Čo robiť, keď pero S Pen nefunguje správne.

Obrázok pera S Pen vedľa zariadenia galaxy

Pokiaľ časti vášho Tab S8 nerozpoznajú pero S Pen alebo máte problémy s pripojením pera S Pen alebo bezdotykovými akciami, prečítajte si nižšie uvedenú príručku, ktorá vám pomôže vyriešiť vaše problémy.

Pokiaľ je na vašom zariadení nainštalovaná ochranná fólia, je možné, že dotykové pero S Pen nie je na častiach displeja vášho zariadenia rozpoznané. Ak chcete zvýšiť citlivosť vášho zariadenia na dotyk:

1 Prejdite do Nastavenia, a potom klepnite na Zobrazenie.
Zobrazenie vybrané v menu Nastavenia
2 Klepnutím na prepínač vedľa položky Citlivosť na dotyk ju zvýšite.
Voľba citlivosti dotyku zapnutá

Pokiaľ je zapnutý režim „Gestá prejdením“ v ponuke navigačnej lišty, vaše pero S Pen nemusí v spodnej časti displeja vášho zariadenia fungovať správne. Je to preto, že váš dotyk perom môže byť rozpoznaný ako „gesto prejdením“. Aby vaše pero S Pen správne fungovalo na spodnej časti displeja vášho zariadenia, vyskúšajte dve možnosti nižšie:

 

1: Povoľte „Blokovať gestá pomocou pera S Pen“, aby boli rozpoznané dotyky pera S Pen.

1 Prejdite do Nastavenia a potom klepnite na Zobrazenie.
Zobrazenie vybrané v ponuke nastavenia
2 Klepnite na Navigačná lišta.
Navigačná lišta vybraná v Nastavení zobrazenia
3 V časti Gestá prejdením posuňte prepínač pre aktiváciu Blokovať gestá pomocou pera S Pen.
Blokovanie gest S Pen zapnuté

2: V ponuke navigačnej lišty prejdite na možnosť „Tlačidlá“.

1 Prejdite do Nastavenia a potom klepnite na Zobrazenie.
Zobrazenie vybrané v ponuke nastavení
2 Klepnite na Navigačná lišta.
Navigačná lišta vybraná v ponuke Zobrazenie
3 Vyberte možnosť Tlačidlá.
Vybraná možnosť Tlačidlá

Pokiaľ sa na tablete zobrazí správa, že pero S Pen je odpojené, je možné, že funkciu pera S Pen narušujú vonkajšie faktory. Magnetické púzdra alebo kovové kryty zariadenia môžu spôsobiť problémy s rozpoznávaním. Pred použitím pera S Pen s tabletom ich nezabudnite odstrániť.

Pokiaľ máte problémy s bezdotykovými akciami pera S Pen, môže to byť tým, že oprávnenia pera S Pen nie sú správne nastavené. Postupujte podľa krokov nižšie a povoľte akcie pera S Pen.

 

Povoliť Bezdotykové akcie S Pen.

1 Prejdite do Nastavenia a potom klepnite na Rozšírené funkcie.
Rozšírené funkcie vybrané v ponuke nastavenia
2 Klepnite na S Pen
V ponuke Rozšírené funkcie bolo vybrané pero
3 Klepnite na Bezdotykové akcie.
Bezdotykové akcie vybrané v ponuke pera S Pen
4 Klepnutím na prepínač vedľa možnosti Zapnuté povolíte Bezdotykové akcie.
Bezdotykové akcie zapnuté

Povoľte prístup k fyzickej aktivite pera S Pen.

1 Prejdite do Nastavenia a klepnite na Aplikácie.
Aplikácie vybrané v ponuke nastavenia
2 Klepnite na ikonu Zoradiť podľa (v zozname aplikácií vpravo hore).
Ikona Zoradiť podľa vybraná v zozname aplikácií
3 Klepnite na Zobraziť systémové aplikácie a potom na OK pre zapnutie ich zobrazovania.
Vybraná možnosť Zobraziť systémové aplikácie
4 Klepnite na Air command
Air command vybraný v zozname aplikácií
5 Klepnite na Povolenie.
Vybrané Povolenie
6 Klepnite na položku Blízke zariadenia a vyberte možnosť Povoliť.
Povoliť vybrané v ponuke Povolenie
7 Vráťte sa do ponuky Povolenie aplikácie.
Zobrazená ponuka Povolenie aplikácie
8 Klepnite na Fyzická aktivita a vyberte Povoliť.
Povoliť vybrané v Povolenie k fyzickej aktivite

Dôležité:

• V prípade, že žiadny z vyššie uvedených krokov situáciu nevyriešil, kontaktujte prosím Servisné stredisko Samsung pre vykonanie diagnostiky vášho zariadenia.

Ďakujeme vám za vašu reakciu