5 dôvodov, prečo navštíviť autorizované servisné centrum Samsung

Nestratíte záruku

 

Po zásahu neautorizovaného servisu Váš telefón stráca záruku. Prečo?

Použitie neoriginálnych dielov. Nedostatočná kvalifikácia technikov, ktorí nie sú školení výrobcom, nepoznajú správne postupy a technické špecifikácie. Nedostatočná technická vybavenosť. To všetko spôsobuje poškodenie zariadenia a následnú stratu Vašej záruky. 

Garancia originálnych náhradných dielov

 

Autorizované zákaznícke centrá vám vždy poskytnú len originálne náhradné diely Samsung. Jedine tak si zaistíte 100% kvalitu opravy. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu Vášho zariadenia a riskujete, že neoriginálny diel nezaistí správnu funkciu telefónu a spôsobí ďalšie poruchy, napr. stratu vodeodolnosti, v extrémnom prípade môže dôjsť až k ujme na zdravie, či škode na majetku.  

Technická vybavenosť

 

Zákaznícke centrá sú technicky vybavené na základe našich striktných požiadaviek (waterproof tester, špeciálne servisné prípravky napr. pre demontáže a kompletovanie zariadení, rádiofrekvenčné testovacie prístroje (v prostredí, v ktorom sú zariadenia demontované a opravované sú chránené proti poškodeniu štatistickým výbojom – EPA). AC majú samozrejme tiež k dispozícii našu plnú technickú podporu. 

Testovanie zariadenia

 

Každý mobilný telefón v autorizovanom stredisku, ako na vstupe, tak na výstupe prechádza napojením na servisnú diagnostiku, ktorá overuje všetky funkcie zariadenia podľa konkrétneho modelu. Tak môžeme garantovať, že zariadenie spĺňa všetky parametre, ktoré spĺňať má. 

Opravy podľa našich garantovaných servisných postupov

 

Technici počas procesu opravy postupujú presne podľa servisných noriem, ktoré sú adaptované na dané produkty. Sú pravidelne školení a certifikovaní zo strany výrobcu, poznajú štruktúru mobilného telefónu a všetky úkony, ktoré sú potrebné k zaisteniu kvalitnej opravy.

Ďakujeme vám za vašu reakciu