Ako usporiadať lištu s aplikáciami
Smart Hub na Samsung Smart TV

Presun Vašich najobľúbenejších a najpoužívanejších aplikácií na hlavnú lištu Smart Hub je skutočne maličkosťou. Aplikácie môžete taktiež zoradiť presne podľa vašich preferencií.

1) Spustite Smart Hub diaľkovým ovládačom vašej Smart TV . Objaví sa lišta, na ktorú môžete umiestniť obľúbené aplikácie, kanály alebo externé zariadenia (BluRay prehrávače, USB disky, Xbox a pod).

2) Aplikáciu do hlavnej lišty premiestnite z obchodu aplikácií APPS. V sekcii Stiahnuté aplikácie vyhľadajte želanú aplikáciu a podržte pár sekúnd Enter. Objaví sa kontextové menu, z ktorého vyberiete prvú položku Pridať na domovskú obrazovku

Aplikácia sa potom objaví na hlavnej lište na poslednom mieste a môžete ju jednoducho presunúť na akúkoľvek pozíciu:

3) Aj v rámci hlavnej lišty môžete aplikácie premiestňovať respektíve odoberať. Prejdite na požadovanú položku, stlačte šípku dole a vyberte požadovanú akciu.