Čo je bezpečnostný priečinok a ako ho používať?

Bezpečnostný priečinok chráni váš súkromný obsah a aplikácie, ako sú fotografie a kontakty, pred prístupom ostatných. Svoj súkromný obsah a aplikácie môžete zabezpečiť, aj keď je zariadenie odomknuté.

Skôr ako vyskúšate nižšie uvedené doporučenia týkajúce sa vášho riešenia, skontrolujte, či je softvér vášho zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu. Pre vykonanie aktualizácie nasledujte kroky nižšie.

Krok 1. Navigujte do Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

Krok 2. Klepnite na Stiahnuť a nainštalovať

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôležité: Bezpečnostný priečinok je samostatný zabezpečený úložný priestor. Údaje v bezpečnostnom priečinku nie je možné preniesť do iných zariadení prostredníctvom neschválených metód zdieľania, ako USB alebo Wi-Fi Direct. Pokus o prispôsobenie operačného systému alebo úprava softvéru spôsobí to, že Bezpečnostný priečinok bude automaticky uzamknutý a neprístupný. Pred uložením údajov do bezpečnostného priečinka sa ubezpečte, že ste zálohovali kópiu údajov na inom zabezpečenom mieste.

Poznámka: Ak chcete používať Bezpečnostný priečinok, musíte s prihlásiť do svojho konta Samsung.

Nastavenie bezpečnostného priečinku

Krok 1. Prejdite do Nastavenia > vyberte Biometria a zabezpečenie.

Krok 2. Klepnite na Bezpečnostný priečinok > prečítajte si a potvrďte podmienky bezpečnostného priečinku.

Vitajte v bezpečnostnom priečinku.

Krok 3. Zadajte ID a heslo svojho konta Samsung a klepnite na Prihlásiť sa.

Krok 4. Vyberte metódu uzamknutia, ktorú chcete použiť, a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke. Môžete tiež pridať svoje biometrické údaje ako ďalší spôsob, ako jednoducho odomknúť Bezpečnostný priečinok. 

Typ zámku Bezpečnostného priečinku.

Krok 5. Zobrazí sa obrazovka Bezpečnostného priečinku a na obrazovku Aplikácie bude pridaná ikona aplikácie Bezpečnostný priečinok.

Poznámka: Keď spustíte aplikáciu Bezpečnostný priečinok, musíte ho odomknúť pomocou už predtým nastavenej metódy uzamknutia.

Resetovanie zabudnutého PIN

Pokiaľ zabudnete kód pre odomknutie Bezpečnostného priečinka, môžete ho resetovať pomocou konta Samsung.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia Biometria a zabezpečenie > klepnite na Bezpečnostný priečinok.

Krok 2. Klepnite na tlačidlo Zabudnutý PIN v spodnej časti uzamknutej obrazovky a klepnite na Resetovať.

Zabudnutý PIN.

Krok 3. Zadajte heslo svojho konta Samsung.

Krok 4. Vyberte iný odomykací kód alebo vzor a klepnite na Pokračovať.

Nastavenie automatického zámku pre bezpečnostný priečinok

Nastavte zariadenie tak, aby sa bezpečnostný priečinok automaticky uzamknul, keď sa nepoužíva.

Krok 1. Prejdite do Nastavenia Biometria a zabezpečenie > klepnite na Bezpečnostný priečinok.

Krok 2. Klepnite na Automatické uzamknutie bezpečnostného priečinku.

Krok 3. Zvoľte si možnosť uzamknutia.

Ak chcete ručne uzamknúť bezpečnostný priečinok, klepnite na Viac možností (tri zvislé bodky) a potom klepnite na Uzamknúť a odísť.

Presúvanie obsahu do bezpečnostného priečinku

Presuňte obsah, ako sú fotografie a videá, do bezpečnostného priečinku. Ak chcete presunúť obrázok z predvoleného úložiska do bezpečnostného priečinka, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Pridať súbory.

Krok 2. Klepnite na Obrázky, vyberte obrázky, ktoré chcete presunúť, a potom klepnite na Hotovo.

Presúvanie obsahu.

Krok 3. Klepnite na Presunúť. Vybrané položky budú odstránené z pôvodného priečinka a presunuté do Bezpečnostného priečinka. Ak chcete skopírovať položky, klepnite na Kopírovať.

Klepnite na presunúť alebo skopírovať.

Poznámka: Spôsob presúvania obsahu sa môže líšiť v závislosti na type obsahu.

Presúvanie obsahu z bezpečnostného priečinku

Presuňte obsah z bezpečnostného priečinku do odpovedajúcej aplikácie v predvolenom úložisku. Ak chcete presunúť obrázok z bezpečnostného priečinku do predvoleného úložiska postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostného priečinku a klepnite na Galéria.

Krok 2. Vyberte obrázok a klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky) a potom klepnite na Presunúť z bezpečnostného priečinku. Vybrané položky budú presunuté do galérie v predvolenom úložisku.

Pridávanie aplikácií

Pridajte aplikáciu pre použitie v bezpečnostnom priečinku.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Pridať súbory.

Krok 2. Vyberte jednu alebo viac aplikácií nainštalovaných v zariadení a klepnite na Pridať. Ak chcete nainštalovať aplikácie z Play Store alebo Galaxy Store, klepnite na Stiahnuť z Play Store alebo Stiahnuť z Galaxy Store.

Pridávanie kont

Pridajte svoje kontá Samsung a Google alebo iné kontá pre synchronizáciu s aplikáciami v bezpečnostnom priečinku.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Klepnite na NastaveniaKontáPridať konto.

Krok 3. Vyberte službu konta.

Krok 4. Dokončite nastavenie konta podľa pokynov na obrazovke.

Skrytie bezpečnostného priečinka

Zástupcu Bezpečnostného priečinku môžete skryť na obrazovke Aplikácie.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Klepnutím na Nastavenia > vypnite Zobraziť ikonu na obrazovke Aplikácie a deaktivujte ju.

Skrytie bezpečnostného priečinku.

Prípadne potiahnite prstom nadol po paneli pre rýchly prístup a potom klepnutím na Bezpečnostný priečinok funkciu deaktivujte.

Alternatívny spôsob deaktivácie bezpečnostného priečinku.
Zálohovanie a obnovenie bezpečnostného priečinku

Zálohujte obsah a aplikácie v bezpečnostnom priečinku do Samsung Cloud pomocou konta Samsung a obnovte ho neskôr.

Zálohovanie údajov

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Klepnite na Nastavenia a potom na Zálohovať a obnoviť.

Krok 3. Klepnite na Pridať konto a dokončite prihlásenie ku kontu Samsung podľa pokynov na obrazovke.

Krok 4. Klepnite na Zálohovať údaje bezpečnostného priečinku.

Krok 5. Vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a klepnite na Zálohovať. Údaje budú zálohované do Samsung Cloud.

Obnovovanie údajov

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Klepnite na Nastavenia a potom na Zálohovať a obnoviť > klepnite Obnoviť.

Krok 3. Vyberte zariadenie pre obnovenie údajov.

Krok 4. Vyberte položky, ktoré chcete obnoviť, a klepnite na Obnoviť. Zálohované údaje budú obnovené do vášho zariadenia. 

Odinštalovanie bezpečnostného priečinku

Bezpečnostný priečinok, vrátane obsahu a aplikácií, môžete odinštalovať.

Krok 1. Prejdite do Bezpečnostný priečinok > klepnite na Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky).

Krok 2. Klepnite na NastaveniaĎalšie nastavenie Odinštalovať.

Odinštalovanie.

Ak chcete pred odinštalovaním bezpečnostného priečinku zálohovať obsah, zaškrtnite Presunúť mediálne súbory z bezpečnostného priečinku a klepnite na Odinštalovať. 

Presuňte mediálne súbory z bezpečnostného priečinku.

Poznámka: Dostupné nastavenia a obrazovky sa môžu líšiť podľa poskytovateľa bezdrôtových služieb, verzie softvéru a zariadenia.

Pokiaľ zaznamenáte nezvyčajné chovanie v mobiloch, tabletoch alebo nositeľných zariadeniach Samsung, môžete nám poslať dotaz v aplikácii Samsung Members. 

To nám umožňuje pozrieť sa bližšie na to, čo sa deje. Údaje sú anonymizované a uchovávané len po dobu vyšetrovania. Zistite viac o odosielaní hlásenia o chybe prostredníctvom Ako používať aplikáciu Samsung Members?

Ďakujeme vám za vašu reakciu