Ako zostaviť Smart monitor Samsung?

Nový monitor je nutné najskôr vybaliť z prepravnej krabice. Telo monitora následne položte čelom nadol na mäkký podklad. Obidva diely stojanu takto spojte a dotiahnite zabezpečovaciu skrutku uprostred. Zložený stojan následne zacvaknite do pripravenej pozície na zadnej strane monitora a dotiahnite obidve priložené skrutky. Monitor už len zdvihnite a uložte na svoje miesto na stole.

Ďakujeme vám za vašu reakciu