Spárujte svoje zariadenia“, „Nahrávanie EKG“ a „Kontrola správ EKG“.

1. Spárovanie hodiniek s aplikáciou Galaxy Wearable

Ak chcete používať meranie EKG s touto aplikáciou, musíte spárovať hodinky Galaxy Watch* s telefónom Galaxy, a to následujúcim spôsobom.

1) Na hodinkách prejdite do nastavení a povoľte funkciu Bluetooth.

2) Spustite aplikáciu Galaxy Wearable na vašom smartfóne Galaxy.

3) Spárujte hodinky podľa pokynov z aplikácie.

*Funkcia je dostupná u modelov Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3.

Prvý krok pri používaní elektrokardiogramu (EKG): „Spárujte svoje zariadenia“. Hodinky Galaxy Watch s ponukou zafixovanou na EKG. Vpravo ikona párovania (tri vodorovné bodky) a ikona aplikácie Galaxy Wearable úplne vpravo.

2. Bezpečnostné opatrenia pred použitím

1) Hodinky Galaxy Watch noste pevne na zápästí.

2) Uistite sa, že nemáte príliš suché zápästie (oblasť kože, ktorá je v kontakte so snímačom hodiniek).

3) Pred meraním aspoň 5 minút intenzívne necvičte.

4) Pri meraní seďte v kresle s pevnou podporou chrbta a s rukami a lakťami pohodlne spočívajúcimi na stole.

5) Pri meraní nehýbte rukami a prstami ani nerozprávajte.

Druhý krok pri používaní elektrokardiogramu (EKG): „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“. Vľavo je Galaxy spárovaný s hodinkami Galaxy Watch napravo. Displej Galaxy ukazuje, že hodinky sú pripojené a displej Galaxy Watch zobrazuje priebeh merania srdcového tepu. V dolnej časti displeja hodiniek Galaxy Watch sa zobrazí text „Aplikácia nedokáže detegovať zastavenie srdca“.

3. Záznam EKG pomocou hodiniek

1) Otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor na hodinkách Galaxy Watch.

2) Uistite sa, že hodinky Galaxy Watch máte pevne na zápästí.

3) Položte si predlaktie pohodlne na stôl a prst opačnej ruky priložte na 30 sekúnd na horné tlačidlo hodiniek Galaxy Watch. Kým hodinky Galaxy Watch uskutočňujú meranie, zostaňte nehybný a nerozprávajte. Po dokončení záznamu sa na hodinkách zobrazia výsledky EKG. Poznámka: počas záznamu nestláčajte horné tlačidlo. Stlačením horného tlačidla počas nahrávania sa záznam zastaví.

4) Posúvaním nahor a nadol zobrazíte výsledok EKG. Ak máte netypické príznaky, ťuknite na Pridať a na displeji Symptómy sa posúvajte po zozname a ťuknite na každý príznak, ktorý pociťujete. Potom ťuknutím na Uložiť pridajte symptómy do správy EKG a vráťte sa na obrazovku Výsledky.

5) Ťuknutím na tlačidlo Hotovo sa vráťte na obrazovku Štart. Správu EKG si môžete prezrieť v aplikácii Monitor EKG v telefóne. (Upozorňujeme, že synchronizácia si vyžaduje spárovanie hodiniek a telefónu cez Bluetooth.)

Tretí krok pri používaní elektrokardiogramu (EKG): „Nahrávanie EKG zariadením Galaxy“. Vľavo sú hodinky Galaxy Watch s displejom zobrazujúcim pokyny na posunutie prsta na pravé tlačidlo a spustenie EKG. Vpravo je rozšírený displej hodiniek Galaxy Watch s podrobnými informáciami po zaznamenaní EKG. Pod hodinkami Galaxy Watch vľavo a na displeji Hodiniek vpravo je text, zľava doprava „Pokyny pred zaznamenávaním“ a „Podrobné pokyny po zaznamenávaní“.

4. Kontrola správ EKG na zariadení Galaxy

Po ukončení merania EKG sa dáta synchronizujú so spárovaným smartfónom Galaxy, kde nájdete PDF súbor s dátami merania.

1. Otvorte aplikáciu Samsung Health Monitor na smartfóne Galaxy.

2. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte najnovšiu správu EKG. Všetky dostupné správy zobrazíte ťuknutím na Zobraziť históriu.
Môžete získať niektorý z týchto štyroch výsledkov:

1) Sínusový rytmus – tento výsledok znamená, že počas zaznamenávania srdce bije pravidelným rytmom so srdcovým tepom 50 – 100 úderov za minútu (BPM).
o Pozor: výsledok Sínusový rytmus nezaručuje, že netrpíte arytmiou ani inými zdravotnými ťažkosťami. Ak sa necítite dobre, obráťte sa na lekára.

2) Atriálna fibrilácia (AFib) — tento výsledok znamená, že srdce počas zaznamenávania bije v nepravidelnom rytme so srdcovým tepom 50 – 120 úderov za minútu. Ak dostanete tento výsledok, obráťte sa na lekára so žiadosťou o radu.

3) Nejednoznačný – tento výsledok znamená, že záznam EKG sa nedá klasifikovať, pretože srdcový tep bol príliš vysoký alebo nízky, alebo že nebola detegovaná Atriálna fibrilácia alebo Sínusový rytmus. Ak tento výsledok dostanete opakovane, obráťte sa na lekára.

Podmienky, ktoré vedú k výsledku Nejednoznačný:
· tepová frekvencia v priebehu záznamu bola nižšia ako 50 tepov za minútu (nízka tepová frekvencia*)
· tepová frekvencia bola vyššia ako 100 tepov za minútu (vysoká tepová frekvencia**) a rytmus nezodpovedal Atriálnej fibrilácii
· srdečný rytmus nebol Atriálna fibrilácia, ani nebol Sínusový
· srdečný rytmus bol Atriálna fibrilácia a tepová frekvencia bola vyššia ako 120 tepov/min.

* Nízky srdcový tep môžu mať normálne napríklad dobre trénovaní športovci. Môžu ho spôsobovať aj určité lieky alebo stavy, spojené s abnormálnou elektrickými aktivitami srdca.
** Vysoký srdcový tep môže byť normálny napríklad pri cvičení alebo emocionálnom strese. Môže to byť aj reakcia na dehydratáciu, horúčku, infekciu alebo iné stavy, vrátane atriálnej fibrilácie alebo inej arytmie.

4) Slabý záznam – tento výsledok znamená, že aplikácia EKG nedokázala analyzovať údaje. K nevyhovujúcemu záznamu dochádza zvyčajne preto, že počas zaznamenávania ste pohli telom alebo že nebol dostatočný kontakt hodiniek Galaxy Watch so zápästím alebo prstom. Ak tento výsledok dostanete opakovane, pozrite si vyššie uvedený „Záznam EKG pomocou hodiniek“

Štvrtý krok pri používaní elektrokardiogramu (EKG): „Kontrola správ EKG na vašom Galaxy“. Dve zariadenia Galaxy vedľa seba. Displej ľavého Galaxy s výsledkami EKG. Na displeji Galaxy vpravo sú podrobné informácie s výsledkami EKG. Pod oboma zariadeniami je text s opisom oboch obrazoviek.

Návod na použitie (EKG)

※ Táto aplikácia si vyžaduje hodinky Galaxy Watch a zariadenie Galaxy.
– Podporované hodinky: Galaxy Watch Active2 a vyššie, Galaxy Watch3 a vyššie
– Podporované smartfóny: Smartfón Galaxy s verziou Android N OS alebo vyššou

※ Táto aplikácia sa môže použiť len na merania vo veku nad 22 rokov. Používatelia mladší ako 22 rokov si môžu zobraziť iba časť aplikácie.

* Určený licencovaný názov položky a účel použitia:
– Je to mobilná aplikácia na nepriame (neinvazívne) meranie krvného tlaku v kapilárnych cievach zápästia optickým snímačom (PPG) použitím pomôcky na vyšetrenie krvného tlaku alebo na kontrolu pulzných vĺn (inteligentné hodinky). Zobrazuje krvný tlak a pulz.
– Vodič | EKG signál odoberaný z elektródového snímača EKG/hodiniek zisťuje atriálnu fibriláciu podľa podobných signálov EKG, ktoré sa môžu ukladať a prenášať merané EKG signály.

* Pozor: tento výrobok je „zdravotnícka pomôcka“. Prosíme vás, aby ste si pred použitím prečítali „Bezpečnostné opatrenia pred použitím“ a kroky „Ako používať“ kroky 1 až 3.