Ako spravovať hovory, keď je pripojených viac zariadení Bluetooth

Telefón Galaxy môžete spárovať s viacerými zariadeniami naraz. Môžete si vybrať, ktoré z pripojených zariadení bude mať prednosť pred ostatnými, prepínať spárované zariadenia a používať ich na konkrétne úlohy. Nižšie si môžete prečítať, ako spravovať prichádzajúci hovor, zvuk a ďalšie nastavenia, ak je k vášmu telefónu prostredníctvom Bluetooth pripojených viac zariadení. 

Zobrazenie hodiniek Galaxy Watch, smartfónu S22 a slúchadiel Galaxy Buds.

Keď je k telefónu prostredníctvom Bluetooth pripojených viac zariadení, posledné pripojené zariadenie bude predvoleným zariadením na prijímanie hovorov.

Počas hovoru však môžete prepínať medzi náhlavnou súpravou, hodinkami Galaxy Watch a ďalšími pripojenými zariadeniami.

Obrazovka hovoru na smartfóne so zvýraznenou ikonou Bluetooth. Obrazovka hovoru na smartfóne so zvýraznenou ikonou Bluetooth.

Počas hovoru ťuknite na ikonu Bluetooth.

Zobrazenie obrazovky hovoru na smartfóne s deaktivovanou ikonou Bluetooth. Zobrazenie obrazovky hovoru na smartfóne s deaktivovanou ikonou Bluetooth.

Možnosť Bluetooth je teraz deaktivovaná a zvuk budete počuť cez telefón.

Upozornenie: Funkcia Bluetooth sa znova aktivuje po dokončení hovoru. 

Zobrazenie obrazovky hovoru na smartfóne so šípkou pod zvýraznenou ikonou Bluetooth. Zobrazenie obrazovky hovoru na smartfóne so šípkou pod zvýraznenou ikonou Bluetooth.

1. krok. Ťuknite na šípku doprava pod ikonou Bluetooth.

Zobrazenie kontextovej ponuky „Vyberte zariadenie Bluetooth“ smartfónu so zvýraznenou možnosťou „Galaxy Buds2“. Zobrazenie kontextovej ponuky „Vyberte zariadenie Bluetooth“ smartfónu so zvýraznenou možnosťou „Galaxy Buds2“.

2. krok. Ťuknite na zariadenie, na ktoré chcete prepnúť.

Ak je váš telefón spárovaný s viacerými zariadeniami Bluetooth, môžete prijímať hovory nielen z vášho telefónu, ale aj z týchto zariadení. 

1 V automobile:
Príklad zobrazenia prijatia prichádzajúceho hovoru v automobile so zvýrazneným tlačidlom na prijatie hovoru.

Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru.

2 Prostredníctvom slúchadiel Bluetooth:
Príklad zobrazenia slúchadla v uchu s prstom, ktorý dvakrát stláča ovládacie tlačidlo.

Na slúchadle stlačte dvakrát ovládacie tlačidlo.

3 Prostredníctvom telefónu Galaxy:
Zobrazenie prichádzajúceho hovoru na smartfóne S22 s gestom stlačenia a potiahnutia doprava na tlačidle na prijatie hovoru.

Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru a potiahnite doprava

4 Prostredníctvom hodiniek Galaxy Watch:
Zobrazenie prichádzajúceho hovoru na hodinkách Galaxy Watch s gestom stlačenia a potiahnutia hore na tlačidle na prijatie hovoru.

Stlačte tlačidlo na prijatie hovoru a potiahnite hore.

Ďakujeme vám za vašu reakciu