Čo robiť, keď pripojenie cez Bluetooth alebo Wi-Fi je na mojom telefóne Galaxy Z Flip nestabilné?

Na rozdiel od bežných smartfónov je váš Galaxy Z Flip špeciálne navrhnutý tak, aby sa skladal smerom nadol. Z dôvodu tohto nového faktora tvaru skladacieho zariadenia Samsung môžete držať celé zložené zariadenie svojimi rukami a to môže ovplyvniť rádiové vlny, ako je napríklad Bluetooth, Wi-Fi a ďalšie siete.

Najskôr skontrolujte nasledujúce situácie

Nepripájajte kovové nálepky do oblasti antény (strana s obrazovkou krytu) na zariadení.
K zariadeniu nepripájajte kryt vyrobený z kovových materiálov.
Odporúča sa, aby používateľ používal zariadenie s dodávaným krytom, čím sa zabráni priamemu kontaktu rúk s anténou.

Skontrolujte nastavenia pripojenia a siete

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia.
Krok 2. Klepnite na Pripojenia.
Krok 3. Zapnutím prepínača Bluetooth ho opätovne aktivujte.

Snímka obrazovky znázorňujúca ako opätovne aktivovať Bluetooth

Ak sa stále vyskytujú problémy s pripojením, vyskúšajte nasledujúce kroky, ktorými vynulujete sieťové nastavenia svojho zariadenia.
 

Krok 1. Spustite aplikáciu Nastavenia.
Krok 2. Klepnite na ponuku Všeobecné spravovanie.
Krok 3. Klepnite na ponuku Vynulovať.
Krok 4. Klepnite na ponuku Obnovenie predvolených sieťových nastavení.
Krok 5. Klepnite na tlačidlo Vynulovať nastavenia.

Snímka obrazovky znázorňujúca ako vynulovať sieťové nastavenia v zariadení.

Pozor: Keď vynulujete sieťové nastavenia svojho zariadenia, môžete pri tom stratiť registrované informácie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu