Čo mám robiť, ak z dávkovača nevyteká správne voda?

Ak sa vyskytujú problémy s dávkovačom vody v chladničke, skôr ako budete kontaktovať technický servis, môžete vykonať kroky na riešenie problémov uvedené nižšie. Riešenie sa totiž môže skladať z niekoľkých krokov. 

Kontrola režimu na displeji

 • Ak z dávkovača nevyteká voda, skontrolujte, či nie je zapnutý režim detského zámku. Ak je detský zámok zapnutý, stlačením a podržaním tlačidla detského zámku počas viac ako 3 sekúnd ho vypnite.
 • Ak dávkovač nie je uzamknutý, skúste stlačiť tlačidlo výberu vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu. Uistite sa tiež, že ste stlačili tlačidlo dávkovania vody (konkrétne pokyny sa môžu líšiť v závislosti od modelu).
 • Zásobník vody mohol zamrznúť, pretože nastavená teplota je príliš nízka. Skúste na displeji nastaviť o trochu vyššiu teplotu.
kontrola zobrazenia detského zámku a jeho vypnutie

Poznámka: Skutočný dizajn displeja sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Kontrola správnej inštalácie filtra vody

Problémy môžu byť spôsobené pripojením vnútorného filtra vody. Skontrolujte, či je vnútorný filter vody v chladničke nainštalovaný správne. Ak filter vody nie je pripojený alebo vložený správne, dávkovač vody pravdepodobne nebude fungovať. Uistite sa, že filter vody je správne uzamknutý na svojom mieste. Ak je filter vody upchatý, príčinou je často nedostatočný tlak vody. Tlak vody môžete zvýšiť aj tak, že filter vody včas vymeníte.

kontrola správnej inštalácie filtra vody

Kontrola prívodu vody a polohy ventilu

 • Ak z dávkovača vody vôbec nevyteká voda, je nutné skontrolovať prívod vody.
 • Skontrolujte, či je k chladničke správne pripojený vonkajší prívod vody. Vodovodný ventil musí byť otvorený.
 • Uistite sa, že hadica je voľná a nič jej neprekáža. Vodovodná hadica nesmie byť zlomená ani zdeformovaná.
 • Prívod vody a vodovodný ventil sa zvyčajne nachádzajú na zadnej strane chladničky v blízkosti odtoku.
kontrola prívodu a tlaku vody

Poznámka: 

 • Umiestnenie prívodu vody sa môže líšiť v závislosti od produktu a závisí od umiestnenia vodovodného potrubia v domácnosti.
 • Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke. 

Návod na preverenie tlaku vody v chladničke

 • Po skontrolovaní prívodu vody preverte tlak vody.
 • Dávkujte vodu nepretržite 10 sekúnd. Ak voda naplní menej ako dve tretiny pohára, je nutné zvýšiť tlak vody chladničky.
 • Odporúča sa, aby prívod vody nainštaloval profesionálny inštalatér. Ak teda nepoznáte postup, kontaktujte zákaznícke centrum.

Tipy na vypustenie vzduchu z prívodu vody

 • Vypustiť vzduch z prívodu vody je nutné iba v prípade, že bol filter alebo prívod vody vymenený alebo pripojený nedávno.
 • Ak chcete vypustiť vzduch z prívodu vody, podržte páčku dávkovača a skúste dávkovať vodu 5 minút. Keď sa začne dávkovať voda, pokračujte, kým voda úplne neprestane prskať a prúd nebude rovnomerný (môže sa spotrebovať až 7 až 10 litrov).

Ďakujeme vám za vašu reakciu