Riešenie problémov s mobilnými dátami

Ak sa vyskytuje problém s používaním mobilných dát, príčinou môže byť mobilné pokrytie alebo nastavenia. Návod na riešenie problému nájdete v sprievodcovi nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kontrola, či sú v zariadení povolené Mobilné dáta

Najskôr skontrolujte, či sú v zariadení povolené Mobilné dáta.

1. krok: Potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky.
2. krok: V ponuke skontrolujte, či je zapnutá možnosť Mobilné dáta.

Potiahnite prstom nadol a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Mobilné dáta

Ak sú mobilné dáta povolené, ale problémy pretrvávajú, skúste vynútiť reštartovanie zariadenia.

Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti a bočného tlačidla vypnite zariadenie

1. krok: Vypnite zariadenie tak, že súčasne podržíte tlačidlo zníženia hlasitostibočné tlačidlo a potom vyberiete položku Vypnúť zariadenie.

Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo Pridržte tlačidlo zníženia hlasitosti a bočné tlačidlo

2. krok: Keď sa vypne obrazovka, pridržte súčasne tlačidlo zníženia hlasitostibočné tlačidlo.

Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlo Keď sa zobrazí logo Samsung, pusťte tlačidlo

3. krok: Keď sa na obrazovke zobrazí logo Samsung, tlačidlá pusťte.

Poznámka:

  • Ak vynútite reštartovanie zariadenia, vaše údaje a súbory zostanú zachované.
  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

Ak je pripojenie k mobilnej sieti nestabilné a nemôžete používať mobilné dáta, skúste obnoviť nastavenia siete.

Nastavenia všeobecného spravovania Nastavenia všeobecného spravovania

1. krok: Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Všeobecné spravovanie.

Vyberte položku Resetovanie Vyberte položku Resetovanie

2. krok: Vyberte položku Resetovanie.

Vyberte položku Obnovenie predvolených nastavení siete Vyberte položku Obnovenie predvolených nastavení siete

3. krok: Vyberte položku Obnovenie predvolených nastavení siete.

Ťuknite na tlačidlo Vynulovať nastavenia Ťuknite na tlačidlo Vynulovať nastavenia

4. krok: Skontrolujte informácie na obrazovke a ťuknite na tlačidlo Vynulovať nastavenia.

Ťuknite na tlačidlo Resetovať Ťuknite na tlačidlo Resetovať

5. krok: Ťuknite na tlačidlo Resetovať.

Poznámka:

  • Pri obnovení sietí sa obnovia nastavenia siete Wi-Fi, rozhrania Bluetooth a ďalšie nastavenia siete.

Ak ste vyskúšali postupy uvedené vyššie, ale prostredníctvom zariadenia stále nemôžete používať mobilné dáta, problém môže súvisieť s mobilným pokrytím. Ak ste nedávno zmenili operátora, ale ponechali ste si telefón, možno bude potrebné požiadať súčasného operátora o resetovanie zariadenia. O ďalšiu pomoc požiadajte poskytovateľa služieb.

Poznámka:

  • Po každom kroku skúste prostredníctvom zariadenia použiť mobilné dáta.
  • Ak ste vykonali kroky uvedené vyššie, ale problém pretrváva, príslušné informácie vám poskytne centrum podpory.
  • Snímky obrazovky zariadenia a jednotlivé ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu