Ako zoradiť kanály
na Samsung Smart TV

Po naladení kanálov sa programy automaticky zoradia podľa prednastaveného poradia. Pokiaľ toto poradie chcete zmeniť, máte dve možnosti ako kanály zoradiť.

Na TV:

1) Na diaľkovom ovládači podržte dlhšie tlačidlo CH

2) Šípkou vpravo prejdite na položku Upraviť kanály:

3) ZVyberte kanál, ktorý chcete presunúť a potvrďte voľbu Zmeniť číslo.

TIP: Radiť kanály začnite vždy od toho kanálu, ktorý chcete mať na prvom mieste.

POZOR: Pokiaľ ste naladili kanály pomocou profilu Skylink v Automatickom ladení, nie je možné kanály zoradiť podľa vašich preferencií. Poradie kanálov je fixné

Šípkou hore/dole umiestnite kanál na správnu pozíciu. Následne potvrďte Enter a celú akciu opakujte pre všetky jednotlivé kanály.

Na PC (rýchlejšia možnosť):

1) Najprv pripojte k televízoru USB kľúč do USB konektora na zadnej strane televízora alebo One Connect boxu.

2) Potom v Menu > Vysielanie > Nastavenia pre pokročilých.

Následne vyberte Prenos zoznamu kanálov

3) Zadajte štvormiestny pin, štandardne nastavený na štyri nuly (0 – 0 – 0 – 0).

4) Zvoľte Export do zariadenia USB

5) Potom USB kľúč vložte do USB portu Vášho počítača.

6) Do PC stiahnite program pre radenie staníc ChanSort

7) Stiahnutý súbor ChanSort_2017-01-26.zip rozbaľte (Extrahovať všetko) a spustite ChanSort:

8) Po spustení si prepnite jazyk na češtinu:

9) Zvoľte Súbor -> Otvoriť dátový súbor TV a vyberte súbor s koncovkou .zip na Vašom USB kľúči. (názov súboru bude niečo ako: Channel_list_T-JZMDEUC-1160.6.zip)

10) Vyskočí okno, v ktorom vyberiete možnosť Upraviť aktuálny zoznam.

11) V ľavom stĺpci sú prekopírované kanály v poradí, v ktorom ich máte naladené na TV. Teraz stačí myšou „chytiť“ kanál a pretiahnuť ho na pozíciu, na ktorej ho chcete mať.

TIP: Radiť kanály začnite od prvého a zostupne pokračujte až na posledný.

12) Kanály môžete aj mazať, označíte kanál (prípadne podržaním CTRL viacero kanálov) a stlačte červený krížik.

13) Po skončení editácie uložíte súbor späť na USB kľúč kliknutím na Súbor a Uložiť.

14) USB kľúč vložte späť do TV, a v Menu > Vysielanie > Nastavenia pre pokročilých a následne Prenos zoznamu kanálov, opäť zadajte štvormiestny PIN (0 – 0 – 0 – 0) a zvoľte Import zo zariadenia USB a potvrďte Áno.

15) TV sa vypne. Po opätovnom zapnutí už budete mať kanály zoradené podľa Vášho výberu.