Ako pripojiť bezdrôtové slúchadlá
k Samsung Smart TV

Bezdrôtové slúchadlá je možné pripojiť k väčšine Samsung Smart TV od roku výroby 2015. Zvuk z televízora potom môžete počúvať dvoma spôsobmi - buď iba v týchto bezdrôtových slúchadlách alebo v druhom režime, keď zvuk smeruje do slúchadiel a TV reproduktorov súčasne. Druhý spôsob pripojenia bezdrôtových slúchadiel je ideálny napríklad pre horšie-počujúceho starkého, ktorému dáte slúchadlá a zvyšok rodiny počúva zvuk z TV reproduktorov.*

*Pred nákupom si overte dostupnosť podpory bezdrôtových slúchadiel v špecifikáciách konkrétneho modelu televízora.

1) Tento spôsob pripojenia zvuku funguje len pre televízory Samsung Smart TV s rokom výroby 2016 (séria ,,K“) a novšie a pre slúchadlá s bezdrôtovým bluetooth pripojením.

2) Na diaľkovom ovládači stlačte Smart Hub a v Nastaveniach prejdite na tretiu položku TV reproduktor:

3) Na tejto položke stlačte hornú šípku a výber potvrďte. Nastane vyhľadávanie dostupných bezdrôtových reproduktorov:

4) Bezdrôtové slúchadlá uveďte do režimu vyhľadávania a to takým spôsobom, že dlhšie podržíte tlačidlo zapnutia, prípadne tlačidlo so znakom bluetooth, a to až do začiatku blikania indukčnej diódy. Ďalšie potrebné informácie môžete dohľadať v manuáli slúchadiel.

5) V zozname zobrazenom na TV vyberte váš model slúchadiel a potvrďte Spárovať a pripojiť.

6) Zvuk je teraz prehrávaný len cez bezdrôtové slúchadlá. Ak chcete, aby bol zvuk prehrávaný v slúchadlách a zároveň cez reproduktory, podržte dlhšie tlačidlo hlasitosti.

V ponuke na úplnom konci vyberte Viacnásobný výstup zvuku.

7) Ak si želáte prejsť len na TV výstup alebo len na slúchadlá, zopakujte bod 2 a vyberte v zozname požadovaný výstup zvuku tak, že stlačíte prostredné tlačidlo na diaľkovom ovládači: