Ako nastaviť automatický režim sušenia nadväzujúci po praní?

Práčka Samsung Vám umožní sušiť bielizeň ihneď po vypraní bez ďalších starostí. Pokiaľ potrebujete bielizeň ihneď po praní usušiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Spustite pranie a sušenie naraz


Funkciou sušenie skrátite alebo úplne vylúčite dobu sušenia, a to tak, že sa bielizeň suší vo vnútri práčky pomocou zahrievania. Štandardný prací cyklus je automaticky vybraný a po zahájení cyklu už nie je možné ho zmeniť.

 

Krok 1. Stlačením vypínača zapnete práčku.

Krok 2. Otáčaním voliča programu vyberete požadovaný cyklus.

Krok 3. Stlačením tlačidla Sušenie ho zvolíte.

Krok 4. Podľa množstva bielizne pridajte prací prostriedok a aviváž.

Krok 5. Stlačením tlačidla Start/Stop zahájite cyklus prania a sušenia.

obr

Poznámka:

●    Musíte se vyhnúť praniu bielizne, ktorú nie je možné bezpečne sušiť, pretože sa môže deformovať pri nízkych teplotách.

●    Počas prania a obzvlášť pri sušení sa môže na gumovom tesnení hromadiť prach, preto ho po vysušení očistite.

 

Upozornenie: Po skončení cyklu sušenia buďte opatrní s horúcimi dvierkami

●    Vnútorná teplota je počas sušenia vysoká a dvere musia odvádzať teplo. Dvere je možné bezpečne otvoriť po čakaní cca 30-45 minút.

●    Pokiaľ sa na displeji zobrazí výzva, že je v práčke príliš veľké teplo, znamená to, že je stroj prehriaty. Nechajte zariadenie 30 minút odstáť a po vychladnutí otvorte dvierka.

●    Majte na pamäti, že kovové prvky pripevnené k bielizni môžu byť tiež horúce.

Ďakujeme vám za vašu reakciu