Ako používať snímač odtlačkov prstov na Galaxy S10

S10 a S10+ sú vybavené ultrazvukovým snímačom odtlačkov prstov, ktorý sa nachádza v prednej časti displeja.
 

Senzor na S10e sa nachádza intuitívne na vypínacom tlačidle, čím sa stáva odomykanie vášho telefónu jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

S10 a S10+ sú vybavené integrovaným senzorom na rozpoznávanie odtlačkov prstov v strede spodnej časti displeja, čo umožňuje rýchle a pohodlné odomykanie vášho telefónu.

GIF, Nastavenie ultrazvukového snímača odtlačkov prstov na S10/S10+

Pre registráciu vášho odtlačku prsta postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1 Choďte na „Nastavenia“.
2 Ťuknite na „Biometrika a bezpečnosť”.
3 Ťuknite na „Odtlačky prstov“.
4 Zadajte váš PIN, vzor alebo heslo. Ak nemáte žiadne nastavené, budete vyzvaní najprv na jeho registráciu.
5 Položte prst na oblasť senzora (ako je zobrazené na displeji) a podržte ho, kým nebude odtlačok prsta úplne zaznamenaný. Po ukončení bude obrázok odtlačku prsta úplne modrý.
6 Pre získanie celého odtlačku potom otočte prstom po senzore, aby mohli byť zaznamenané okraje vášho odtlačku prsta.
7 Po ukončení ťuknite na „Hotovo“.
8 Potom sa na displeji zobrazí ako „Odtlačok prsta 1“.

Upozornenie: Snímač môže zlyhať v rozpoznaní vašich prstov v prípade, ak sú príliš mokré alebo príliš suché, napr. pri veľmi studených poveternostných podmienkach. Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu alebo poškodeniu oblasti snímača odtlačkov prstov kovovými predmetmi ako sú mince, kľúče, perá a náhrdelníky. Dotknite sa displeja tak, aby sa konček prsta nachádzal na širokej ploche oblasti rozpoznávania odtlačkov prstov.

Vypínacie tlačidlo na S10e je vybavené integrovaným senzorom na rozpoznávanie odtlačkov prstov, čo umožňuje rýchle a pohodlné odomykanie vášho telefónu.

GIF, Registrácia odtlačku prsta na S10e

Pre registráciu vášho odtlačku prsta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1 Choďte na „Nastavenia“.
2 Ťuknite na „Biometrika a bezpečnosť”.
3 Ťuknite na „Odtlačky prstov“.
4 Zadajte váš PIN, vzor alebo heslo. Ak nemáte žiadne nastavené, budete vyzvaní najprv na jeho registráciu.
5 Položte prst na senzor (vypínacie tlačidlo na pravej strane telefónu) a podržte ho, kým skenovanie nedosiahne 100 %.
6 Pre získanie celého odtlačku potom zmeňte polohu prsta na senzore, aby mohli byť zaznamenané okraje vášho odtlačku prsta.
7 Po ukončení ťuknite na „Hotovo“.
8 Potom sa na displeji zobrazí ako „Odtlačok prsta 1“.

Upozornenie: Snímač môže zlyhať v rozpoznaní vášho prsta v prípade, ak je príliš mokrý alebo príliš suchý, napr. pri veľmi studených poveternostných podmienkach. Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu alebo poškodeniu oblasti snímača odtlačkov prstov kovovými predmetmi ako sú mince, kľúče, perá a náhrdelníky.

Pre zmenu spôsobu uzamknutia displeja a deaktiváciu snímača odtlačkov prstov postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1 Choďte na „Nastavenia“.
2 Ťuknite na „Uzamknúť displej“.
3 Ťuknite na „Spôsob uzamknutia displeja“.
4 Zadajte váš PIN, vzor alebo heslo.
5 Pre deaktiváciu spôsobu uzamknutia displeja prepnite prepínač vedľa „Odtlačky prstov“.
6 Vyberte zo zoznamu spôsob uzamknutia displeja.

Pre odobratie vášho zaregistrovaného odtlačku prsta postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1 Choďte na „Nastavenia“.
2 Ťuknite na „Biometrika a bezpečnosť”.
3 Ťuknite na „Odtlačky prstov“.
4 Zadajte váš PIN, vzor alebo heslo.
5 Ťuknite na zaregistrovaný odtlačok prsta a potom na „Odobrať”.

Upozornenie: Snímač môže zlyhať v rozpoznaní vašich prstov v prípade, ak sú príliš mokré alebo príliš suché, napr. pri veľmi studených poveternostných podmienkach. Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu alebo poškodeniu oblasti snímača odtlačkov prstov kovovými predmetmi ako sú mince, kľúče, perá a náhrdelníky. Dotknite sa displeja tak, aby sa konček prsta nachádzal na širokej ploche oblasti rozpoznávania odtlačkov prstov.

Ďakujeme vám za vašu reakciu