Ako funguje Voice Assistant v operačnom systéme Android 9?

Funkcia Voice slúži k jednoduchšiemu ovládaniu mobilného telefónu nevidomou alebo zrakovo postihnutou osobou. Pokiaľ je funkcia zapnutá, telefón nahlas popisuje ovládacie prvky, menu a texty, ktorých sa dotknete.
 

Pre zapnutie funkcie postupujte následovne:

1 Najskôr otvorte systémové menu:
image
image
2 Následne klepnite na položku Zjednodušenie ovládania:
image
3 Otvorte položku Čítačka obrazovky:
image
4 Aktivujeme prepínač u voľby Voice Assistant:
image
5 Povoľte požadované oprávnenia a následne potvrďte vypnutie funkcií, ktoré nie sú s funkciou Voice Assistant kompatibilné.
image
image

So zapnutou funkciou Voice Assistant je ovládanie telefónu upravené. Jedným klepnutím, na ktoré ste pri ovládaní telefónu zvyknutý, dôjde len k prečítaniu položky, jej potvrdenie zrealizujete klepnutím dvoma prstami.
 

Pre vypnutie funkcie, napríklad v prípade, ak ju aktivujete omylom, postupujte rovnako ako pri vyššie popisovanom zapnutí, jedinou zmenou v postupe je nutnosť ovládania zariadenia dvoma prstami.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu