Ako sa používa funkcia automatického čistenia klimatizácie?

Funkcia automatického čistenia automaticky čistí a vysúša vnútro interiérového zariadenia klimatizácie. Ak chcete zachovať optimálny stav klimatizácie a zabezpečiť čistotu vzduchu v domácnosti, je dôležité pravidelne čistiť interiérové zariadenie, filtre a vonkajší výmenník.

Čo je to funkcia automatického čistenia?

Funkcia automatického čistenia zabraňuje výskytu škodlivých mikroorganizmov, pretože odstraňuje vlhkosť vnútri interiérového zariadenia. Táto funkcia chráni pred hrdzavením cievky výparníka. Aktiváciou tejto funkcie získate čistejší a zdravší vzduch. Používanie automatického čistenia závisí výlučne od používateľa a frekvencie používania. Odporúča sa, aby ste funkciu automatického čistenia používali pravidelne.

Zobrazený kód Cl na interiérovom zariadení

 • Ak je funkcia automatického čistenia zapnutá, na interiérovom zariadení sa zobrazí kód Cl.
 • Keď je prevádzka vypnutá, automatické čistenie trvá 10 minút (pri niektorých modeloch 15 až 30 minút).
 • Na displeji interiérového zariadenia sa zobrazí priebeh čistenia (1 až 99 %). 
 • Po dokončení automatického čistenia sa klimatizácia automaticky vypne.
kontrola kódu cl na displeji

Aktivácia funkcie automatického čistenia

Ak nastavíte funkciu automatického čistenia, spustí sa ihneď po vypnutí klimatizácie. Ak spustíte niektorú z funkcií v čase, keď prebieha automatické čistenie, funkcia automatického čistenia sa obnoví a po zastavení alebo dokončení príslušnej funkcie sa reštartuje.

1. krok. Stlačte a podržte tlačidlo Options najmenej 3 sekundy. 

stlačenie tlačidla možností na 3 sekundy

2. krok. Pomocou smerových tlačidiel (šípky doprava alebo doľava) vyberte funkciu Clean na displeji diaľkového ovládača.

výber režimu funkcie clean

3. krok. Kliknutím na tlačidlo Settings potvrďte výber.

potvrdenie kliknutím na tlačidlo nastavení

Poznámka: 

 • Skutočný dizajn vášho modelu diaľkového ovládača sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.
 • 1. spôsob: Stlačte a podržte tlačidlo Options najmenej 3 sekundy.
 • 2. spôsob: Stlačte tlačidlo Options a potom pomocou smerových tlačidiel (šípky doprava alebo doľava) vyberte funkciu Clean na displeji diaľkového ovládača. Nakoniec kliknutím na tlačidlo Settings potvrďte výber.
2 spôsoby deaktivácie režimu automatického čistenia pomocou diaľkového ovládača

Poznámka: 

 • Skutočný dizajn vášho modelu diaľkového ovládača sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny. 

Ak chcete automatické čistenie zrušiť v čase, keď je spustené, stlačte vypínač na diaľkovom ovládači dvakrát počas 20 sekúnd.

zrušenie automatického čistenia počas prevádzky

Poznámka: 

 • Skutočný dizajn vášho modelu diaľkového ovládača sa môže líšiť.
 • Tento obrázok predstavuje len ukážku v angličtine, ale je k dispozícii v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu