Čo je vzdialená podpora / Smart Tutor?

Samsung vzdialená podpora Vám ponúka priame spojenie s technikom na diaľku.

 Smart Tutor je možné použiť u zariadení podporujúcich Android 7.0 a vyššie.

vzdálená správa

Diagnostika Vášho tabletu alebo telefónu. 

Nastavenie (obraz, zvuk, atď.).

Záloha a obnovenie vlastného nastavenia.

Obnova do továrenského nastavenia. 

Inštalácia aktuálneho firmvéru. 

Ako to funguje?

1 Zavolajte na zákaznícku linku 0800 726 786 a požiadajte o vzdialenú podporu.
2 Do Vášho zariadenia stiahnite a nainštalujte aplikáciu Smart Tutor ktorá sa nachádza v Google Obchodu Play.
3 Zvoľte vzdialenú podporu a zadajte do aplikácie šesťmiestny kód, poskytnutý naším agentom.
4 Agent bude mať prístup do vášho zariadenia a bude pripravený riešiť Vaše požiadavky.

Otázky a odpovede

Musí byť moje zariadenie pripojené k internetu?

Áno, pre vzdialený prístup je potrebné mať zariadenie pripojené najlepšie na stabilnú vysokorýchlostnú sieť. Ak zariadenie nie je možné pripojiť k sieti, sieť je pomalá alebo nestabilná dostanete správu, že nie sme schopní sa vzdialene pripojiť. 

Je vzdialená podpora bezpečná?

Áno, systém vzdialenej podpory využíva zabezpečené spojenie medzi zariadením a naším serverom. Všetky informácie sú uložené na serveroch spoločnosti Samsung a žiadna tretia strana nemá k týmto informáciám prístup. Žiadne nežiadúce informácie vrátane škodlivých programov nemôžu byť zaslané do Vášho zariadenia. 

Môže Samsung pristupovať do môjho zariadenie kedykoľvek?

Nie, jediná možnosť je vzdialený prístup spustený unikátnym šest'miestnym kódom. Vo chvíli, keď je ukončený, neexistuje žiadna cesta ako sa na zariadenie pripojiť späť. Túto reláciu môžete ukončiť aj vypnutím Vášho zariadenia. 

Je táto služba spoplatnená?

Nie, služba vzdialenej pomoci je pre našich zákazníkov úplne zdarma.

Čo všetko môžeme robiť, keď sme pripojení k Vášmu zariadeniu?

Po pripojení môže technik zariadenie plne ovládať, je schopný vykonať všetky úpravy a nastavenia. Technik si môže zobraziť zoznam, kde uvidí, kedy a ako bolo zariadenie nastavené. 

Môže ma technik spoločnosti Samsung vidieť cez vstavanú kameru v zariadení?

Technik spoločnosti Samsung Vás môže vidieť iba vtedy, ak povolíte prístup k aplikáciám, ktoré využívajú vstavaný fotoaparát (Skype, Fotoaparát, atď). Technici spoločnosti Samsung nikdy k týmto aplikáciám nebudú mať prístup, ak ich o to nepožiadate pre prípadné preskúšanie aplikácie. Neexistuje žiadny spôsob, ako by technik spoločnosti Samsung mal prístup do týchto aplikácií bez Vášho vedomia. 

Vzdialenú správu môžete vyhľadať tu.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu