Ako sa používa režim vykurovania, ktorý ponúka klimatizácia?

Klimatizácie Samsung poskytujú okamžité vykurovanie. Môžu sa používať dvomi spôsobmi: ako klimatizácia v lete a ako ohrievač v zime. Nie je potrebné zakúpiť osobitný ohrievač, čo znamená úsporu nákladov. Režim vykurovania, ktorý ponúka klimatizácia, dokáže ohriať vzduch bez toho, aby ste museli dlho čakať.

Ovládanie teploty miestnosti pomocou klimatizácie

Prostredníctvom režimu vykurovania umožňuje klimatizácia vyhrievanie priestorov. Ak zapnete režim vykurovania, počas prvých 3 až 5 minút nemusí fungovať ventilátor, aby neprúdil studený vzduch, kým klimatizácia nie je zohriata. Ak klimatizácia nevykuruje dostatočne, použite spolu s ňou ďalšie ohrevné zariadenie.

ovládanie teploty v režime vykurovania, ktorý ponúka klimatizácia

Poznámka: Klimatizácia získava tepelnú energiu z okolitého vzduchu a vykuruje miestnosť. Ak je teda okolitá teplota príliš nízka, intenzita vykurovania sa môže znížiť.

Návod na ovládanie teploty pomocou diaľkového ovládača

1. krok. Stlačením vypínača na diaľkovom ovládači zapnite klimatizáciu.

stlačenie vypínača

2. krok. Stlačením tlačidla Mode nastavte režim prevádzky. Stláčaním tlačidla Mode sa budú prepínať režimy Auto (Automaticky) → Cool (Chladenie) → Dry (Sušenie) → Fan (Ventilátor) → Heat (Vykurovanie)

stlačenie tlačidla mode a zmena režimu prevádzky na vykurovanie

3. krok. Po výbere režimu nastavte požadovanú teplotu.

nastavenie teploty po výbere režimu

4. krok. V prípade potreby pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači nastavte rýchlosť ventilátora.

nastavenie rýchlosti ventilátora v prípade potreby

Poznámka:

  • Skutočný dizajn vášho modelu diaľkového ovládača sa môže líšiť.
  • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.
Tipy na používanie funkcie automatického odmrazovania

Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť je vysoká, na exteriérovom výmenníku tepla sa môže tvoriť námraza, čo môže znížiť účinnosť vykurovania. Ak vzniknú tieto podmienky v čase, keď je zapnutý režim vykurovania, klimatizácia na 5 až 12 minút spustí funkciu odmrazovania, aby sa odstránila námraza z exteriérového výmenníka tepla.

Na interiérovom zariadení sa zobrazí indikátor df

Ak je zapnutá funkcia odmrazovania, na displeji interiérového zariadenia sa zobrazí indikátor df a na exteriérovom zariadení sa bude tvoriť para. Potom klimatizácia prestane pracovať, aby z interiérového zariadenia nevychádzal studený vzduch.

na interiérovom zariadení sa zobrazí indikátor df

Poznámka: Kým sa odmrazovanie nedokončí, nie je možné vybrať iné možnosti pomocou diaľkového ovládača.

Ďakujeme vám za vašu reakciu