Ako nájsť stratené zariadenie Samsung Galaxy?

Stratené hodinky, slúchadlá alebo dokonca telefón môžete ochrániť správnym nastavením funkcie Nájsť moje zariadenie.

V nastavení telefónu prejdite do Biometrika a zabezpečenie a Nájsť moje mobilné zariadenie. Najskôr zapnite funkciu prepnutím hlavného prepínača a následne môžete upraviť ďalšie nastavenie.

Doporučujeme hlavne aktiváciu funkcie Vyhľadávanie Offline. Táto funkcia umožní vyhľadávanie Vašich zariadení aj keď práve nie sú pripojené na internet. Ako prostredník poslúži akýkoľvek telefón Samsung Galaxy s touto aktívnou funkciou a jeho prostredníctvom zariadenie odošle svoju aktuálnu polohu. Táto funkcia tak funguje na princípe vzájemnej výpomoci, vy môžete vyhľadať Vaše zariadenie a zároveň Váš telefón môže poslúžiť ako prostredník pri vyhľadávaní zariadenia niekoho iného. Nebojte sa, všetky údaje prenášané v rámci tejto služby sú úplne anonymné.

video video

Ďakujeme vám za vašu reakciu