Ako odstrániť vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú zvuk mobilného zariadenia

Zvuk mobilného zariadenia môže byť ovplyvnený bežnými vonkajšími faktorami a podmienkami. Tu je niekoľko poznámok ku kontrole, ako správne používať ochranné príslušenstvo, tužiacu kvapalinu a ako vysušiť zariadenie po kontakte s vodou pre kvalitnejší zvuk. 

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia týkajúce sa vášho zariadenia, skontrolujte, či je softvér aktualizovaný na najnovšiu verziu. Ako aktualizovať softvér na vašom zariadení sa dozviete v nasledujúcich koncoch.

Krok 1. Navigujte do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.  

Čo je potrebné zvážiť pri používaní neschváleného ochranného príslušenstva Samsung

Majte prosím na pamäti, že používanie ochranného príslušenstva pre fotoaparát alebo blesk, ktoré nie je schválené spoločnosťou Samsung, sa nedoporučuje.

Niektoré neschválené ochranné príslušenstvo, ako sú fólie, kryty, alebo vinyl, ktoré sa pripevňujú na zadnú stranu počas šoférovania, môžu zakrývať fotoaparát alebo blesk, čo spôsobuje zablokované cesty vzduchu vo vnútri zariadenia. Kvôli tomu potom môže byť zvuk menej kvalitný, prerušovaný či maximálna hlasitosť môže byť nižšia.

Pokiaľ nie je ochranný vinyl riadne odstránený z produktu a otvor mikrofónu je zablokovaný, môže byť počuť zvuk prenášaného zvuku alebo môže dôjsť k šumu. Pred použitím skontrolujte mikrofón na spodnej strane výrobku a odstráňte kompletne ochranné plasty alebo cudzie predmety.

Úplne odstráňte vinyl.

Poznámka: Pri dodávaní produktov sa ubezpečte, že je úplne odstránený ochranný vinyl, ktorý je k prístroju pripevnený.

Pozor pri použití ochrannej fólie a tvrdeného skla

V poslednej dobe dochádza pri používaní výrobku z tvrdeného skla (typ kupolovitého skla) medzi ochrannými fóliami predávanými na trhu k prípadom poškodenia zákazníkov. Vznikajú totiž problémy pri používaní funkcií inteligentných telefónov v dôsledku nadmerného a nesprávneho tvrdenia. Pri nasadzovaní ochrannej fólie buďte opatrní. 

Návod

Problémy s používaním funkcií inteligentného telefónu z dôvodu nesprávneho použitia ochranného displeja v tekutej forme. 

Niekoľko typov poškodenia telefónov spôsobených ochranným displejom v tekutej forme

Typ 1. Kvapalina prenikne do telefónneho slúchadla (časť prijímača) výrobku a blokuje otvor reproduktora, takže pri hovore nie je počuť prichádzajúci zvuk.

Typ 2. Stereo efekt sa pri prehrávaní multimédií zhoršuje.

Typ 3. Vytvrdzovacia kvapalina preniká ľavým a pravým tlačidlom a znižuje pocit klikania na tlačidlo. 

Metóda prevencie

Pri použití ochrannej fólie v tekutej forme dávajte pozor, aby sa kvapalina nedostala do reproduktora alebo tlačidiel inteligentného telefónu.

Ako je už popísané vyššie, nesprávna funkcia výrobku v dôsledku prenikania tvrdnúcej kvapaliny môže spôsobiť nepríjemnosti a tiež spoplatnenie opravy zariadenia. Pri nákupe ochranného filmu z tvrdeného skla starostlivo dodržujte opatrenia pri pripevnení. Venujte však zvláštnu pozornosť pri používaní ochranného displeja v tekutej forme, aby nedošlo k poškodeniu vášho zariadenia.

Ochranný displej v tekutej forme môže zatiecť do otvorov telefónu.

① Prijímač

② Ochranný displej v tekutej forme

③ Tlačidlá

Zariadenie bolo ponorené do vody, alebo je reproduktor mokrý

Pokiaľ bolo zariadenie ponorené do vody, alebo je reproduktor mokrý, zvuk nemusí byť počas hovoru počuť zreteľne. Voda sa totiž mohla dostať do otvoru reproduktora.

Najskôr osušte zariadenie jemne mäkkou handričkou, kým ho dôkladne nevysušíte. Pre rýchlejšie vyschnutie vody z reproduktora vám naviac pomôže, keď budete zariadenie držať tak, aby reproduktor smeroval nadol a so zariadením ľahko zatrasiete. Pokiaľ aj navzdory tomu zostane v zariadení nejaká vlhkosť, zvuk nemusí byť počuť jasne. V tom prípade môže byť vlhkosť odstránená vibráciami reproduktora počas hovoru. Vykonajte krátky telefonát a potom zariadenie opäť skontrolujte. Pokiaľ máte aj po vyskúšaní týchto tipov problémy so zvukom, navštívte servisné stredisko Samsung.

Poznámka: Tento návod je len pre vodotesné telefóny. Telefóny, ktoré vodotesné nie sú, sa kvapaline nesmú vystavovať. 

Poznámka: Snímky obrazovky a ponuka zariadenia sa môžu líšiť v závislosti na modeli zariadenia a verzii softvéru. 

Pokiaľ zaznamenáte nezvyčajné chovanie na mobilných telefónoch, tabletoch alebo nositeľných zariadeniach Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members.

Vďaka tomu sa budeme môcť bližšie pozrieť na váš problém. Údaje sú anonymné a uchovávajú sa len po dobu riešenia problému. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe prostredníctvom Ako používať aplikáciu Samsung Members

Ďakujeme vám za vašu reakciu