Ako čistiť umývačku riadu?

Pravidelné čistenie Vašej umývačky je dôležité pre udržanie vysokého výkonu a zamedzenia tak pravidelných opráv. Nižšie nájdete rôzne spôsoby čistenia, ktoré môžete použiť:

Bežné čistenie

Najlepším spôsobom, ako vyčistiť vonkajšiu stranu a ovládací panel, je denne používať mierne vlhkú a mäkkú handričku.

K vyčisteniu vnútra umývačky najskôr vyčistite filter, potom do dolného koša pridajte 8 šálok destilovaného bieleho octa a spustite režim Sanitize.

Pokiaľ chcete umývačku vyčistiť hlbšie, vyberte trysky s filtrom a namočte ich cez noc do destilovaného octa. Tým sa odstránia vodné usadeniny a nečistoty, ktoré by mohli umývačku upchať alebo spôsobovať zápach.

Berte na vedomie: Filter doporučujeme čistiť 1x za mesiac.

Čistenie filtra

Väčšina umývačiek Samsung má vyberateľný filter, ktorý uľahčuje čistenie.

1 Vyberte spodný stojan z umývačky.
2 Otočením držadla proti smere hodinových ručičiek povoľte kryt filtra.
Otočením držadla proti smere hodinových ručičiek povoľte kryt filtra
3 Odstráňte dvierka filtra a vyberte filter.
Odstráňte dvierka filtra a vyberte filter
Odstráňte dvierka filtra a vyberte filter
4 Vyberte z filtra alebo z dvierok filtra zvyšky jedla a čistiaceho prostriedka. Potom nechajte filter namočený cez noc v destilovanom bielom octe.
5 Nasledujúci deň opláchnite pod tečúcou vodou.
Nasledujúci deň opláchnite pod tečúcou vodou
6 Filter a dvierka od filtra nainštalujte späť do umývačky.
7 Otočte držadlom krytu od filtra po smere hodinových ručičiek a pritiahnite ho.

Berte na vedomie: Pokiaľ Vaša umývačka nemá vyberateľný filter, len vyčistite dno umývačky pomocou mokrej handričky a to všade, kam dosiahnete.

Čistenie trysiek

Čistenie trysiek pomôže udržovať výkon umývačky, pretože odstraňuje upchávanie spôsobené zvyškami jedla.

1 Vyberte horný stojan.
2 Odskrutkujte kryt trysky otočením proti smere hodinových ručičiek. Potom jemne vyberte hornú trysku.
3 Všetku nečistotu odstráňte pomocou kefky na umývanie riadu, následne trysku cez noc namočte do destilovaného bieleho octa.
4 Opláchnite trysku pod tečúcou vodou.
5 Znova nasaďte trysku a otočte uzáverom po smere hodinových ručičiek. Trysku upevnite a nechajte ju otáčať, aby ste skontrolovali správnu inštaláciu.

Funkcia samočistenia (Waterwall)

Na umývačke Waterwall je nainštalovaný indikátor samočistenia. Keď tento senzor zabliká, je potrebné umývačku vyčistiť.

Berte na vedomie: Indikátor samočistenia bliká po dobu 5 sekúnd po zapnutí napájania.

Pokiaľ spustíte program, keď indikátor bliká, umývačka sa okamžite vypne. 

1 Naplňte dávkovač prostriedkom na čistenie umývačky, potom ho zatvorte.
2 Stlačte tlačidlo Napájanie.
3 Stlačte programové tlačidlo Samočistenie.
4 Podržaním tlačidla Štart sa program aktivuje a zatvoria sa dvierka umývačky.

Berte na vedomie: Umývačka musí byť prázdna, keď spustíte program Samočistenie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu